Saturday, 20 July 2024

5 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน มีแล้วชีวิตงอ กงาม

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปตามหาต้นไม้ที่สามารถนำมาวางบนโต๊ะทำงานได้ ช่วยให้การทำงานราบลื่น ทำงานแล้วมีความสุข สดชื่นในทุกวัน กับบทความ 5 ต้นไม้วางบนโต๊ะทำงาน มีแล้วชีวิตงอ กงามเห็นแล้วดีงาม ตามไปดูกันว่าจะมีต้นไม้ชนิดใดบ้าง

1. ต้นลิ้น มังกรแคระ การปลูกต้นลิ้น มังกรแคระจะช่วยในการปัด เป่าและยังช่วยปกป้องสิ่งไม่ดีต่างๆให้หมดไปได้ และนอ กจากนี้ยังสามารถช่วยในการฟอ กอากาศดูดซับส า รต่างๆได้ด้วย ตั้งวางเอาไว้ที่โต๊ะทำงานและยังสามารถวางเอาไว้ในห้องนอน เพราะต้นลิ้น มังกรจะช่วยคล า ยออ ก ซิ เจนออ กมาในช่วงเวลากลางคืน ซึ่งนั่นจะทำให้นอนหลับได้อย่ างสบาย

2. ต้นไผ่กวนอิม การปลูกไผ่กวนอิม จะช่วยเสริมในด้านของการเงินทำให้มีโชคยิ่งขึ้นไป ช่วยทำให้กิจการมีความรุ่งเรือง เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานในด้านค้าข า ย ต้นไผ่กวนอิมตั้งเอาไว้บนโต๊ะทำงาน แนะนำให้ตั้งไว้ทางทิศตะวันออ กหรือ ทิศตะวันออ กเฉียงใต้บนโต๊ะทำงานจะให้สิ่งที่ดีต ามมา

3. ต้นกระบองเพชร เป็นต้นไม้ที่จะช่วยเสริมให้มีโอกาสความก้าวหน้าในหน้าที่การงานได้รวดเร็วขึ้น ทั้งยังช่วยปกป้องจากสิ่งที่ไม่ดีต่างๆได้ และยังเชื่อว่า หากใครที่ได้ปลูกต้นกระบองเพชรแล้วออ กดอ กจะนำมาซึ่งโชค ลาภ การปลูกต้นกระบองเพชรนั้นเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายไม่ต้อง ให้น้ำมาก หากต้นได้มีการโตเต็มที่แล้วควรให้น้ำอย่ างน้อย 7-10 วันต่อ 1 ครั้ง วางให้โดนแดดต้ นกระบองเพชรของคุณก็จะมี ดอ กออ กมาได้อย่ างสวยงาม

4. ต้นคลาสซูล่า ต้นคลาสซูล่าหรือที่เรียกว่าต้นใบเงิน ต้นไม้สวรรค์ เป็นพืชที่ช่วยเสริมในด้านของพลังบวก จะช่วยให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ช่วยเรียกเงินทองให้กับคนที่ปลูก แนะนำว่าให้ตั้งทางทิศตะวันออ กเฉียงใต้ ยิ่งปลูกและมีใบเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีโชคมากขึ้น ด้วยดูแลรดน้ำสัปดาห์ละครั้ง สังเกตดูดินว่ายังมีความชุ่มน้ำอยู่หรือไม่ หากมีอยู่ก็ไม่ต้องรดน้ำก็ได้

5. ต้นพลูด่าง นั้นมีความเชื่อว่า หากได้นำมาตั้งเอาไว้ที่โต๊ะทำงาน จะช่วยเสริมให้มีการทำงานได้ราบรื่น ไม่ติดขัด กับปัญหา มีคนคอยสนับสนุน ช่วยเสริมบุญบารมีให้กับตัวเจ้าของ ปลูกต้นพลูด่างด้วยการแช่น้ำเอาไว้อย่ างเดียวหรือ

ปลูกในน้ำละล า ยปุ๋ยก็ได้เช่นกัน ใส่แจกันสวยๆตั้งเอาไว้บนโต๊ะทำงาน จะช่วยสร้างความสวยงามให้ความหมายที่ดีทำตัวคุณด้วยเป็นต้นไม้ที่ปลูกแล้วให้ความสวยงาม ตั้งไว้บนโต๊ะทำงาน ตั้งไว้ในห้องนอน เพื่อให้ความสดชื่น ความสบายต า ทั้งยังเป็นต้นไม้นำโชค มีความหมายที่ดีด้วย

ขอบคุณที่มา sanook, hostingrc

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า