หลักการปลูกพืชกับ 6 สิ่งที่เรียกว่า “เกษตรอินทรีย์”

การเกษตรปัจจุบันสามารถปรับเปลี่ยนการเป็นเกษตรอินทรีย์ได้โดยเริ่มต้นศึกษาความรู้จากมาตรฐาน เกษตรอินทรีย์ที่ถูกกำหนดขึ้น เพื่อการปฏิบัติ โดยศึกษาความรู้จากธรรมชาติ เมื่อเริ่มปฏิบัติตามนี้แล้วก็นับได้ว่าก้าวเข้าสู่การทำเกษตรอินทรีย์ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ ในระยะปรับเปลี่ยน เมื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ไม่นานก็จะเป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ทั้งนี้ ช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับ ประเภทเกษตรอินทรีย์ที่จะผลิต ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ในมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แล้ว ข้อสำคัญนั้น อยู่ที่การทำความเข้าใจเกษตรอินทรีย์ให้ท่องแท้ มีความตั้งใจจริง มีความขยันหมั่นเพียรไม่ท้อถอยต่อปัญหา หรืออุปสรรคใดๆ มีความสุขในการปฏิบัติก็จะบรรลุวัตถุประสงค์ และประสบความสำเร็จดังที่ตั้งใจไว้ เพราะเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องที่ทุกคนสามารถปฏิบัติได้จริง เมื่อเป็นเกษตรอินทรีย์แล้วสามารถขอเอกสารรับรอง มาตรฐานจากภาครัฐ หรือเอกชน จึงจะนับว่าเป็นเกษตรอินทรีย์ที่สมบูรณ์ เป็นสมบัติล้ำค่าของแผ่นดิน เกษตรอินทรีย์ (Organic) คือ อะไรเกษตรอินทรีย์ เป็นการผลิตที่ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ทุกชนิดไม่ใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช …

Read More

การทำน้ำหยดง่ายๆ งบไม่เกิน 7 บาท ประหยัดต้นทุน ใช้ได้ผลดี

น้ำถือเป็นส่วนสำคัญและเป็นหัวใจหลักของการทำเกษตร เมื่อมีการเพาะปลูกเกษตรกรควรที่จะเตรียมพร้อมเกี่ยวกับที่มาของแหล่งน้ำไว้ให้ดี แต่ในบางครั้งในพื้นที่ห่างไกลน้ำก็มีจำกัดกว่าที่จะนำมารดพืชอย่างเรี่ยราดไปกับดิน ระบบน้ำหยด เป็นเทคโนโลยีการชลประทานวิธีหนึ่งในหลายวิธี เป็นระบบการให้น้ำต้นพืชที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นการให้น้ำแก่พืชโดยการส่งน้ำผ่านระบบท่อและปล่อยน้ำออกทางหัวน้ำหยด ซึ่งติดตั้งไว้บริเวณโคนต้นพืช น้ำจะหยดซึมลงมาบริเวณรากช้าๆ สม่ำเสมอในอัตรา 4-20 ลิตร ต่อชั่วโมง ที่แรงดัน 5-25 PSI ขึ้นอยู่กับระบบ ชนิดพืช ขนาดพื้นที่ และชนิดของดิน ทำให้ดินมีความชื้นคงที่ในระดับที่พืชต้องการและเหมาะสมตลอดเวลา ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ เราจึงหันมาทำเป็นระบบน้ำหยดแทน เพราะการรดไปกับพื้นน้ำอาจจะไหลหนีไปทางอื่น จะมีก็แต่ส่วนน้อยเท่านั้นที่ซึมลงบริเวณรากพืช ต่างจากระบบน้ำหยดที่เราสามารถตั้งความถี่ในการหยดของน้ำทำให้มีการหยดลงดินอย่างสม่ำเสมอและไม่มีการไหลหนีของน้ำ ทั้งยังช่วยในการประหยัดน้ำได้อีกทางด้วย สำหรับใครที่ปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัวแต่ไม่ค่อยได้อยู่บ้าน ไม่มีเวลารดน้ำต้นไม้บ่อยๆ …

Read More

สาวร้อยเอ็ด จากเด็กที่เริ่มจากศูนย์ สู่อาชีพสิงห์บรรทุก ในสหรัฐอเมริกา สร้างรายได้หลักหมื่นบาท/สัปดาห์

คนขับรถ บ ร ร ทุ ก รายได้ดีจริงๆ แถวบ้านเรา รวยกันหลายคนเลย ออกรถป้ายแดงมาใหม่อีกละ วันนั้นเห็นฟังๆมา คนขับรถ บ ร ร ทุ ก จะได้รายได้จากเป็นเที่ยว เที่ยวละ กี่พันก็ว่ากันไป วันหนึ่งขับได้กี่เที่ยวละ ก็ว่ากันไปค่าแก็ส ค่านํ้ามัน บวกได้อีก เบิกเยอะแต่ใช้ไม่ถึงแต่ มันเป็นอาชีพที่เสี่ยงอย่างมากมายขับรถตลอดเวลา ประมาทไม่ได้เลย ขนสินค้าก็ต้องระวังดีๆ ทำสินค้าแตก เสียหายก็โดนอีกอีกอย่าง …

Read More

ปลูกกล้วยน้ำว้าล้วนๆ 50 ไร่ ต่อกล้วย1 ต้น สร้างรายได้อย่างต่ำ 100 บาท แน่นอน!

เกษตรกรที่อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี นิยมปลูกกล้วยน้ำว้ากันมาก โดยรูปแบบการปลูกมีทั้งปลูกเดี่ยวๆ และปลูกผสมผสานกับพืชอื่น ทั้งนี้ เพราะกล้วยน้ำว้าดูแลรักษาไม่ยาก ไม่จุกจิกกวนใจ ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้กับผู้ปลูกเป็นอย่างดีคุณนิพนธ์ บุตรเมือง เกษตรอำเภอหนองหญ้าปล้อง เคยรักษาการตำแหน่งเกษตรอำเภอแก่งกระจาน พูดถึงกล้วยน้ำว้าที่แก่งกระจานว่า ปกติกล้วยน้ำว้าเป็นพืชหลักของที่นี่ เป็นพืชที่ไม่ต้องใช้สารเคมี โรคแมลงไม่ค่อยมี เป็นโรคใบไหม้บางช่วง บางช่วงเป็นโรคตายพรายแต่ก็เป็นบางแห่ง ถือว่าเป็นพืชที่ใช้การลงทุนต่ำ มีรายได้ต่อเนื่อง เป็นพืชที่ชาวบ้านนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จริงๆ นอกจากจะช่วยสร้างรายได้ การปลูกกล้วยยังช่วยให้ระบบนิเวศโดยรอบสมบูรณ์ เป็นการบำรุงดินในตัว ทำให้เกษตรกรรายย่อยมีรายได้หมุนเวียน เรื่องการส่งเสริมการปลูก ทางราชการส่งเสริมอยู่แล้ว กล้วยสามารถปลูกควบคู่กับพืชอื่นที่ให้ร่มเงาได้ด้วย” คุณนิพนธ์กล่าว …

Read More

ทำเกษตรควบคู่งานประจำ สร้างรายได้เสริมเดือนละ 3 หมื่น 8 ปีมีเงินล้านปลูกบ้านให้พ่อแม่

หลายคนเริ่มหันมา ใ ช้ ชี วิ ต พ อ เ พี ย ง หันมากลับบ้านเกิดทำการเกษตรหรือสร้างรายได้พอเลี้ยงชีพ ดีกว่าไปเบียดเสียดกันในเมืองหลวง แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จ เพราะการทำเกษตรให้สำเร็จนั้น ต้องอาศัยความมุ่งมั่น พยายาม และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรค แม้ไม่มีต้นทุนแค่ไหน เหมือนกับหญิงสาวคนนี้ คนึงนิจ กุลตัน หรือ นิ เธอคือสาวยอดนักสู้ ที่แม้จะจบป.ตรี ก็ผันตัวเองมาทำการเกษตรที่บ้านเกิด และเก็บเงินจนสามารถซื้อที่ดิน ปรับปรุงบ้านให้กับพ่อแม่ให้แข็งแรงมั่นคงมากขึ้น …

Read More

พ่อแม่ถือเป็นพระในบ้านการทำบุญตักบาตรร้อยครั้งไม่เท่าทำบุญกับพ่อแม่เพียงครั้งเดียว

เคยได้ยินคำกล่าวนี้หรือไม่ เชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินสำนวนที่ว่า ทำ บุ ญ ตั ก บ า ต ร ร้ อ ย ค รั้ ง ไ ม่ เ ท่ า ทำ บุ ญ กั บ พ่ อ แ …

Read More

เจ้าสัวพันล้านสอนลูก “เคล็ดลับความรวย ” อ่านเถอะมีแค่ 4 ข้อนี้เอง

หลายคนคงสงสัยว่าทำไมคนจีนที่มาอยู่ไทยถึงได้รวยเอ้า รวยเอา เรายังน่ำต๊อกอยู่ที่เดิม ไม่เจริญก้าวหน้าเสียที วันนี้เรามีเรื่องเล่าที่แฝงแง่คิดดีๆมาให้ท่านผู้อ่านได้ใช้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตกัน เชื่อว่าเรื่องราวนี้จะตอบปัญหาของใครหลายๆคนได้ดีเลยทีเดียว “อาตี๋…เตี่ย อย ากให้ลื้อทำตามที่ เตี่ย สั่งนะเคล็ดลับความ ร ว ย นั้นมีแค่ 4 ข้อเอง” ข้อ 1. ไปทำงานอย่าโดนแดดข้อ 2. กินอาหารให้อร่อยข้อ 3. บัญชีไม่ต้องทำข้อ 4. กลับบ้านดึกๆ อาตี๋… ก็ทำตาม สองปีต่อมา สมบัติหลายพันล้านของเจ้าสัวที่ทิ้งใว้ให้ลูกชาย …

Read More

“ผักกะสัง” วัชพืชไม่มีราคา มากด้วยสรรพคุณ แก้ปวดตามข้อ และเกาต์ได้ดีมาก

หลายคนคงจะไม่เคยได้ยิน หรือรู้จักชื่อ “ ผั ก ก ร ะ สั ง ” มาก่อน มองดูเผินๆอาจจะคิดว่าเป็นวัชพืช ทั่วไป แล้วก็ถอนมันออกจนหมด วันนี้เราเลยจะพาทุกคนมารู้จักกับ “ ผั ก ก ร ะ สั ง ” ที่เรียกได้ว่าเป็นสมุนไพรชั้นดีชนิดหนึ่งเลยก็ว่าได้ มีประโยชน์อย่างมาก ผั ก ก …

Read More

มีมาก มีน้อยก็ต้องให้พ่อ ให้แม่..เพราะผลจากการให้นั้นคุ้มค่ามาก

การเลี้ยง ดู พ่ อ แ ม่ ในยามแก่เฒ่าเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับลูกทุกคน ถึงแม้ว่าพ่อแม่อาจจะไม่ได้หวังให้ลูกต้องมาเลี้ยง แต่ถ้าเราทำได้ มันจะส่งผลดีต่อชีวิตของเราเอง การให้เงินเดือน พ่ อ แ ม่ หลายคนก็อาจจะไม่คิดว่ามันสำคัญเพราะยังไงท่านก็อยู่กับเราเราเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆอยู่แล้ว งั้นลองมาฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้แล้วคุณจะเข้าใจอะไรได้มากขึ้น หลังจากที่เรียนเสร็จในคาบวิชาของอาจารย์ท่านหนึ่งผมก็มองไปเห็นอาจารย์กำลังนั่งเขียนอะไรสักอย่างแบบเอาจริงเอาจัง ผมที่ช่วยงานอาจารย์อยู่บ่อยๆทำให้สนิทสนมกับท่านพอสมควรจึงได้เดินเข้าไปแล้วถามว่า “อาจารย์ทำอะไรอยู่ครับ สีหน้าดูเคร่งเครียดจัง มีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ”อาจารย์เงยหน้าขึ้นมาจากกระดาษ แล้วเอ่ยว่า“อ่อ…อาจารย์กำลังเขียนบัญชีรายจ่ายอยู่น่ะ กำลังดูว่าจะตัดรายจ่ายส่วนไหนออกไปได้บ้าง”ระหว่างที่อาจารย์กำลังพูดอยู่นั้นผมก็เหลือบไปเห็นรายการที่อาจารย์เขียนและมีอยู่รายการหนึ่งที่ผมมองว่าอาจารย์น่าจะตัดออกได้เพื่อลดรายจ่าย ผมจึงเสนอไปว่า“เงินเดือนที่ให้แม่ 1,000 บาทตัดออกก็ได้นี่ครับ เพราะอาจารย์ก็ดูแลแม่อยู่แล้วอยู่บ้านหลังเดียวกันค่าน้ำ ค่าไฟ อาจารย์ก็เป็นคนรับผิดชอบทุกอย่าง …

Read More

ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง อย่าพึ่งเครียด เพียงทำตามขั้นตอนดังนี้ ได้เงินคืนแน่นอน

สำหรับปัจจุบัน ยุคที่เทคโนโลยีมีความทันสมัยนั้น มนุษย์เราก็ต้องปรับตัวตามสังคมเพื่อรองรับความสะดวก สบาย ในการใช้ชีวิตต่างๆนาๆ ซึ่งรวมถึงการค้าขายกันผ่านระบบออนไลน์เช่นกัน หลายๆคนเลยเลือกที่จะสั่งของออนไลน์แทนที่ต้องเสียเวลาไปเดินหาตามแหล่งสินค้า ด้วยเหตุผลของความสะดวกสบาย และสามารถเช็คหาคา เทียบราคาได้หลายๆร้าน โดยสามารถเลือกซื้อได้หลากหลายแล้วถ้าหากเราเลือก ซื้อสินค้าออนไลน์ผิดร้าน ด้วยความที่เห็นว่าราคาถูกเกินจริง หรือมีคำชักชวนจูงใจต่างๆ ให้น่าซื้อ จนทำให้ โดนหลอก ให้โอนตังค์ไปฟรีๆ แล้วไม่ส่งของให้ “มีผู้ให้คำแนะนำว่า ถ้าซื้อของออนไลน์แล้ว โดนโกง โอนเงินไป ต่อมารู้ว่าถูกโกงวิธี เอาเงินคืนจากกระเป๋า คนที่โกงสิ่งที่ต้องทำ คือ 1. ไปโรงพัก แจ้งความ …

Read More