ประกันราคาข้าว งวดที่ 2 โอนแล้ว สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งเก็บเกี่ยว ในวันที่ 9-15 พ.ย.63

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน เพจ สวท.อำนาจเจริญ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ประกันราคาข้าว งวดที่ 2 โอนวันพฤหัสบดีนี้ 19 พ.ย.63 โอนให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนแจ้งเก็บเกี่ยว ในวันที่ 9-15 พ.ย.63 ราคาเป็นดังนี้

1. ข้าวเปลือกหอมมะลิในพื้นที่ ตันละ2,996.97 บาท

2. ข้าวเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ ตันละ 2,272.96 บาท

3. ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 1,119.18 บาท

4. ข้าวเปลือกหอมปทุมธานี ตันละ 1,060.16 บาท

5. ข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 1,311.01 บาท

ธ.ก.ส.จะโอนให้โดยตรงและจะประกาศราคางวดต่อไป ทุกวันจันทร์ โอนให้ ทุกวันพฤหัสบดี จนกว่าจะครบคนที่เก็บเกี่ยว งวดสุดท้ายคือ 30 ก.ย.64

อย่างไรก็ตามพรุ่กนี้อย่าลืมไปเช็กกันนะครับ

ขอบคุณ สวท.อำนาจเจริญ

Leave a Reply