Monday, 15 April 2024

ไหว้พระขอพร ดอกไม้ความหมายต่างกัน เลือกใช้ให้ถูกถึงจะดี

ไหว้พระขอพร ดอกไม้ความหมายต่างกัน เลือกใช้ให้ถูก การไหว้พระ เรามักจะเตรียมดอกไม้ ธูป เทียนไปด้วยเสมอ แต่การใช้ดอกไม้แต่ละชนิดมีความหมายที่แตกต่างกันดอกดาวเรือง จะพบแต่ความเจริญรุ่งเรือง จะช่วยส่งเสริมให้ก้าวหน้าในชีวิตด้านการงานจะพัฒนาต่อไปได้ด้วยดี มีเงินมีทองได้ใช้

ดอกมะลิ จะทำให้พบแต่ความสุข ความสดชื่น การถวายดอกมะลิซ้อนหรือถวายมะลิลา ก็จะช่วยเสริมสร้างในด้านทำให้สมาชิกคนในบ้านมีความบริสุทธิ์ มีความรักกลมเกลียวกัน และความคิดถึงแก่บุคคลทั่วๆไป

ดอกบัว อีกหนึ่งดอกไม้ที่นิยมนำไปไหว้เพราะ เนื่องจากความหมายของดอกบัวคือ จะพบแต่ความสำเร็จ ดอกบัวนั้นถือได้ว่าเป็น ดอกไม้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณค่าและเป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ์

ดอกพุดตาน หรือบางคนจะเรียกกันว่าเป็นดอกไม้สามสี ซึ่งหมายถึงความพร้อมไปด้วยยศฐาบรรดาศักดิ์ และเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคง ความมั่งคั่ง ทางด้านยศศักดิ์

ดอกเข็ม เป็นดอกไม้ที่จะทำให้สมองมีความปลอดโปร่ง เกิดเป็นความคิด มีความฉลาดความคิดเฉียบขาด สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆที่เข้ามาได้อย่างดี

ดอกกล้วยไม้ จะทำให้พบแต่ความสำเร็จในชีวิต ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงมิตรภาพความงดงามและความบริสุทธิ์ ความสำเร็จในหน้าที่ของการงาน การเงิน ความรัก ครอบครัวก็จะดีในทุกๆด้าน

ทำแบบไหนแล้วสบายใจ ทำแบบไหนแล้วดี ทำแล้วไม่ได้เดือดร้อนใครมันก็ดีทั้งนั้น หาก คุ ณ เ ชื่ อ ในเรื่องนี้เหมือนกันก็อย่าลืมนะ เ ลื อ กดอกไม้สวย ดอกไม้สด กลิ่นหอม ๆ ไปบูชาwระเพื่อความเป็นสิริมลคลพร้อมขอwรกันเลย

แหล่งที่มา : postsod เรียบเรียง :เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า