“ถ้าไม่มีพ่อหลวง ร.9 ในวันนั้น คงไม่มีคนบ้าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนี้ “นี่คือผลงานของ “คนบ้าคนนั้น”

“ดาบวิชัย” วีรบุรุษผู้ปลูกต้นไม้กว่า 3 ล้านต้น แต่ถูกหาว่าเป็นคนบ้า เผย ถ้าไม่มีพ่อหลวง รัชกาลที่ 9 ในวันนั้น คงไม่มีคนบ้าปลูกต้นไม้ 3 ล้านต้นในวันนี้“ถ้าไม่มีพ่อหลวง ร.9 ในวันนั้น คงไม่มีคนบ้าปลูกต้นไม้ 3,000,000 ต้นในวันนี้..” ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ กล่าวพร้อมยกมือขึ้นพนมแนบอก และทำมาแบบนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 กับผลงาน “คนบ้าปลูกต้นไม้” เมื่อราวสิบปีที่แล้ว เขาโด่งดังจากการออกไปปลูกต้นไม้ตามที่รกร้างที่ว่างสาธารณะทุกๆ วัน …

Read More