Saturday, 13 July 2024

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท เปิดสอนศูนย์การเรียนรู้ให้เด็กๆและชุมชน การปลูกผัก 3 อย่าง ได้ประโยชน์ 4 อย่าง

โรงเรียนอนุบาลชัยนาท อ.เมืองชัยนาท ได้มีการปลูกผักคอนโด ผักกลับหัว ผักพื้นบ้าน เป็นผักปลอดสารพิษ อาทิเช่น กรีนโอ๊ค เรดโอ๊ค ผักบุ้ง ผักชี และผักสวนครัวต่างๆ ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบให้กับเด็กนักเรียน ชุมชน และประชาชนทั่วไป ที่มีพื้นที่จำกัดใน

นายสมศักดิ์ จิตรเอื้อตระกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาท กล่าวว่า การทำการเกษตรของโรงเรียนอนุบาลชัยนาท ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่อยู่ในเมือง มีเด็กนักเรียนกว่า 2,400 คน และมีพื้นที่จำกัด แต่ไม่จำกัดในเรื่องของความคิดและสติปัญญา จึงได้สร้างศูนย์การเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน คือศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร

ทางโรงเรียนได้มีการทำการเกษตร โดยเฉพาะการปลูกผัก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เด็กๆ จะได้เรียนรู้จากการลงมือทำด้วยตัวเองและสามารถนำกลับไปทำเองได้ที่บ้าน เพื่อให้นักเรียน รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลทอครอบครัวได้อีกทาง และ สามารถต่อยอดได้ในอนาคต การปลูกผัก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างคือ

1.การปลูกผักคอนโด
2.การปลูกผักกลับหัว และ
3.ปลูกผักพื้นบ้าน

นี่คือปลูกผัก 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่างคือ

1.เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับนักเรียน โดยเด็กจะได้ฝึกเรื่องการปลูก การดูแล ด้วยการปฏิบัติจริง พร้อมด้วยทีมคนงาน และลูกๆ นักเรียน

2.ประโยชน์ในเรื่องนำไปทำเป็นอาหาร
3.ใช้เป็นไม้ประดับได้ และ
4.เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยเฉพาะผักพื้นบ้าน

สำหรับพี่น้องประชาชน ที่มีพื้นที่จำกัด แต่อยากปลูกผักไว้กินเอง ทางโรงเรียนเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ ให้กับชุมชน และครอบครัวของเด็กนักเรียน รวมทั้งประชาชนทั่วไป