Monday, 24 June 2024

ใส่บาตรให้ถูกวิธี “ชีวิตไม่มีตกอับ” เสริมให้จิตใจสุขสงบ

การใส่บาตรเช้านั้นเป็นการทำบุญอย่ างหนึ่งที่ต่างรู้จักกันดีทำแล้วจะได้บุญส่ง เสริมให้จิตใจสุขสงบ มีสมาธิในการทำงานมากขึ้นและยังได้กุศลมากอีก ด้วยรวมถึงการอุทิศส่วนกุศลไปถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วได้ วันนี้จะบอกว่าตักบาตรก็ช่วยเเก้ก ร ร มได้เหมือนกัน ทำอย่ างไรมาดูกันเลย

การแก้ก ร ร มทำด้วยตนเอง

1 จุดธูป 3 ด อ กกลางแจ้ง ทำการขอขมาก ร ร ม โดยการ ตั้ง นะโม 3 จบจากนั้นกล่ าวคำว่า ข้าพเจ้าขอขมาก ร ร มต่อเจ้าก ร ร ม นายเ ว รศัตรูหม ู่มา ร หม ู่พา ล ทุกภพชาติ ขอให้อโหสิก ร ร มให้ขาดจากกัน

2 ทำการออกไปตักบาตรในตอนเช้า

3 หลังจากตักบาตรรับพรเสร็จแล้ว ก็ตั้ง นะโม 3 จบแล้วกล่ าวว่า

กุศลที่ลูกได้ทำแล้วขอถวายแด่พระสัมมา สัมพุทธเจ้า 5 พระองค์ขอให้ทุกพระองค์ นำส่งบุ ญให้ข้าพเจ้ามีเดชปัญญา โภคะ ขอให้สมหวังสมปรารถนาทุกเรื่อง ขอให้มีบุญบารมีเต็มขั้น เกิดสภาวธรรมตามบุญวาสนาที่ได้ทำมาจากทุกภพ ทุกชาติโดยเร็วเทอญ

และขออุทิศให้เจ้าก ร ร ม นายเ ว ร ทุกภพ ทุกชาติ วิญญาณศัตรูหม ู่มา ร พา ล เช่น มนุษย์ หุ้นส่วน เพื่อน คนในครอบครัว ทุกภพชาติ(หากรู้ชื่อ ก็เอ่ยชื่อด้วยเลย) ขอให้อโหสก ร ร ม ขอให้ขาดจากกันณ เดี๋ยวนี้เทอญ ขอให้อุปถัมภ์ ค้ำจุนข้าพเจ้า

หากมีการทำบุ ญถวายข้าวส า รให้กล่ าวคำอธิษฐานว่า ผลบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าร่ำรวยเหมือนเมล็ดข้าวส า ร เม็ดทราย ดิน เจ้าก ร ร มนายเ ว รตามเมล็ดข้าวส า รตามเม็ดทรายดิน ขอให้ได้รับและขอให้อโหสิก ร ร ม หลุดขาดจากกัน

ณ บัดนี้เทอญ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความเจริญรุ่งเรือง พบแต่ผู้อุปถัมภ์ค้ำชูหากรู้สึกว่าช่วงนี้ด ว งตกให้ทำแบบนี้อย่ าลืมแผ่นบุ ญบารมีให้กับตัวเองด้วย โดยอย่ าลืมส ว ด อิติปิโส ฯ เลยอายุ 1 จบเช่น หากอายุ 29 ปี ก็ควรจะส ว ด อิติปิโส 30 จบ เป็นต้น และหากมีเวลาก็ฝึกปฏิบัติธรรมฝึกวิปัสสนาด้วยยิ่งดี ลดการเกิดโทสะ ลดให้ได้ ทำใจให้สงบ นิ่งพอเราบุญบารมีเเก่กล้าเราจะสามา รถช่วยผู้อื่นได้เยอะเหมือนกันและอย่ าลืมกรวดน้ำลงดินด้วย หากทำได้วันละ 100 ครั้ง เจ้าก ร ร มนายเ ว รจะหายไป 100 เท่า 100 วิญญาณเลย

สำหรับใครที่อย ากจะทำบุ ญ เเก้ก ร ร มนั้นก็เพียงแค่ส ว ดมนต์ ตักบาตรทำบุ ญไปตามกำลังของตัวเอง เพียงเท่านี้ก็ได้บุ ญแล้วและอย่ าลืมอุทิศผลบุญเเก้เจ้าก ร ร มนายเ ว ร เหล่ าเทวดาและตัวเองด้วยนะ และใช้ชีวิตอยู่บนพื้นฐานของความดีงามยังไงชีวิตก็จะเจอแต่เรื่องดี ๆ มีความสุขมากขึ้นแน่นอน

ขอขอบคุณแหล่งที่มา sabuyjaijung