Friday, 14 June 2024

5 อาชีพ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะหายไป อาจจะต้อง เตรียมตัวหางานใหม่

เมื่อโลกของเราได้พัฒนาเทคโนโลยีไปอย่ างก้าวกระโดดไปอย่ างรวดเร็ว จนอนาคตข้างหน้า คนหล า ยอาชีพอาจจะไม่มีงานทำก็เป็นไปได้ และวันนี้เราก็อย ากที่จะบอ กคุณเกี่ยวกับ 5 อาชีพ ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า จะห า ยไป ไปดูกันว่าอาชีพไหนบ้างที่จะไม่มีในอนาคตข้างหน้า

อาชีพ คือ การทำมาหากินของมนุษย์ เป็นการแบ่งหน้าที่การทำงานของคนในสังคม และทำให้ดำรงอาชีพในสังคมได้ บุคคลที่ประกอบอาชีพจะได้ค่าตอบแทน หรือรายได้ที่จะนำไปใช้จ่ายในการดำรงชีวิต และสร้างมาตรฐานที่ดีให้แก่ครอบครัว ชุมชน และประเทศช าติ

ทุกวันนี้มีหลากหล า ยอาชีพมาใหม่ตลอ ด บางอ ย่ า งก็จะต้องพย าย ามปรับตัว หากเราไม่ยอมปรับตัวต ามอาจจะตกงานได้ โดยเฉพาะคนที่กำลังทำอาชีพทั้ง 5 อ ย่ า งนี้ เนื่องจากอะไร ๆ มันก็เปลี่ยนแปลงเร็ว หากได้ต ามข่ า วจะเห็นว่ามีหล า ยบริษัทปิดตัวลงไปแล้ว หล า ยโรงงานก็อยู่ไม่ได้ บางที่จะต้องลดพนักงานและเอาหุ่นยนต์กับระบบ AI เข้ามาทำงานแทน มีหล า ยงานที่แทบจะไม่ต้องพึ่งมนุษย์เลย

1. คนขั บ แ ท็ ก ซี่

หากเป็นสมัยก่อนรายได้จากการขับรถแ ท็ ก ซี่นั้นดีมาก ๆ จะซื้ อรถมาขับเองหรือเช่ารถ อู่ ก็ทำให้มีรายได้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องได้สบาย ๆ และยั งตั้งตั วได้เลย แต่ว่าในยุคนี้มันกลับกัน มีคู่แข่งแท็กซี่ที่ออ กมาเพียบ กดเ รี ย ก ไ ด้ ผ่ า นมือถืออีกด้วย ไม่มีเกี่ยงที่จะไป ไม่มีเติมแ ก๊ ส ไม่มีส่ งรถ ไม่มีปฏิเ ส ธ ลูกค้าอีกด้วย ถ้าแท็กซี่ไม่ปรับตัวเองให้บริการดีน่าใช้ ก็มีหวังคนเลิกใช้บริการกันแน่ ๆ เพราะสมัยนี้ตัวเลือ กมันไม่ได้มีน้อยแล้ว ถ้าไม่มีคู่แข่งมาก็จะไม่พัฒนาตัวเองใช่ไหม และถ้าไม่ยอมทำอะไรสักอย่ างก็คุณอาจจะไม่มีลูกค้าเลยก็ได้

2. ธุรกิจข า ยเครื่องใช้ไฟฟ้า

ถ้าเป็นสมัยก่อนนั้นเครื่องใช้ไฟฟ้าจะข า ยดีเป็นอ ย่ างมาก แต่ว่าสมัยนี้มีหล า ยอ ย่ างที่คนเริ่มไม่สนใจแล้ว เช่น โทรทัศน์ วิทยุ ทุกวันนี้ก็จะหัน มาสนใจคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน และอะไรที่มันมีความเป็นดิจิตอล ซึ่งหล า ยคนที่ทำธุรกิจข า ยเครื่องใช้ไฟฟ้า บางที่ก็เริ่มปิดส า ข า เริ่มลดพนักงาน แ ล ะหากปรับตัวไม่ได้ก็จะต้องปิดตัวลงเลย แบบนี้มันก็น่ า เ ศ ร้ า แต่ว่าหากหางานใหม่ หรือคิดหาทางทำธุรกิจใหม่จะดีกว่า

3. ทำหอพัก อพาร์ทเม้นให้เช่า

ดูเหมือนจะเป็นเสือนอนกินไปตลอ ด แต่ว่าสมัยนี้ห้องเช่ามันเยอะมาก ๆ คู่แข่งเพียบแถมที่พักใหม่ ๆ บริการดี ทำเลดีก็เกิดขึ้น มากมายหากเราทำห้องพักแบบเดิมโดยไม่ปรับปรุงอะไรเลย โอ กาสที่จะไม่มีคนเข้าพักมีสูงมาก และยังมีบริษัทใหญ่ ๆ ที่ไม่ต้องมีห้องพักเองแต่ข า ยห้องพักได้ อย่ า ง Ai r B n b เป็นต้น ซึ่งคนทั่วไปก็ทำห้องพักได้โดยใช้บ้านตัวเอง แถมร า ค ายังถูกมากอีกต่างหาก หากไม่ปรับก็เตรียมเ จ๊ งได้ง่าย ๆ เลย

4. พนักงานธนาคาร

ก็อ ย่ า งที่เห็นว่าสมัยนี้คนก็ไม่ค่อยจะเข้าธนาคารกันแล้ว ธุร ก ร รม ต่าง ๆ ทำผ่ านมือถือ ทำผ่ านอ อ น ไ ล น์ได้ง่าย ๆ โดยไม่ต้องเสียเวลาเข้าแบงค์เลย ในอนาคตพนั กงานธนาคารอาจจะไม่จำเป็นอีกต่อไปก็ได้ ถ้าหากดูท่าจะไม่ดีก็ลองหางานใหม่สำรองเอาไว้บ้างก็ได้

5. โรงงาน ร ถ ย น ต์

การทำงานไว้ในโรงงานรถยนต์ ทำเกี่ยวกับย า น ยนต์ในสมัยนี้มันอาจจะต้องปรับตัวกันให้วุ่นเลย หากปรับตัวกันไม่เก่งโอ กาสตกงานก็สูงเช่นกัน เพราะว่าสมัยนี้เครื่อง ย น ต์แบบเดิมไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้ว และรถแบบไฟฟ้าก็นิยมกัน มากขึ้น มีหล า ยคนที่โดนเลิกจ้าง งานน้อยลง บางคนก็แม้จะเป็น วิ ศ ว กร ฝีมือดีก็โดนเลิกจ้างมาแล้ว ฉะนั้นมันไม่มีอะไรแน่นอนเสมอไป เราจะต้องหาทางเตรียมรับมือไว้เสมอ

นอ กจากอาชีพที่กล่าวมานี้ ยังมีอีกหล ายอ ย่ า งหล า ยอาชีพก็ต้องปรับตัวด้วยเหมือนกัน เพราะว่าทุกคนจะต้องพัฒนา ตัวเองอยู่ เสมอ การต กงาน การมองหางานใหม่เป็นการวางแผนชีวิตอย่ างหนึ่ง เพราะเราจะฝากทุกอย่ างไว้กับงานแค่งานเดียวไม่ได้ การหารายได้หล า ยทางจะช่วยให้อยู่ร อ ดได้ ถ้าวันนี้คุณยังมีแค่อาชีพเดียวอยู่ก็อย ากจะให้ลองมองหางานเสริม งานที่สองที่สามกันได้แล้ว

ที่มา sabuyjaijung, sueheera.weebly