Friday, 14 June 2024

ไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ ด้วยความเพียรพยายาม จากครอบครัวชาวนา สู่ปลัดอำเภอที่อายุน้อยที่สุด

ปัจจุบันชาวนาจะกลายเป็นอาชีพที่นับวันจะสูญหายไปจากสังคม เหลือแต่ชาวนาสูงวัย ลูกหลานชาวนาส่วนใหญ่ต่างเข้ามาทำงานในเมืองหรือเคลื่อนย้ายสู่แรงงาน นอกภาคเกษตรมากขึ้น เพราะเห็นว่าอาชีพทำนาเป็นงานที่หนักต้องพึ่งพาธรรมชาติ รายได้น้อยไม่แน่นอน และไม่มีสวัสดิการที่มั่นคง จึงทำให้เกิดความหวั่นวิตกว่าอนาคตข้างหน้าชาวนาอาจสูญพันธุ์ และส่งผลกระทบต่อสังคม

โลกวันนี้เปลี่ยนโฉมหน้าไปมาก และสังคมไทยก็เช่นกัน สังคมไทยที่เคยเป็นสังคมเกษตร ปัจจุบันไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว เนื่องจากรายได้ภาคเกษตรมีสัดส่วนไม่ถึงร้อยละ 10 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศและมีแนวโน้มลดลงเรื่อยๆ ดังนั้นจากแนวโน้มที่เห็น อาชีพเกษตรกรนั้น เป็นไปไม่ได้เลยที่หลายครอบครัวจะสืบทอดต่อจากบรรพบุรุษแล้วสร้างฐานะให้ร่ำรวยได้ ทำให้หลายครอบครัวมุ่งหวังอยากให้ลูกหลานรับราชการ เป็นเจ้าคนนายคนกันมากขึ้น หรือแม้แต่การทำธุรกิจอื่นๆ ที่ไม่ใช่เกษตรกร

การวางแผนในชีวิตที่ดีนั้นย่อมได้เปรียบ เพราะเสมือนเรามีเข็มทิศกำหนดทิศทางและเดินทางได้ถูกต้องวันนี้เราขอแนะนำให้ได้รู้จักปลัดอำเภอใหม่ป้ายแดง ที่อายุน้อยที่สุดในรุ่น ดีกรีปริญญาโทจากนิด้า ซึ่งเธอมีการวางแผนการเรียนที่เป็นระบบทำให้เรียนจบระดับปริญญาตรีในวัย 19 ปี จบปริญญาโทในวัย 22 ปี และสามารถบรรจุเป็นปลัดอำเภอในวัย 23 ปี เท่านั้น

คุณนาตาชา แก้วเรือง หรือคุณนัต อายุ 23 ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันเป็นปลัดอำเภอที่ทำการปกครองอำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี จบการศึกาษาระดับ มัธยมศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี ปริญญาตรีคณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง ซึ่งเรียนสมัย ม.ปลาย เป็นหลักสูตร Pre-Degree ของคณะรัฐศาสตร์ของมหาวิทย าลัยรามคำแหง เป็นระบบการเรียนปริญญาตรีล่วงหน้าโดยใช้วุฒิการศึกษาชั้น ม.3 และจะต้องกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้น ม.ปลาย ปวช. ปวส. หรือ กศน.

จากนั้นเมื่อ เรียนจบในระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ก็จะสามารถเทียบโอนหน่วยกิตที่สะสมเอาไว้ไปเรียนในภาคปกติของมหาวิทยาลัยได้ตอนจบม.6เก็บหน่วยกิตได้จนเหลือไว้เรียนในภาคปกติแค่ 2 วิชาประมาณเทอมนึง เลยสามารถทำให้จบ ปริญญาตรี ตอนอายุ 19

ปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) คือพอจบ ปริญญาตรี ก็เรียนต่อปริญญาโทเลย จบ ปริญญาโท ตอนอายุ 22 ปี”ก่อนสอบปลัดบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อบต.แห่งหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรี (ทำงานได้ 1 ปี 4 เดือน) คุณนัตเผยว่าไม่ได้อยากรับราชการตั้งแต่แรก ตอนแรกอยากจะเป็นไกด์นำเที่ยว เป็นแอร์โฮสเตสอะไรแบบนั้นไปมากกว่า แต่ก็จบรัฐศาสตร์มา เลยต้องไปสอบเป็นข้าราชการให้พ่อแม่ภูมิใจ เพราะว่าที่บ้านไม่ได้มีพื้นฐานจากการเป็นข้าราชการเลย เป็นครอบครัวชาวไร่ชาวนา พ่อกับแม่เลยมีความตั้งใ จว่าอยากให้ลูกได้รับราชการ

แต่พอได้ทำงานจริงๆ ก็รู้สึกชอบอาชีพที่ได้บริการ ปชช. ได้รู้อะไรหลายๆ อย่างในการทำงานของภาครัฐจนโอกาสก็มาถึง มีเปิดสอบปลัดอำเภอขึ้นมาซึ่งก่อนหน้านี้ที่บ้านก็ตั้งความหวังไว้ว่าอยากให้ลูกเป็นปลัดอำเภอ ก็เลยไปสอบเป็นปลัดอำเภอและก็คิดว่าตำแหน่งนี้แหละจะสามารถทำอะไรได้อย่างมากมาย ได้ช่วยเหลือคน ได้ตอบคำถามในสิ่งที่ ปชช. ไม่รู้ ให้เขารับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ให้เยอะที่สุด การเตรียมตัวสอบนั้น พอมีประกาศว่าเปิดสอบก็เริ่มอ่านเลย ประกอบกับตอนนั้นกำลังทำเล่มจบ ปริญญาโท ด้วย เลยหนักมากเลย อ่านหนังสือด้วยทำเล่มจบด้วย เลยตัดสินใจสมัครติวกับติวเตอร์ท่านหนึ่ง เป็นคอร์สโค้งสุดท้าย แล้วก็ลองซื้อหนังสือหลายๆ ที่มาอ่าน แถวหน้ารามก็เยอะชอบไปเดินเล่นหาซื้อหนังสือที่หน้าราม

ตั้งใจเอาไว้ว่า เมื่อได้เป็นปลัดแล้ววจะช่วยเหลือชาวบ้านอย่างไรในฐานะปลัดอำเภอจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารให้ ปชช. เข้าใจ เข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็น ประโยชน์ ให้มากที่สุด เพราะการรับรู้เป็นสิ่งจำเป็นมากแล้วก็งานในหน้าที่อื่นๆ ก็จะทำให้ดีที่สุด คติการทำงาน “ทำทุกวันให้ดีที่สุด อย่ามัวไปกังวลกับคำว่าอดีตหรืออนาคต”

ขอบคุณ:ที่มา ปลัดอําเภอพันธุ์เหล็ก