Friday, 14 June 2024

“ 10 ข้อคิด ดีมาก มีประโยชน์ ต่อชีวิตประจำวัน ”

โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่า เราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก หากมองโลกดี ชีวิตจะมีแต่สิ่งรื่นรมย์ หากมองโลกร้าย ชีวิตจะมีแต่วุ่นวายและทุกข์ระทม ข้อคิดดี ๆ ที่ช่วยเราคิดแม้บางวันที่เจออุปสรรคในชีวิตหรือคิดอะไรไม่ตก ข้อคิดที่แฝงธรรมะจะช่วยเตือนสติเรา ช่วยเราแก้ปัญหาทำให้เกิดปัญญา ข้อคิดดี ๆ ช่วยเราได้แม้วันแย่ ๆ ของชีวิต

1 ศี ล ไม่ได้อยู่ที่พระ
ธ ร ร ม ะ ไม่ได้อยู่ที่วัด
เ งิ น ไม่ได้อยู่ที่เศรษฐี
แต่ศีลอยู่ที่กายใจของเรา
ธรรมะอยู่ที่สติ และ..
เงินอยู่ทุกที่ ที่มีความขยัน

2 โลกเป็นอย่างไร ขึ้นอยู่กับว่า
เราใส่แว่นตาสีอะไรมองโลก

หากมองโลกดี ชีวิตจะมีแต่สิ่งรื่นรมย์
หากมองโลกร้าย ชีวิตจะมีแต่วุ่นวายและทุกข์ระทม

3 จงดึงเอาความรู้สึกผิดที่เรามี
มาเป็นแรงบันดาลใจให้ทำดียิ่งๆ ขึ้น
อย่าจมอยู่กับอดีต มีแต่การสร้างตัวเองใหม่เท่านั้น
ที่จะหลุดพ้นจากความรู้สึกผิด

4 ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับความมี
แต่อยู่ที่เราค้นพบว่า อะไรคือแก่นแท้ของชีวิต
แล้วอยู่กับสิ่งนั้นด้วยความรัก คนนั้นก็คือคนมีความสุข

5 คนที่มีความคิดเป็นเถ้าแก่ จบป.4 ก็เป็นเถ้าแก่ได้ คนที่จบปริญญาโท แต่คิดจะเป็นลูกจ้าง มันก็คือลูกจ้างทั้งชีวิต

6 ในเมื่อไม่มีสิ่งที่เราชอบ เราก็ควรชอบสิ่งที่เรามี
เพราะในโลกนี้ไม่มีใครได้ทุกสิ่งอย่างใจหวัง
และจะไม่มีใครพลาดหวังทุกอย่างไป
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะทำ มีแง่ดีแง่งามอยู่เสมอ
ขอให้เรามองให้เห็น ถ้ามองเห็น เราก็จะเป็นสุขกับสิ่งที่อยู่ตรงหน้า

7 ในโลกแห่งความเป็นจริง คนทุกคนก็เป็นครูได้
คนเก่ง ไม่เก่ง ฉลาดรู้หนังสือ ไม่รู้หนังสือ ยากดีมีจน
สัตว์ ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม เหตุการณ์ ดิน ฟ้า อากาศ
ความผิดหวัง ความสมหวัง ความรัก ความชัง ฯลฯ
เหล่านี้ คือ ครูในมหาวิทยาลัยชีวิต ที่ทุกคนจะต้องเรียนรู้
ศึกษากันไปอย่างไม่มีวันจบ

8 คนที่ใช้ชีวิตคุ้มค่าคือ คนที่ได้ทำในสิ่งที่อยากทำ ไม่ใช่เพราะได้ทำ ในสิ่งที่คนอื่นอยากให้ทำ

9 เรื่องบางเรื่องไม่ใช่เรื่องที่ควรทุกข์
แต่พอเราไม่ยอมปล่อยวาง ทุกข์ก็รุกคืบเข้ามา
เรื่องบางเรื่องใครต่อใครก็เห็นอยู่ว่า ทุกข์หนักหนาสาหัส

แต่สำหรับคนที่ปล่อยวางเป็น ก็เป็นสุข
คือ ความสุขหรือความทุกข์ บางครั้งอยู่ที่ “ท่าที”
ในการเผชิญของเราเป็นสำคัญ
ถ้า “รู้เท่าทัน” สิ่งที่อยู่ตรงหน้าอย่างมีสติ
ทุกข์อาจกลายเป็นสุข, ปัญหาอาจกลายเป็นปัญญา,
วิกฤติอาจถูกแปรเป็นโอกาส

10 ความล้มเหลว เป็นส่วนผสมของชีวิตซึ่งขาดไม่ได้
คนที่ไม่เคยล้มเหลว คือคนที่ไม่เคยทำอะไร
ด้วยข้อเท็จจริงเช่นนี้ คนที่กำลังคิดการใหญ่ทุกคน
จึงมองความล้มเหลว ด้วยสายตาที่เป็นบวก
เพราะเขารู้อยู่แก่ใจว่า ความล้มเหลว เป็นฝาแฝดกับความสำเร็จ…