พยากรณ์อากาศ ระหว่าง 15 – 21 อุณหภูมิลดลง เตรียมตัวให้พร้อม

เตรียมเสื้อผ้ากันยัง “กรมอุตุนิยมวิทย า พยากรณ์อากาศ” เตือนความหนาวระลอกใหม่ใกล้เข้ามาแล้วใครอยากรู้ว่าอุณหภูมิจะลดลงวันไหน ต่ำสุดเท่าไร หนาวถึงวันไหน เช็กเลย

กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 15 – 21 มกราคม 2564 แบ่งออกเป็นช่วง 15 -16 มกราคม 2564 และ 17 – 19 มกราคม 2564 โดยในช่วงแรกนั้นอุณหภูมิของแต่ละภาคจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 3-5 องศาเซลเซียส ซึ่งในบ างจุดบ างจังหวัด ยังมีลมหนาว หมอกในตอนเช้า แต่เมื่อเข้าสู่ช่วงหลังจากวันที่ 17 หรือ 18 มกราคม เป็นต้นไป

ลมหนาวอีกระลอกมาเยือนแน่นอน ซึ่งกรมอุตุฯ แจ้งว่า ความหนาวระลอกนี้ แม้จะสู้ช่วง 2 -3 วันก่อนหน้านั้นไม่ได้ แต่ก็ยังถือว่าหนาวอยู่

โดยความกดอากาศสูงกำลังแรงจากจีนจะแผ่มาปกคลุมประเทศไทยตอนบน คาดว่าอุณหภูมิจะลดลงเฉลี่ย 4 – 6 องศาเซลเซียส สำหรับความหนาวระลอกใหม่นี้ จะเริ่มที่ภาคอีสานกันก่อนในวันที่ 18 มกราคม 2564 หลังจากนั้นภาคเหนือ

ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมถึงกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ก็จะเริ่มอุณหภูมิลดลงและหนาวเย็นตามลำดับ ส่วนทางด้านภาคใต้นั้น มีคลื่นลมแรง และมีฝนตกบางแห่ง ส่วนใครที่อยากรู้ว่าแต่ละภาคอุณหภูมิจะลดลงเท่าไร หนาวยะเยือกขนาดไหน และเริ่มลดลงตั้งแต่วันที่อะไร วันนี้ ได้รวบรวมข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทย า ที่ได้พย ากรณ์อาก าศมานำเสนอ โดยแบ่งออกเป็นภาคต่างๆดังต่อไปนี้

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 15 – 16 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบ างพื้นที่
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส วันที่ 17 – 19 มกราคม 64
อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส วันที่ 20 – 21 มกราคม 64 อาก าศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาบ างพื้นที่
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ภาคเหนือ วันที่ 15 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า มีหมอกหนาบางพื้นที่
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

วันที่ 18 – 20 มกราคม 64อากาศเย็นถึงหนาว
อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส
บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง วันที่ 15 – 17 มกราคม 64 อาก าศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

วันที่ 18 – 19 มกราคม 64 อากาศเ ย็นกับมีลมแรง
อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส วันที่ 20 – 21 มกราคม 64
อาก าศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก วันที่ 15 – 17 มกราคม 64 อาก าศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

วันที่ 18 – 19 มกราคม 64 อาก าศเย็นกับมีลมแ รง
อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส

วันที่ 20 – 21 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล วันที่ 15 – 17 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

วันที่ 18 – 19 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีลมแร ง
อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

วันที่ 20 – 21 มกราคม 64 อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า
อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ที่มา กรมอุตุนิยมวิทยา