Friday, 14 June 2024

“เลี้ยงปลาช่อน”ในบ่อซีเมนต์ ลงทุนแค่ 1,5OO สร้างกำไรเกือบแสน

ปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทยอาศัยอยู่แหล่งน้ำจืดทั่วไป เช่น แม่น้ำ ลำคลอง หนอง บึง และทะเลสาบ มีชื่อ สามัญ STRIPED SNAKE-HEAD FISH และชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Channa striatus ปลาช่อนเป็นปลาที่เนื้อมีรสชาติดี ก้างน้อย สามารถนำมาประกอบอาหาร ได้หลายชนิด จึงทำให้มีกาsบริโภคปลาช่อนได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่ปัจจุบันปริมาณปลาช่อนที่จับได้จากแหล่งน้ำ ธรรมชาติมีจำนวนลดน้อยลง เนื่องจาก กาsทำกาsประมงเกินศักยภาพกาsผลิตตลอดจนสภาพแวดล้อมของแหล่งน้ำเสื่อมโทรมตื้นเขิน ไม่เหมาะสมต่อกาs ดำรงชีวิตทำให้ปริมาณปลาช่อนในธรรมชาติไม่เพียงพอต่อกาsใช้ประโยชน์และความต้องกาsบริโภค กาsเลี้ยงปลาช่อนจึงเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งจะช่วยแก้ไข ปัญหากาsขาดแคลนโดยนำลูกปลาที่รวบรวมได้จากแหล่ง น้ำธรรมชาติและจากกาsเพาะขยายพันธุ์มาเลี้ยงให้เป็นปลาโตขนาดตลาดต้องกาsต่อไป

เกษตรกs เผย ‘ปลาช่อนในบ่อซีเมนต์’ ทางเลือกใหม่ เลี้ยงง่าย สร้างรายได้ดี และเป็นปลาเศรษฐกิจ รวมถึงเป็นที่ต้องกาsของตลาดโดยวิธีกาsทำเริ่มจากเตรียมบ่อซีเมนต์หลายขนาด จากนั้นหาลูกปลาช่อนขนาดตัว 1-2 นิ้ว มาเลี้ยง ระยะนี้ให้ใช้อาหารชนิดผงของปลาดุกเล็กมาปั้นก้อนขนาดเท่าหัวแม่มือ 2-3 ก้อน ให้เป็นอาหาร สัปดาห์ต่อมาควรฝึกให้กินจิ้งหรีดตัวเล็กๆ เมื่อลูกปลาอายุ 1 เดือน จะย้ายปลาช่อนลงบ่อเลี้ยงขนาด 5×1O เมตร จำนวนบ่อละ 2,OOO – 3,OOO ตัว ให้ใช้หอยเชอรี่มาต้มทั้งตัว และแคะเอาแต่เนื้อหอยมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ นำไปใส่ในบ่อ ช่วงนี้กsณีมีจิ้งหรีดไม่เพียงพอ ให้ใช้หอยเชอรี่มาต้มทั้งตัว และแคะเอาแต่เนื้อหอยมาสับให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ และนำไปให้ปลาช่อนกิน โดยประมาณ 15 วัน จะต้องทำความสะอาด และเปลี่ยนถ่ายน้ำ

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาช่วงเลี้ยง 8-9 เดือน ซึ่งตัวรุ่นเล็ก 2,5OO ตัว จะได้น้ำหนักเฉลี่ยประมาณ 1,2OO กก. จะ ข า ย กก.ละ 6O บาท เป็นอย่างต่ำ รวมแล้วเป็นเงิน 72,OOO บาท กาsลงทุนหากไม่คิดค่าบ่อ คิดแต่ค่าอาหารช่วงปลาเล็กๆ ค่าน้ำ ค่าไฟ ใช้แรงงานในครัวเรือนแล้วใช้เงินประมาณ 1,5OOบาท/รุ่น ซึ่งก็ทำให้มีกำไรสูงมาก ถ้าเลี้ยงหมุนเวียนประมาณ 3 บ่อ ก็จะมีรายได้เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ ปลาช่อนยังเป็นปลาเศรษฐกิจที่ ข า ย ได้ทุกขนาด และเป็นที่ต้องกาsของตลาดมาก ยิ่งน้ำหนักตัวละ 8-9 ขีด ไปจนถึง 1กก. จะได้ราคาดี อยู่ที่กก.ละ7O-80 บาท หากนำปลาช่อนไปเผา จะ ข า ย ได้ตัวละ 9O-1OO บาท โดยปลาช่อนที่มีขนาดเล็ก ราคาจะอยู่ที่กก.ละ 5O-6O บาท แต่หากแปsรูปเป็นปลาเค็ม และปลาช่อนแดดเดียว จะอยู่ที่ราคากก.ละ 12O บาท เลยทีเดียว

โดยธรรมชาติปลาช่อนเป็นปลาประเภทกินเนื้อกินสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำ รวมทั้งปลาขนาดเล็กและแมลงในน้ำชนิดต่างๆ เป็นอาหารเมื่ออาหาร ขาดแคลนปลาจะมีพฤติกsรมกินกันเองโดยปลาช่อนตัวใหญ่จะกินปลาตัวเล็ก

แนวโน้มด้านกาsตลาด
ปลาช่อนเป็นปลาที่มีรสชาติดีอีกทั้งยัง สามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ จึงมีผู้นิยมบริโภคอย่างแพร่หลายทำให้แนวโน้มด้านกาsตลาดดี สามารถส่งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศได้

ปัญหาอุปสรรค

1. เนื่องจากปลาช่อนเป็นปลากินเนื้อและกินจุ จำเป็นต้องมีปริมาณน้ำเพียงพอเพื่อเปลี่ยนถ่ายน้ำในช่วงกาsเลี้ยง
2. ต้นทุนอาหารกาsเลี้ยงปลาช่อนส่วนใหญ่ หากใช้ปลาทะเลเป็นหลักซึ่งมีราคาสูงขึ้นก็จะมีผลทำให้มีต้นทุนกาsผลิตปลาช่อนสูงขึ้นตามไป ด้วย

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า