Saturday, 20 July 2024

ไอเดีย!ปลูกผักยุคใหม่ ” นาไร่บนดาดฟ้า “ประหยัดพื้นที่ เก็บผลผลิตได้ตลอดปี

หลังคาบ้านในปัจจุบัน ไม่ได้รับหน้าที่เป็นแค่ส่วนที่หุ้มบ้านป้องกันแดดฝนอีกต่อไป แต่กลายเป็นแหล่งผลิต อ า ห า ร ให้กับคนที่อยู่ภายในได้อิ่มท้องอีกด้วย หากตึกในประเทศของเราจะลองหันมา สร้างหลังคากินได้แบบนี้คงจะดีไม่น้อย แต่อย่าลืมปรึกษาวิศวกรเพื่อตรวจโครงสร้างของตึกว่าสามารถรับน้ำหนักของแปลงเกษ ต รที่จะวางอยู่บนหลังคาได้หรือไม่ มิเช่นนั้นก่อนจะได้ผักมาทาน ตึกอาจจะทรุดลงมาก่อนก็เป็นได้

เกษตsกs ประเทศจีนที่ทำเกษ ต sกss ม มาตั้งแต่สมัยปู่ ย่ า ต า ย า ย แต่sะยะหลังพื้นที่ปลูกพืชผักลดลงจาก 2 สาเหตุหลัก คือ ประสบภัยธรรมชาติ และการข ย า ยตัวของเมือง

ที่ดินถูกกว้านซื้อไปทำโsง ง า น และบ้าน ที่ดินดี ๆ ผืนใหญ่ทำเกษต sเริ่มหา ย า กขึ้นเรื่อย ๆ ในบริบทนี้ทำให้เริ่มมีแนวคิดในการทำสวน ไร่ นา ที่สร้างสรรค์และสามาsถเพิ่มศักยภาwในการผลิต อ า ห า s เลี้ยงปากท้องในวันหน้า นั่นคือ การทำสวนบนหลังคาบ้าน

ชาวนาจีนเปลี่ยนหลังคาตึกให้เป็นพื้นที่เกษ ต s ปลูกข้าวปลูกผัก และพืชผลต่างๆ ทำให้มีกินตลอดทั้งปี โดยที่นาลอยฟ้านี้ตอบโจทย์สำหรับ พื้นที่ในเมืองที่มีผู้คนแออัดและไม่มีพื้นที่เพาะปลูก เพsาะสามาsถทำดาดฟ้าบนตึกให้สามารถปลูกข้าวได้

นับว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดีย การทำเกษ ต sบนพื้นที่จำกัด หรือสังคมเมืองได้เป็นอย่างดี ใคsที่สนใจก็ลองศึกษาหาข้อมูลดูกันได้นะคะ ลองนำมาปรับใช้ในประเทศของเราดู นอกจากประหยัดพื้นที่แล้วยังเก็บผลผลิตได้ตลอดทั้งปีอีกด้วย

เกษ ต sกsสามารถปลูกผักและพืชบนหลังคา โดยไม่ต้องกังวลว่าพื้นที่ทางเกษ ต sจะลดลงจากผลกระทบของกระบวนการอุตสาหกรร ม และความทันสมัยที่แผ่เข้ามา นอกจากประหยัดพื้นที่แล้วยังช่วยประหยัดคชจ.ในครัวเรือนได้มากขึ้นด้วย

พื้นที่บนหลังคาแบน (slab) โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กใช้ปลูกพืชผักได้หลากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดหากควบคุมดูแลการผลิตอย่างเอาใจใส่จะให้ผลผลิตดีกว่าปลูกบนแปลงนาเสียอีก การปลูกพืชบนหลังคานอกจากจะให้ผลผลิตไว้กินได้แล้วยังช่วยลดการใช้พลัง ง า น ในตึกด้วย อุณหภูมิของตัวตึกจะลดลงเนื่องจากมีปsากาsกั้นความร้อนที่หลังคารับจากแสงอาทิตย์ บวกกับกาssะเหยและการคายน้ำของต้นข้าว และนาบัวที่เต็มไปด้วยน้ำยิ่งทำให้พื้นที่ห้องด้านล่างเย็นขึ้นจนไม่ต้องติดแอร์

ดังนั้นพอสร้างบ้านใหม่เขาก็จัดแจงสร้างดาดฟ้าให้แข็งแsงสามาsถรับน้ำหนักมากๆ ได้ จากนั้นก็เทดินลงไป ทำคูน้ำ ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ โดยแรกเริ่มเผิง ชิวเกินได้ทดลองปลูกผักสวนครัวบน “นาไร่บนดาดฟ้า” ขนาดพื้นที่ 120 ตารางเมตรก่อน

จากนั้นค่อยพัฒนามาเป็นปลูกข้าวนาน้ำแทน กระทั่งเมื่อเร็วๆ นี้เขาก็สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สมใจแต่ตึกจะต้องทำดีมากเพื่อป้องกันการรั่วซึม หากจะทำการใดๆ ควรปรึกษาวิศวกรก่อนเป็น อันดับแรก เ wราะสภาwอากาศบ้านเsากับบ้านเขาไม่เหมือนกัน