10 อาชีพที่สร้างรายได้ดี เงินเดือนสูงสุด ไม่ตกงานแน่นอน

10 อันดับ สายงานที่มีเงินเดือนสูงสุดในไทย จากการสำรวจของ “จ๊อบส์ ดีบี” อาชีพไหนได้เงินเดือนเท่าไร มาเช็คกัน

จากสถิติ บริษัทจัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ได้เผยผลสำรวจ “10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุด ” โดยรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการชั้นนำกว่า 50,000ราย พบว่าช่วงเงินเดือนของพนักงาน แต่ละระดับยังไม่แตกต่างจากปีก่อน แต่ก็มีบางสาย งานที่น่าจับตามองมีเงินเดือนสูง ได้แก่ บริการด้านการแพทย์ วิศวกรรมและโดยเฉพาะงานอีคอมเมิร์ซ ซึ่งเป็นสายงานเดียวที่ติด Top 5เงินเดือนสูงในทุกระดับงาน

สำหรับ 10 สายงานที่มีเงินเดือนมากที่สุดในแต่ละระดับ ทั้งเจ้าหน้าที่หัวหน้างานผู้จัดการและผู้บริหาร มีดังนี้

ระดับเจ้าหน้าที่

1. บริการเฉพาะทาง
2. อีคอมเมิร์ซ
3. ไอที
4. โทรคมนาคม
5. วิทยาศาสตร์/ Lab/ วิจัยและพัฒนา
6. ประกันภัย
7. บริการด้านการแพทย์
8. อสังหาริมทรัพย์
9. การตลาด/ PR
10. วิศวกรรม

ระดับหัวหน้างาน
1. อีคอมเมิร์ซ
2. บริการเฉพาะด้าน
3. อสังหาริมทรัพย์
4. บัญชี
5. สุขภาพ/ โภชนาการ/ ความงาม
6. ประกันภัย
7. ขนส่ง
8. ธุรการและทรัพยากรบุคคล
9. วิศวกรรม
10. บริการด้านการแพทย์

ระดับผู้จัดการ
1. อีคอมเมิร์ซ
2. ประกันภัย
3. บริการเฉพาะทาง
4. บัญชี
5. ธุรการและทรัพยากรบุคคล
6. ไอที
7. โทรคมนาคม
8. ขนส่ง
9. บริการด้านการแพทย์
10. วิศวกรรม

ระดับผู้บริหาร
1. สุขภาพ/ โภชนาการ/ ความงาม
2. วิทยาศาสตร์/ Lab/ วิจัยและพัฒนา
3. บริการด้านการแพทย์
4. โทรคมนาคม
5. อีคอมเมิร์ซ
6. ขนส่ง
7. การตลาด/ ประชาสัมพันธ์ (PR)
8. วิศวกรรม
9. บัญชี
10.ประกันภัย

ภาพและข้อมูลจาก จ๊อบส์ ดีบี