Sunday, 14 April 2024

9 เรื่องที่บ่งบอกว่าคุณ ควรมีเงินเก็บไว้บ้าง มีระเบียบวินัยการใช้เงิน ไม่ประมาทในการใช้จ่าย

คนวัยทำงานกำลังใกล้ถึงจุดนี้เข้าไปทุกทีในอนาคตที่ธนาคารทั่วโลกจะให้ ด อ ก เบี้ยเงินฝาก 0 เปอร์เซนซึ่งในบ้านเราใกล้จุดนี้เข้าไปทุกทีแล้วเราจะใช้ชีวิตอย่างไรและต้องปรับตัวอย่างไรในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนสรุปออกมาเป็นข้อได้ดังนี้

ยิ่งนับวันโลกของเราก็มีความเปลี่ยนแปลงไปในทุกๆ ปีคนบ่นเรื่องการเงินกันมากบางคนใช้จ่ายไม่คำนึงถึงถึงอนาคตข้างหน้าสักนิดเลยก็จะยิ่งลำบ ากยิ่งขึ้นในยุคนี้ควรต้องรู้จักใช้เพราะในวันข้างหน้าไม่มีใครรู้เลยว่ามันจะแ ย่แค่ไหนหรือเราต้องปรับตัวยังไงในอนาคตจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเราต้องพร้อมรับมือเสมอเราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในตัวเอง ไม่อย่างนั้นอนาคตจะลำบ ากเอา และจะจัดการ การเงินของตัวเองไม่ได้

9 ข้อนี้ จะเตือนใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย

1. ปัญหาครอบครัว เพิ่มขึ้นก็เพราะเรื่องเงินนี่แหละ ทำให้หลายครอบครัวต้องท ะ เ ลาะกัน ค่าใช้จ่ายในบ้านก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้านไหนที่มีลูก ภาระมันยิ่งเพิ่มทวีคูณ
2. ค่าครองชีพสูงในปัจจุบันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้เลย โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่ ค่ากับข้าวในแต่ละวันอีก มันก็ไม่ใช่ถูกๆ

3. หลังยุค ด อ กเบี้ ย 0 เปอร์เซน อะไรๆ ก็จะแ ย่ลงคือเงินมัน ไปอยู่ในมือคนร ว ย เพราะคนร วย คือคนจำนวนน้อยส่วนคนจน ก็ยังจนอยู่วันยังค่ำ เงิน มันล้ นเพราะคนแค่ กลุ่มเดียว
4. ในอนาคตเงินหา ย า กสิ่งของต่างๆ เเพ งขึ้นยังไม่พอ เงินยังหาย ากต ามไปด้วย โดยเฉพาะ ในช่วงเ ศ ร ษ ฐ กิ จอย่างนี้คนก็ ต ก งาน กระทันหันมีให้เห็นมากมายธนาค ารก็ ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง

5. อำนาจเงิน ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆจากที่จะให้เงินอยู่ใต้อำน าจ แต่วันนี้กลับกลายเป็นว่าคนจะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงินมากขึ้นถ้าไม่มีเงิน ก็ทำอะไรไม่ได้ และหมายรวมถึงความยุติธรรมก็ยังไม่อยู่ข้าง คนไม่มีเงิน
6. การคอรั ปชั่ นมากขึ้นก็เศรษฐกินมันเป็นอย่างนี้ คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยหาจังหวะเพราะไม่มีเงินใช้ เงินข าดมือไม่ต่างกัน

7. คนแ ก่ ต้องมาทำงานอีกปกติแล้วคนแ ก่ก็คิดว่า เมื่อเเ ก่ตัวมา จะไม่ต้องทำงาน แต่ในปัจจุบันมันย ากขึ้นไม่เป็นอย่างที่คิดอีกต่อไป คนเเ ก่หลายคน ยังดิ้ น ร น ทำงาน เพราะถ้ามั ว แต่จะมาหวังพึ่งลูกหลานพวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้ว มันจะเป็นภาระคนอื่นน่ะสิ
8. อิ ส ร ภาพทางการเงิน คงไม่ได้สัมผัสเเน่นอนว่า ทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้วไง แต่ว่า มันไม่ใช่จะนั่งหลับตานึกแล้วได้มาง่ายๆ นะ คนที่เขาได้ดีกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ ล้ ม มาไม่รู้กี่ครั้ง กว่าจะแกร่งได้อย่างทุกวันนี้ ไม่ง่ายเลย

9. ความเหลื่ อ มล้ำมันชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ มันมีอยู่ในทุกระบบ ทุกอย่ างเลยและมันจะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆ และชัดเจนมากขึ้นไปอีก

ขอบคุณ : t a m n a n n a