Tuesday, 27 February 2024

ไอเดีย การปลูกพืชกลับหัว ดูแลง่าย ใช้พื้นที่น้อย ลดปัญหาวัชพืช

ปลูกพืชกลับหัวไม่ยากอย่างที่คิด
1. นำวัสดุอุปกรณ์ เช่น ขุยมะพร้าวหรือดินที่เตรียมไว้ใส่ลงไปในกระถางจนเต็ม

2. นำแผ่นกระเบื้องสี่เหลี่ยมมาปิดด้านบนของกระถางโดยใช้นิ้วหนีบกระเบื้องไว้กับกระถางเพื่อป้องกันวัสดุปลูกร่วงหล่น จากนั้นคว่ำกระถาง ในลักษณะให้ก้นกระถางหันขึ้นด้านบน แล้วจึงนำต้นกล้าที่เราจะปลูกหยอดลงไปในรูก้นกระถางแล้วร้อยลอด 3 สาย สำหรับใช้ในการแขวนรดน้ำให้ปุ๋ยตามปกติ อย่างสม่ำเสมอ

3. รอจดต้นโตสูงอย่างน้อยต้อง 30 เซนติเมตรขึ้นไปซึ่งช่วงเวลานี้ ต้นกล้าจะกลายเป็นผักที่เราต้องการและรากจะยึดเกาะดินเอาไว้แน่นแล้วจึงพลิกกระถางเพื่อให้ต้นพืชกลับหัว แล้วจึงเจารูที่ขอบกระถางเพื่อไว้สำหรับร้อยลวดแล้วจึงนำไปแขวน

ด้านบนของกระถางเราสามารถที่จะปลูกผักอีกหนึ่งชนิดได้อย่างสบาย เพียงเท่านี้เราก็สามารถปลูกพืชกลับหัวได้แล้ว

ข้อดีของ การปลูกพืชกลับหัวนี้ ช่วยให้ประหยัดพื้นที่ในการปลูก และพบว่า น้ำและธาตุอาหารที่ให้ จะไหลไปเลี้ยงส่วนยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าปกติ ทำให้สามารถบรรเทาปัญหาการหยุดชะงักในการลำเลียงสารอาหารและน้ำจากรากสู่ยอด

นอกจากนี้ยังพบว่า การปลูกพืชแบบกลับหัวนี้ยังช่วยลดปัญหาเรื่องวัชพืชและการเข้าทำลายของโรคและแมลงได้ดีอีกด้วย เพราะส่วนยอดจะแข็งแรงและโตเร็ว ทำให้ได้ผลผลิตเร็วก่อนที่โรคและแมลงจะเข้าทำลาย