แม้ จ ะ ไม่ มี เ หมือนใครๆ แต่ คุณยายวัย 76 ปี ขอสู้ด้วยสองมือที่มี เพื่อจ่ายค่ารักษาพ ย า บ า ลให้หลาน

สื่อต่างประเทศรายงานว่า ที่เมืองเกาสง เขตภาคใต้ของเกาะไต้หวันมีคุณย่ าวั ย 76 ปีคนหนึ่ง ชื่อ เฉินฟ างโจวเ ซี ย ะ พึ่งสองมือของตนเอง “ข า ยลูกชิ้ นป ล า” ยังชี พ ลูกชายคนโตของเขาจากไปเมื่อปีที่แล้ว เหลือเพียงเขากับหลานชาย 2 คนที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน แต่สิ่งที่ไม่ค าดคิดก็เกิดขึ้น เมื่อหลานชายวั ย …

Read More