Friday, 14 June 2024

10 เคล็ดลับ หลักความคิดในการสอนลูกให้ประสบความสำเร็จ เป็นเคล็ดลับของเศรษฐี ต้องอ่าน!!!

ไม่ว่าคุณจะเป็นเจ้าของกิจการห้องแถว หรือ เจ้าของอาณาจักรธุรกิจใหญ่ตัวที่หวังส่งไม้ต่อให้กับลูกหลานหรือเป็นเพียงมนุษย์เงินเดือนที่หาเช้ากินค่ำ
ก็สามา รถปั้นลูกน้อยให้เติบโตโดยเปี่ยมไป ด้วยจิตวิญญาณของ เถ้าแก่ (Entrepreneurial Spirit)

มีความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้า เ สี่ ย ง เพื่อไขว้คว้าโอกาสที่จะสร้างธุรกิจของตัวเอง ได้ไม่ต่างกันที่สำคัญเพื่อบรรลุความตั้งใจนี้ เพียงแค่นำ 10 เทคนิคง่ายๆแต่เห็นผลนี้ ไปลองทำดูก็พอแล้ว

1 คุณคือต้นแบบที่ดีที่สุดโรงเรียนแห่งแรกของเด็ กทุกคน คือ บ้าน เพ ราะฉะนั้นถ้าคุณ อ ย า ก ปั้นให้เขาเป็นแบบไหนลองสร้างสิ่งแวดล้อมแบบนั้นเพื่อเกื้อหนุนให้เข าดูยกตัวอย่าง ถ้าคุณ อ ย า กให้ลูกเติบโตไปเป็นคนที่ขยันทำงาน คุณก็ต้องทำเป็นตัวอย่างให้ลูก ดูว่าคุณเองขยันทำงานขนาดไหน หรือหาก อ ย า ก ฝึกให้ลูกรู้จักเป็นผู้ให้คุณอาจพาเขาไปด้วยเวลาที่คุณเข้าร่วมในการทำงานจิตอาสา เป็นต้น

2 สอนให้ลูกใช้ชีวิตอย่างมีเป้าหมายแม้แต่ทารกน้อย ยังรู้จักตั้งเป้าหมาย และอาศัยการร้องไห้เพื่อบอกให้พ่อแม่รู้ว่ากำลังหิว, ไม่สบายตัว หรือต้องการให้คนอุ้ม เพร าะฉะนั้น คุณไม่จำเป็นต้องอดใจรอให้ลูกค่อยๆค้นหาเป้าหมายให้กับชีวิต แต่ควรส่งเสริมให้ลูกรู้จักกำหนดจุดหมายในชีวิตและก้าวไปให้ถึง เ พราะสุดท้าย ไม่ว่าเขาจะไปถึงหรือไม่อย่างน้อยระหว่างทางเขาจะได้เรียนรู้ที่จะริเริ่มสิ่งใหม่ๆ ฝึกการแก้ปัญหาความอดทน ฝึกความเชื่อมั่น และรู้จักเคารพในตัวเองตั้งแต่เด็ กเพร าะสิ่งเหล่ านี้ล้วนเป็นคุณสมบัติที่พึงมีของผู้ที่ฝัน อ ย า ก ทำธุรกิจ

3 ฝึกนิสัยการเป็นผู้ฟังที่ดีสำหรับเด็ ก การรับบทผู้ฟังอาจเป็นเรื่องที่น่าเบื่อ แต่เชื่อเถอะว่า ยิ่งฟังมากเท่าไหร่ยิ่งเปิดโอกาสให้ตัวเองได้เรียนรู้มากขึ้นเท่านั้น ไม่เช่นนั้นการฟังคงไม่จัดว่าเป็นหนึ่งในคุณสมบัติที่สำคัญที่สุดของผู้นำที่ดี

4 สอนให้ลูกเป็นคนไม่ยอมแพ้เราทุกคนล้วนต้องเคยลิ้มรสความสำเร็จและความล้มเหลวมาแล้วทั้งสิ้น เ พราะฉะนั้นคุณต้องสอนให้ลูกรู้ว่าคนเราจะชนะหรือแพ้กี่ครั้งไม่สำคัญ เพียงแต่เมื่อล้มแล้วต้องจดจำบทเรียนจากความผิ ดพลาดและอย่ าทำผิ ดซ้ำ

5 ปล่อยให้เขานิย ามความสำเร็จของตัวเองในฐานะพ่อแม่คุณไม่จำเป็นต้องกำหนดเป้าหมาย หรือเส้นทางให้ลูกเดินเพียงแต่คอยเป็นกองหนุนและช่วยเหลือให้เขาไปถึงจุดหมายก็เพียงพอแล้ว

6 สอนให้เขาทำงานที่รัก“แพชชั่น” สามา รถเปลี่ยนงานที่หลายคนอาจมองว่าเหน็ดเหนื่อยและน่าเบื่อให้เป็นความสนุกและความสุขได้ หน้าที่ของคุณคือ ช่วยลูกตามหาแพชชั่นในงานที่เขารักให้เจอ และส่งเสริมให้เขามีทักษะพร้อมจะโลดแล่นในเส้นทางที่เลือก

7 ฝึกให้ลูกเป็นนักสื่อสา รที่ดีหนึ่งในคุณสมบัติของผู้นำที่ยิ่งใหญ่ คือ มีทักษะการสื่อสา รที่ดีเพร าะฉะนั้น คุณควรปลูกฝังทักษะนี้ให้กับเขา ควบคู่ไปกับการสอนให้ลูกตระหนักถึงอานุภาพของคำพูด ก่อนพูดต้องคิดให้ถี่ถ้วน เช่นเดียวกับการให้คำมั่นสัญญา เมื่อได้ให้สัจจะออกไปแล้ว จะคืนคำไม่ได้

8 สอนให้ลูกรู้จักการทำงานเป็นทีมในโลกธุรกิจ ไม่มีตัวอย่างความสำเร็จไหน เกิดขึ้นจากน้ำพักน้ำแรงของคนเพียงคนเดียว หากแต่ต้องอาศัยความร่วมมือของหลายฝ่าย

9 สอนให้ลูกเป็นคนดีคุณสมบัติพื้นฐานของผู้ที่น่ายกย่อง คือ ขยัน จริงใจ ซื่อสัตย์ ทำตัวน่านับถือและ จิตใจดี เพร าะฉะนั้นถ้าหวังจะให้ลูก โลดแล่นในโลกธุรกิจได้อย่างเต็มภาคภูมิ สง่าผ่ าเผยคุณต้องปลูกฝังและเป็นตัวอย่างให้เขา

10 ปล่อยให้เขาได้ทบทวนตัวเองบ้างในฐานะพ่อแม่ หากคุณได้ทำในสิ่งที่ควรทำที่กล่ าวมาครบถ้วนทุกข้อแล้วก็ถึงเวลาที่คุณต้องถอยออกมา เพื่อเปิดช่องว่างให้ลูกน้อย ได้ทบทวนตัวเองว่าสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้ใช่ในสิ่งที่เขาต้องการหรือยัง ซึ่งในช่วงเวลาสำคัญเช่นนี้คุณควรปล่อยให้เขาได้ เป็นอิสระในการคิดทบทวนเพื่อหาคำตอบที่คิดว่าใช่ที่สุดสำหรับตัวเองจริงๆ

ขอขอบคุณแหล่งที่มา lifein-hug