Sunday, 14 April 2024

ไอเดียเลี้ยงไก่ในสวนผัก ทำยังไง มาดูวิธีกัน

ใครที่กำลังปลูกผักทำสวนอยู่และเลี้ยงไก่ไปด้วยพร้อมๆกัน คงจะรู้ดีสำหรับปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะพวกมันจะไปคุ้ยเขี่ยอาหารและทำให้พืชผักได้รับความเสียหายไปด้วย ดังนั้นเราจึงต้องแยกสวนผักและโรงเลี้ยงออกจากกัน ซึ่งมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย เพราะไม่สะดวกที่จะแยกส่วนกัน

วันนี้เราจึงได้นำไอเดียที่จะช่วยให้คุณสามารถเลี้ยงไก่และปลูกผักไปด้วยกันได้ในพื้นที่เดียวกัน โดยที่ไม่ต้องแยกส่วน นอกจากจะเป็นการประหยัดพื้นที่แล้ว ยังช่วยสร้างประโยชน์ให้พืชผักสวยงามได้อีกด้วยจะมีวิธีการยังไงไปดูกันเลย

ไอเดียการออกแบบให้สามารถอยู่ร่วมกันได้ โดยที่ไม่สร้างความเสียหายให้กับสวนผักเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมในต่างประเทศอย่างมาก โดยจะสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่แยกออกอย่างชัดเจน แต่จะใช้ตะแกรงทำเป็นทางเดินรอบๆแปลงผัก เพื่อให้พวกมันสามารถเดินเข้ามาในแปลงผักได้และเป็นการป้องกันการคุ้ยเขี่ยในบริเวณอื่นที่เราไม่ต้องการ จำกัดบริเวณความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อแปลงผักได้

นอกจากนี้มูลไก่จะช่วยเป็นปุ๋ยบำรุงพืชผักให้สวยงามยิ่งขึ้น เพราะโดยธรรมชาติของพวกมัน จะคุ้ยเขี่ยหาอาหารและเมื่อกินเสร็จจะถ่ายออกมาในบริเวณนั้นๆ ซึ่งมูลจะกลายเป็ยปุ๋ยชั้นดีให้กับแปลงผักของเรา
เราสามารถสร้างตะแกรงให้อยู่ใกล้กับแปลงผัก ทำรอบล้อมแปลงผักของเรา และเป็นการกำหนดทิศทางได้ว่า จะให้เดินไปส่วนไหนได้บ้าง พวกมันก็จะคุ้ยเขี่ยหาอาหาร และขับถ่ายออกมาเป็นปุ๋ยให้ผักโดยอัตโนมัติ

ซึ่งก็เป็นผลดีให้ทั้งไก่และแปลงผักของเราด้วยที่สำคัญการทำตะแกรงแบบนี้จะช่วยป้องกันการบุกรุกจากสัตว์อื่นๆไม่ให้เข้ามารบกวนแปลงผักของเราได้อีกด้วย

ประโยชน์จากไอเดียผักอยู่ข้างใน ไก่อยู่ข้างนอก

1.ช่วยป้องกัน สัตว์อื่นๆจากข้างนอก เข้ามาทำลายแปลงผัก รวมถึงไก่ที่เราเลี้ยงไว้
2.ใช้มูลเป็นปุ๋ยไปในตัวให้กับแปลงผัก เป็นการลดต้นทุนในการซื้อปุ๋ยลงได้

เราสามารถสร้างตะแกรงเพื่อกำหนดเส้นทางเดินให้พวกมันได้ตามความต้องการ

ช่วยป้องกันความเสียหาย ที่เกิดจากการคุ้ยเขี่ยของไก่
เหมาะสำหรับคนที่มีพื้นที่น้อย แต่ต้องการปลูกผักและเลี้ยงไก่ไปพร้อมกัน

เรียกได้ว่าเป็นไอเดียที่ได้ประโยชน์ ที่สำคัญยังเป็นการใช้พื้นที่ที่มีอยู่ให้คุ้มค่า สามารถใช้ประโยชน์ได้กับทั้ง 2 อย่าง