Monday, 15 April 2024

20 สัญญาณกำลังบอ กให้หล า ยๆ คนกอ ดงานประจำไว้ให้แน่นๆ

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

เมื่อทุกวันนี้หล า ยๆ สายอาชีพเริ่มที่จะนำหุ่นยนต์และเครื่องจักรในรูปแบบต่างๆ เข้ามาทำงานแทนคน มากขึ้น จ นส่ งผลกระทบ่อหล า ยๆ อาชีพ และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะบอ กคุณเกี่ยวกับ 20 สัญญาณกำลังบอ กให้หล า ยๆ คนกอ ดงานประจำไว้ให้แน่นๆ ไปดูกันว่าสัญญาณอะไรที่กำลังส่ งเเสียงเตือนคุณอยู่ในตอนนี้

1 เศรษฐกิจพอเพียงสามารถช่วยเราได้ ถ้าเราไม่สร้างห นี้มากเกินไป อย่ างน้อยประเทศเราก็มีดินดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ แทบทุกจังหวัดสามารถ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ได้ พอให้เรามีกินมีใช้ 2. อย่ างที่ได้เห็นในข่าวว่า บ างบริษัททยอยปิดกิจการโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ บ างบริษัทก็ย้ายฐานการผลิตไปอยู่ต ามประเทศเพื่อนบ้าน เพราะ ต้นทุนค่าแรงที่ถูกกว่า ทำให้หล า ยคนตกงานโดยไม่รู้ตัว เมื่อวานยังทำงานๆตอ กบัตรเลิกงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมาเดินทางไปที่บริษัทรู้ข่าวอีกทีก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

3 ขณะที่บ างบริษัทที่เปิดกิจการอยู่ก็แทนที่พนักงานด้วยหุ่นยนต์ ด้วยเครื่องจักร ในอนาคตเราจะค่อยๆเห็นหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่ลูกจ้างมากขึ้น ใครที่เป็นลูกจ้างอยู่หากรู้ถึงจุดนี้แล้วต้องรีบปรับตัว 4. ใครทำงานธนาคารให้รีบมองหางานใหม่ก่อนที่จะถูกปลด เพราะ ระบบใหม่ธนาคารเน้นใช้แอพมากกว่า จำนวนสาข า หรือ พนักงานในการดำเนินธุรกิจ และ พอถึงตอนนั้นจะหางานทำย ากมาก เพราะจะมีคนที่ออ กจ า กระบบนี้หลักหมื่นคนพร้อมกัน กล า ยเป็นไปแอย่งกันสมัครงานในที่ใหม่

5 ธุรกิจท่องเที่ยวที่เคยเฟื่องฟูก็เริ่มลำบ าก เริ่มเห็นกันแล้วนักท่องเที่ยวห า ยไปมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีนที่เคยเข้ามามาก ช่วงนี้ก็เริ่มห า ยไปมากไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว แต่… เพราะ ในประเทศเค้าเองก็เจอปัญหาหนักมาก ทั้งคนที่เที่ยว และ ออ กมาลงทุน ห า ยไปด้วยปัจจัยที่ใหญ่เกินกว่าที่เราจะควบคุมได้

6 การมาของ ไ ว รั ส โ ค โ ร น่ า ยิ่งซ้ำเติมการท่องเที่ยวเข้าไปอีก เพราะ นอ กจ า กจีนจะปิดประเทศไม่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวแล้ว นักท่องเที่ยวช า ติอื่นๆ ก็ต่างเก็บตัวอยู่แต่ที่ประเทศของตัวเองด้วยกันแทบทั้งสิ้น
7 ยิ่งนักท่องเที่ยวยุโรปกระเป๋าหนักที่ชอบมาใช้จ่ายต่อคนสูง ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

8 อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆโดยเฉพาะคอนโดที่หล า ยคนซื้ อเพื่อเก็งกำไรเริ่มออ กอาการชัดเจ น เนื่องจ า กมีคนแนะนำให้คนไปกู้เ งิ นเกิน มากๆ เพราะอย ากได้ค่านายหน้า หรือ ไปฟังจ า กคอสสัมนาลงทุนในอสังหาและ เข้าไปลงทุนต ามกระแส คิดว่าจะเอาค่าเช่ามาผ่อนแต่ท้ายที่สุดไม่มีคนเช่า ที่เคยคิดว่าจะเอาค่าเช่ามาจ่ายก็ไม่พอจ่าย กล า ยเป็นหมุนเ งิ นไม่ทัน

9 บ างคนก็ฟุ้งเฟ้อมากกว่ารายได้ที่มี ซื้ อของเกินความจำเป็น ใช้จ่ายเ งิ น และ กู้เ งิ นโดยไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อย่ าสร้างห นี้เพิ่ม เพราะ ดอ กเบี้ยมีแต่จะทวีคูน อย่ าใช้จ่ายเกินตัว หากวันหนึ่งที่เกิดวิกฤติจะเอาตัวไม่รอ ด ควรมีเ งิ นเหลือสำรองไว้ใช้จ่ายในย ามฉุกเฉินบ้าง

10 ส่วนห นี้สินที่มีอยู่ตอนนี้ เป็น ห นี้สินที่ดอ กเบี้ยต่ำ ถ้ามีการปรับดอ กเบี้ยนโยบ ายขึ้น เพียง บ าท สองบ าท หรือ หลักสต างค์ จะเกิดความลำบ ากต่อคนเป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อน 9,000/เดือน จ า ก ( เ งิ นต้น 3,000 ดอ กเบี้ย 6,000 ) จะกล า ยเป็นดอ กเบี้ยแทบทั้งหมดในทันที เรียกว่าผ่อนแต่ดอ กต้นไม่ลด

11 อาชีพค้าออนไลน์นจะเริ่มถดถอย เพราะ มีการแข่งขันที่สูงขึ้น และ ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ย โดยเฉพาะ บริษัทที่สร้างระบบการค้าออนไลน์มาแบบครบวงจร ที่กระหน่ำอัดโปรโมชั่นลดร า ค าแข่งกับรายย่อย ทำให้ลูกค้ามีทางเลือ กที่หลากหล า ยขึ้น

12 ที่ดิน และ บ้าน ตอนนี้ข า ยย ากมาก เพราะ เ งิ นในระบบห า ยไปมากจริงๆส่วนคนที่มีเ งิ นอยู่ก็ไม่อย ากจะใช้จ่ายออ กไป ใครที่มีเ งิ นอยู่ก็พย าย ามจะประหยัด และ อย ากเก็บไว้กับตัวให้ได้มากที่สุด ทำให้เกิดภาวะเ งิ นฝืด 13. เริ่มเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมัน หากจะลงทุนในธุรกิจหุ้นน้ำมันควรพิจารณาให้ดี เพราะ นั่นเป็นอดีตไปแล้ว
14 โลกแห่งหุ้นพื้นฐานดีจะหมดไปเรื่อยๆ เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจที่ยั่งยืนใน พื้นฐานโลกใหม่ที่กำลังจะดำเนินไป

15 สกุลเ งิ นดิจิตอล และ เหรียญต่างๆ น่าจะออ กแบบมาเพื่อทดสอบระบบและทำหน้าที่ Burn cash ทิ้งจ า กการพิมพ์เ งิ นตลอ ดเวลา ​ซึ่งเป็นการ burn ที่มีประสิทธิภาพสูงมาก 16 . การมาของ 5G จะทำให้หล า ยๆอย่ างเปลี่ยนไป ก่อให้เกิดอะไรใหม่ๆมากขึ้นและ อะไรเก่าๆก็ร่วงหล่น เหมือนที่ ยุคกำเนิด2G ทำให้ โทรเลขเลิกใช้ถาวร ยุค3G มา Email ก็มาแทนจดหมาย ยุค4G โทรศัพท์มือถือแทบจะทำได้ทุกอย่ าง

17 AI หรือ ปัญญาประดิษฐ์ จะเข้ามามีบทบ าทในชี วิ ตอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และ ทำในสิ่งที่เร า ค าดไม่ถึงได้อย่ างไม่น่าเชื่อ และ การที่ไม่เชื่อว่าจะมาแทนที่ได้ขนาดนั้น ก็เหมือนกับที่รุ่นพ่อแม่เราไม่คิดว่าโลกทุกอย่ างจะมารวมในมือถือเครื่องเดียวได้ขนาดนี้ 18. ไม่ใช่ประเทศเราบริหารไม่ดี แต่ระดับโลกเศรษฐกิจหล า ยๆประเทศก็หดตัวลงพร้อมๆกัน โดยที่ไม่มีภูมิภาคไหนดีเลย เรียกได้ว่าแย่พร้อมๆกัน ทำให้ไม่มีใครพยุงใครได้ เพราะ ลำพังตัวเองก็แทบจะไม่รอ ด

19 ทองคำยังมีค่าเสมอ เวลาค่าเ งิ นมีปัญหาให้เรียนรู้จ า กหล า ยๆ ประเทศที่ค่าเ งิ นลดอย่ างรุนแรง และ คนที่มีทองคำอยู่ในมือ จะสามารถเปลี่ยนไปแลกค่าเ งิ นใดก็ได้ในโลก 20. การที่ค่าเ งิ นบ้านเราเรทดี ค่าเ งิ นแข็งกว่าประเทศอื่นๆในโลก อย่ าดีใจ เพราะ เข าต้องการถือเ งิ นบ าท เพื่ออะไรบ างอย่ างเท่านั้น ( ดูจ า กบทเรียนต้มยำกุ้งเป็นตัวอย่ าง )สัญญาณกำลังบอ กให้หล า ยๆ คน ที่มา bitcoretech เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า