Friday, 23 February 2024

3 ขั้นตอนง่ายๆ ให้ผักหวานป่ า ออกยอดนอกฤดู

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

เทคนิคการทำให้ผักหวานป่ าออกยอดนอกฤดู

1.การให้ปุ๋ยคอก โดยให้ในช่วงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคม) และหมั่นบำรุงด้วยน้ำหมักฮอร์โมนต่างๆ

2.การตัดแต่งกิ่ง เพื่อกระตุ้นการเกิดยอดใหม่ โดยวิธีการตั ดให้ใช้กรรไกรตั ดกิ่งประมาณครึ่งหนึ่งของความยาวกิ่ง เหลือใบไว้เล็กน้อย ส่วนกิ่งแขนงเล็กๆให้ตั ดออกด้วยครับ เพื่อที่จะได้ลำต้นที่สมบูรณ์ ช่วงระยะเวลาที่เหมาะแก่การตัดแต่งกิ่ง ควรจะตั ดแต่งในช่วงเดือนพฤศจิกายน

3.การให้น้ำ หลังจากผ่านการตั ดแต่งกิ่งแล้ว ให้รดน้ำสัปดาห์ละ 2-3 ครั้ง

ในช่วงเดือนธันวาคมเป็นต้นไป ผักหวานป่าก็พร้อมจะออกยอดให้เร าได้เก็บไปข ายกันได้แล้วครับ จนกระทั่งหมดฤดูกาล เมื่อถึงช่วงที่มีฝนต ก หรือประมาณเดือนพฤษภาคม ผักหวานจะทำการพักต้น โดยแต กใบแทนการออกยอดอ่อน ในช่วงนี้ให้เราใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักและรดน้ำบำรุงต้นต่อไป ปีหน้าก็รอรับเงิ นจากต้นผักหวานป่ าอีกระรอกใหม่

เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า