“หลุมพราง” ของความขยันที่เปล่าประโยชน์ที่คุณอาจทำมันอยู่

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใสหลายคนขยันทำงานมากแต่ทำไม เงินเดือนไม่ขึ้น หลายคนขยันทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หลายคนขยันทำงานหนักแต่ทำไมยังไม่รวยทำไมสุภาษิตจีนบอกว่า ให้กำจัดคนขยันแต่โง่ก่อน? ขยันแล้วไม่ดีตรงไหน ประโยคที่บอกว่า “อย่าขยันทำงานหนักอย่ างเดียว ต้องทำงานให้ฉลาดด้วย”มันเพียงพอจริงหรือไม่ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน 1. ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความฝันและประสิทธิภาพก็ยังยากจะเป็นเศรษฐีได้หากคุณ ยังขยันอย่างผิดพลาดอยู่นั่นคือ‘การขยันอย่ างตะบี้ตะบันไม่สร้างสรรค์และปรับปรุง’ทบทวนในสิ่งที่ทำ การทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ทำผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่ างไรทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมทำกับคนอื่นเพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 2. ขยันเน้นเชิงปริมาณ การเน้นเชิงปริมาณ หมายถึงขยันทำให้ได้มากที่สุดขยันโดยไม่สนใจว่างานที่ออกมามีคุณภาพดีหรือไม่ยาจกจะใช้เวลาทำงานมาก ‘เท่าที่คุ้น’ ซึ่งหมายความว่ายาจกเคย ‘คุ้น’ กับการทำงานด้วยเวลามากแค่ไหนเขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้นกับทุกๆ งานไม่ว่างานนั้น …

Read More