Thursday, 20 June 2024

2 สามี ภรรยา เลี้ยงหอยนางรมแบบธรรมชาติ สร้างรายได้วันละ 7,500 บาท

หอยนางรม เป็นหอยสองฝาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง จึงมีผู้บริโภค หอยนางรมกันมากโดยเฉพาะหอยนางรมพันธุ์ใหญ่หรือหอยตะโครม เนื่องจากการตลาดหอยนางรมนั้น มีแนวโน้มขยายตัวได้อีกมากเพราะผลผลิตในปัจจุบันยังไม่เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ ทำให้หอยนางรมมีราคาสูงมากเมื่อเทียบกับหอยชนิดอื่น ๆ หอยนางรมที่นำมาบริโภคเกือบทั้งหมดเป็นหอยที่ได้จากการเพาะเลี้ยงโดยอาศัยธรรมชาติ หอยจะกรองกินพืชน้ำขนาดเล็กที่แขวนลอยในแหล่งน้ำเค็มเป็นอาหารหลัก

ในประเทศไทยมีพันธุ์หอยนางรมตามธรรมชาติอยู่หลายชนิด แต่ชนิดที่นิยมเพาะเลี้ยงเพื่อนำมาบริโภคเป็นอาหารนั้น พอจำแนกได้เป็น 2 พวก คือ หอยนางรมพันธุ์เล็ก ซึ่งมีชื่อเรียกตามพื้นบ้านว่าหอยปากจีบ หอยเจาะ หรือหอยอีรม เป็นต้น ส่วนหอยนางรมอีกพวกหนึ่งคือ หอยนางรมพันธุ์ใหญ่ ได้แก่ หอยตะโกรมกรามขาว และหอยตะโกรมกรามดำ นั่นเอง

การเลี้ยงหอยนางรมได้มีการเลี้ยงมานานกว่า 50 ปี ส่วนมากเป็นการเลี้ยงแบบดั้งเดิม พบว่า แถบชายฝั่งทะเลของประเทศไทยทางภาคตะวันออกได้แก่ ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราดมีการเลี้ยงหอยนางรมขนาดเล็กกันมาก สำหรับฝั่งอ่าวไทยได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฏร์ธานี สงขลา ปัตตานีและทะเลอันดามันจะมีการเลี้ยงหอยตะโกรมกรามดำและหอยตะโกรมกรามขาวกันมากในเขตพื้นที่โดยเฉพาะจังหวัดระนองและพังงา

วันนี้แอดขอแนะนำ 2 สามีภรรยาจันทบุรีเลี้ยงหอยนางรมแบบธรรมชาติ สร้างรายได้ให้อย่างงาม หลังมีลูกค้าโทรมาสั่งจองเป็นจำนวนมากผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปดูการเลี้ยงหอยนางรมแบบธรรมชาติของ นางอรุณี ทสามนต์ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 225 หมู่ที่ 9 ตำบลบางกระจะ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี ที่มีการนำเอาแท่งปูนวางในลำคลอง เพื่อให้หอยนางรมมาเกาะ ที่เป็นการเลี้ยงแบบธรรมชาติที่ได้ผลเกินคาด ซึ่งนางอรุณี และสามี ได้ประกอบอาชีพการเลี้ยงหอยนางรมแบบธรรมชาตินี้มานานกว่า 40 ปี และเป็นอาชีพที่ทำเงินให้อย่างาม

ปัจจุบันมีลูกค้าโทรเข้ามาสั่งจองเพื่อนำไปบริโภค และจำหน่ายกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากหอยนางรมของ นางอรุณี มีความสด สะอาด ตัวใหญ่ และเป็นที่ต้องการของตลาด รวมทั้งราคาขายก็ไม่แพงตกกิโลกรัมละ 150 บาทเท่านั้น วันหนึ่ง นางอรุณี และสามีจะแกะหอยนางรมขายให้กับลูกค้าตกวันละ 40-50 กิโลกรัมต่อวัน วันหนึ่งก็จะมีรายได้ 5,000-7,500 บาท

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า