อร่อยแบบไม่ต้องปรุง “ก๋วยเตี๋ยวสายบุญ” แม่ศรีนวล รายได้ทั้งหมดไม่หักต้นทุน มอบให้วัดดอกสัก

นางกัญญ าณี ตระกูลดี ได้ชวนกลุ่มเพื่อนและญ าติ ช่วยกันเตรียม ก๋วยเตี๋ยวใส่ชาม ภายในวัดดอนสั ก อ.ดอนสั ก จ.สุราษฎร์ธานี เพื่อรอประช าช นที่มานมัสการหลวงปู่ทวดองค์โตที่สุดในโลก ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรดำเนินสะดวก ขๅยชามละ 20 บาทโดยรายได้ทั้งหมดไม่หั กต้นทุน มอ บให้วัดดอนสั ก ได้นำไปทะนุบำรุงพระพุทธศ าสนา โดย นางกัญญ าณี ตระกูลดี อายุ …

Read More