Friday, 12 July 2024

9 เหตุผลที่ปีนี้ คุณควรประหยัดมากขึ้น

เราทุกคนควรจะใช้ชีวิต ใช้จ่ายเงินกันอย่ างไร ต้องปรับตัวหรือต้องเจอกับอะไรบ้าง มาดูกันว่าต่อจากนี้ไป จะมีอะไรเปลี่ยนแปลง

1 หลังจากยุค ด อ กเบี้ ย 0% ทุกอย่ างจะแ ย่ลงไปอีกนั่นเป็นเพราะว่าเงินจะล้นระบบ แต่ไม่ใช่เงินมีมากสำหรับทุกคนหรอกนะเมื่อเงินล้นระบบจะล้นไปอยู่ในมือคนรวยซึ่งคนรวยมีจำนวนที่น้อยมาก ๆ เมื่อเทียบกับคนจน จึงเกิ ดการใช้จ่ายที่น้อยตามไปด้วยและเมื่อใช้จ่ายน้อยก็จะส่งผลกระทบแบบโ ด มิโ น่คือ พ่อค้าแม่ค้าไม่มีคนซื้อ ของก็จะขายไม่ได้ ตลาดห้ างส ร ร พสิ นค้าไม่มีคนเดิน คนส่วนมากไม่มีเงินที่จะเอ าไปใช้จ่ายให้เงินหมุนเวียนเศรษฐกิจและพอเศรษฐกิจไม่ดี ทั้งบริษัททั้งโรงงานก็ต้องปิดตัวลง

2 เงินจะหาย ากขึ้นลองดูทุกวันนี้สิ ว่าคนเริ่มจับจ่ายใช้สอยกันน้อยลงขนาดไหนนี่ยังไม่รวมกับวิ ก ฤ ต โ ค วิ ด ที่เพิ่งเกิ ดขึ้นจนส่งผลกระทบในวงกว้างและหากในอนาคตที่ ธ น าค ารทั่วโลกจะให้ด อ กเ บี้ ยเงินฝาก 0%เท่ากับคนที่ฝากเงินใน ธ น าค ารจะไม่ได้ด อ กเบี้ ยเลย

3 เงินจะอยู่เหนือคนมากยิ่งขึ้นเมื่อเงินหาย ากมากขึ้น ก็ยิ่งมีค่ามากขึ้น และคนก็จะพ ย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อให้ได้มันมาโดยไม่สนว่าใครจะลำบ ากหรือเดื อดร้ อน

4 ครอบครัวมีปัญหามากขึ้นสมัยก่อนผู้ชายจะเป็นคนออกไปทำงานหาเงิน เพื่อมาเลี้ยงครอบครัวผู้หญิงจะอยู่บ้านคอยดูแลงานบ้านและเลี้ยงลูกทำให้มีเวลาอยู่กับลูกได้ตลอด แต่พอมายุคนี้ ทั้งพ่อและแม่ก็ออกไปทำงานนอกบ้านและยิ่งยุคที่เงินหาย ากยิ่งต้องทำงานมากขึ้นไปอีกเพราะหาเงินมาก็ไม่พอค่าใช้จ่าย

5 คำว่า “อิสรภาพทางการเงิน” จะเอื้ อมถึงได้ย ากขึ้นเดี๋ยวนี้ใคร ๆ ก็ชอบพูดเรื่อง อิสรภาพทางการเงินกันมากขึ้นการที่มีรายได้เข้ามามากกว่ารายจ่าย แบบที่เราไม่ต้องทำงานเป็นการสร้างอิสรภาพทางการเงินให้ตัวเองซึ่งคนสมัยก่อนจะนิยมฝากเงินเพื่อเอ า ด อ กเบี้ ย แต่ถ้ามองดูยุคปัจจุบันเราคงทำแบบนั้นไม่ได้แล้วและยิ่งลงทุนผิ ดที่กลายเป็นว่าเราจะต้องทำงานไปตลอดชีวิต

6 ความเหลื่อมล้ำจะมากขึ้นหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ย ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ำในสังคมเพิ่มมากขึ้นได้เช่นกันคนรวยที่มีอยู่เพียงไม่กี่เปอร์เซ็ นต์ก็จะยิ่งรวยขึ้น ในขณะที่คนจนคนที่หาเช้ากินค่ำไม่มีเงินเหลือเก็บ ก็ต้องทำงานหนักแบบนี้ไปตลอดชีวิต

7 ผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงานปกติคนวัยนี้ส่วนใหญ่ก็มักจะวางแผนก่อนวัยเกษี ยณเพื่อให้มีเงินเก็บเงินก้อนไว้ใช้หลังเกษี ยณได้มากเพียงพอที่จะสามา รถฝ าก ธน าค าร และหวังเก็บ ด อ กเบี้ ยกินได้บ้างแต่ถ้าหากเงินฝากไม่มีด อ กเบี้ ยก็จะทำให้เงินก้อนค่อย ๆ ถูกใช้ไปจนหมด แล้วก็กลายเป็นว่าผู้สูงอายุต้องกลับมาทำงาน เพื่อหาเงินเลี้ยงตัวเองอีกครั้ง

8 คอรั ปชั่ น และการโ ก ง จะมากขึ้นแน่นอนว่ายิ่งเงินหาย าก คน ฉ วย โอกาสก็จะมีมากขึ้น การข าดเงินจะทำให้คนข าดจิตสำนึกได้ง่ายกว่าเดิมยอมทำทุกอย่ างเพื่อเงิน

9 ค่าครองชี พจะสูงขึ้นอีกข้าวของทุกอย่างแ พ งขึ้นแต่เงินทองกลับหาย ากกว่าเดิม ถ้าวันนี้ไม่ระวั งวันข้างหน้าต้องเสี ยใจภายหลังแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา profession-j55