Wednesday, 29 November 2023

ไหว้พระธาตุประจำวันเกิดของ “12ปีนักษัตร” ช่วยเสริมสิริมงคล เสริมบารมีชีวิต

ความเชื่อเรื่องปีนักษัตรที่สัมพั น ธ์ กับปีเกิดและการนับอายุของแต่ละคนเป็นที่รับรู้กันแพร่หลายในแต่ละปีนักษัตรจึงกำหนดด้วยสัญลักษณ์เป็นสัตว์ประจำปีเกิดหรือที่เรียกว่า 12 นั ก ษั ต ร เพื่อเป็นอีกแนวทางหนึ่งสำหรับผู้ที่ต้องการทำบุญเสริมดวงชะตาวันนี้เราจึงนำข้อมูลเรื่องพระธาตุประจำปีเกิดรวมถึงการไหว้พระธาตุประจำปีนักษัตรตามสถานที่ต่างๆมาฝากกันถ้าพร้อมแล้วไปดูด้วยกันเลย

1 ปีชวด (ปีหนู)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุศรีจอมทอง จ.เชียงใหม่ตามประวัติเล่าว่า พระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ที่ดอยจอมทองตั้งแต่ปี พ.ศ. 218 ปัจจุบัน พระธาตุ ถูกบรรจุไว้ในพระโกศ 5 ชั้น ซึ่งตั้งอยู่ภายในพระวิหารจตุรมุข ตามประวัติว่าสร้างขึ้นโดยพระเจ้าดิลกปนัดดาธิราชหรือพระเมืองแก้วกษัตริย์ราชวงศ์มังรายเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2060

2 ปีฉลู (ปีวัว)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุลำปางหลวง จ.ลำปางตามประวัติพระนางจามเทวีเคยเสด็จมานมัสการ และทำการบูรณะซ่อมแซมอยู่เสมอ นับว่าเป็นวัดสำคัญคู่บ้านคู่เมืองมาแต่โบราณกาล เป็นที่ประดิษฐาน พระแก้วดอนเต้าซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวลำปาง และชาวพุทธทั่วไป

3 ปีขาล (ปีเสือ)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุช่อแฮ จ. แพร่พระธาตุช่อแฮ หมายถึง เจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระศอกซ้ายและพระเกศาธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและประดับบูชาด้วยผ้าแพรอย่างดีหากนำผ้าแพรสามสีไปถวายจะทำให้ชีวิตมีพลังคุ้มครองป้องกันศัตรูได้ การสวดและไหว้ให้เริ่มต้นนะโม 3 จบแล้วสวดตามด้วยคาถาบูชาพระธาตุ 5 จบ พลังบารมีจะดลบันดาลให้มีชีวิตที่ดีขึ้น

4 ปีเถาะ (กระต่าย)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุแช่แห้ง จ.น่านวัดพระธาตุแช่แห้ง หมู่ 3 บ้านหนองเต่า ตำบลม่วงตี๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เดิมเป็นวัดราษฎร์ ปัจจุบันเป็นพระอารามหลวงองค์พระธาตุตั้งอยู่บนเนินเขาลูกเตี้ยๆเป็นสีทองสุกปลั่ง สามารถมองเห็นได้แต่ไกล

5 ปีมะโรง (ปีงูใหญ่)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร พระพุทธสิหิงค์ จ.เชียงใหม่พระสิงห์วรมหาวิหาร พระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ในบริเวณคูเมืองเชียงใหม่ ถนนสามล้าน ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ วัดพระสิงห์ฯพระพุทธรูปเป็นศิลปะเชียงแสนรู้จักกันในชื่อ “เชียงแสนสิงห์หนึ่ง”

6 ปีมะเส็ง (ปีงูเล็ก)พระธาตุประจำปีเกิด: พระศรีมหาโพธิ์พุทธคยา วัดโพธารามมหาวิหาร (วัดเจดีย์เจ็ดยอด)จ.เชียงใหม่พ.ศ. 1998 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงศ์มังราย ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหารสร้างด้วยศิลาแลงประดับลวดลายปูนปั้น เป็นเจดีย์พุทธคยา ประเทศอินเดีย

7 ปีมะเมีย (ปีม้า)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระบรมธาตุ จ.ตากวัดพระบรมธาตุซึ่งจำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า ในช่วงวันขึ้น14 และ 15 ค่ำเดือนเก้าของชาวภาคเหนือ ชาวอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก จัดงานบุญที่ยิ่งใหญ่คือประเพณีขึ้นธาตุเดือนเก้า

8 ปีมะแม (ปีแพะ)พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่พระอารามหลวง ชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่บนยอดดอยสุเทพ มีเจดีย์ทรงเชียงแสน ฐานสูงย่อมุมระฆังทรงแปดเหลี่ยมปิดด้วยทองจังโก 2 ชั้น ลานเจดีย์เป็นจุดชมทิวทัศน์เมืองเชียงใหม่ ทางขึ้นเป็นบันไดนาคเจ็ดเศียรก่อปูน

9 ปีวอก (ปีลิง)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุพนม จ.นครพนมปัจจุบัน ประดิษฐาน ณ ริมฝั่งแม่น้ำโขง ถนนชยางกูร บ้านธาตุพนม ตำบลธาตุพนม อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม ในวันเพ็ญเดือน 3 ถึง แรม 1 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปีจะมีงานประจำปีเพื่อเป็นการนมัสการพระธาตุพนม

10 ปีระกา (ปีไก่)พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุหริภุญชัย จ.ลำพูนวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริย์แห่งราชวงศ์จามเทวีวงศ์ โดย มวลสารผงจากองค์พระบรมธาตุหริภุญชัยใช้ทำพระสมเด็จจิตรลดา

11 ปีจอ (ปีสุนัข)พระธาตุประจำปีเกิด: พระธาตุเกศแก้วจุฬามณี วัดเกตการาม จ.เชียงใหม่ตามพุทธประวัติ กล่าวไว้ว่า ประดิษฐานพระทันตธาตุที่พระอินทร์นำมาจากพระบรมธาตุ

12 ปีกุน (ปีหมู)พระธาตุประจำปีเกิด: วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงรายวัดพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่บริเวณส่วนที่เรียกว่าหน้าอกของดอยนางนอน ตำบลห้วยไคร้ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีพระธาตุดอยตุงประดิษฐานอยู่บนยอดดอย สามารถมองเห็นได้ในระยะไกลเนื่องจากพระธาตุดอยตุง ตั้งอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณสองพันเมตร

ขอบคุณข้อมูลและภาพ จาก MTHAI