Saturday, 13 July 2024

โบราณกล่าวไว้ ลางบอกเหตุ 5 อย่าง หากเจอเตรียมรับทรัพย์ก้อนโต

โ บ ร า ณ ว่ า ไ ว้ คุณอาจเคยได้ยินคำนี้อยู่บ่อยครั้งในโลกของเรามักมีเรื่องเหลือเชื่อหลายอย่าง อีกทั้งห้าอย่างนี้ โ บ ร า ณ ว่าไว้ว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เกิดขึ้นกับคุณเพราะนั่นหมายความว่ากำลังจะมีสิ่งดีดีและความโชคดีเกิดขึ้นห้าอย่างนั้นจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะ

อย่างที่ 1 รู้ สึ ก คั น ไ ม้ คั น มื อ เป็นอาการคันที่เกิดขึ้นแบบไม่มีอะไรกระตุ้นไม่ได้แพ้อะไร แต่อยู่ดีดีก็รู้สึกคันโดยเฉพาะบริเวณมือข้างซ้ายโบราณว่าไว้ว่าแปลว่าคุณกำลังจะมีโชคลาภเข้ามานั่นเอง

อย่างที่ 2 ตา กระตุก ป า ก กระตุก คิ้วกระตุก โบราณเชื่อว่าหากตาขวากระตุกที่บริเวณห่างคิ้วกระตุกจนรู้สึกรำคาญนั่นแปลว่าคุณกำลังจะมีโชคไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งหรือสิ่งใดที่คุณกำลังรอเพื่อที่จะให้สำเร็จนั้นจะสำเร็จในเร็ววัน แต่อย่าพึ่งซื้อลอตเตอรี่เพราะนั่นจะขัดกับสิ่งที่คุณหวังไว้แต่ถ้าหากคุณไม่มีอะไรต้องรอคอยก็ลองซื้อลอตเตอรี่สักใบก็เป็นเรื่องที่ดี

อย่างที่ 3 งู เ ลื้ อ ย ตั ด ห น้ า ร ถ หลายคนว่ากันว่างูเป็นสัตว์ที่มากับโชคลาภหากงูเข้าบ้านคนภายในบ้านก็มักจะมีเรื่องที่ดี กรณีเดียวกัน ถ้าบังเอิญเจองูเลื้อย ตัดหน้ารถให้จอดรถและอธิฐานให้ตัวเองเจอเรื่องดีดีมีโชคลาภ ก็มักจะสมหวังทุกครั้งไป

อย่างที่ 4 เ กิ ด อุ บั ติ เ ห ตุ ก่ อ น เ จ อ เ รื่ อ ง ดี ดี เช่นก่อนห วยออก หลายคนเชื่อว่าเมื่อเจอเรื่องที่ไม่ดีมาให้ถือเป็นการฟาดเคราะแล้วจะมีเรื่องดีดีเกิดขึ้น

อย่างที่ 5 สุดท้ายเหรียญตกให้เก็บ คนโบราณมีความเชื่อว่าเมื่อเห็นเหรียญตกให้เก็บขึ้นเพราะนั่นคือเหรียญนำโชคหากมองผ่านไปจะเหมือนเป็นการดูถูกเงินน้อย ให้เก็บขึ้นมาแล้วพูดว่าขอให้ทวีขึ้นเป็น 100 เท่า 1000 เท่า ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีในการพบโชคนั้นเอง

แต่ละข้อเป็นอย่างไรบ้างครับ ข้อที่สาม 3 นิน่ากลัวสุด ไอ้อยากจะมีโชคลาภก็อยากมาอยู่หลอกที่ถ้าต้องแลกด้วยการที่รถโดนเฉี่ยวชนนิชิ มันจะคุ้มไหมเนี้ย เป็นอย่างไรบ้างกับลางบอกเหตุที่กล่าวมานี้คุณได้เจอลางกี่ข้อแล้ว หากมีเกิดขึ้นก็ยินดีกับคุณด้วยแสดงว่าโชคดี สิ่งดีๆ เงินทอง กำลังเข้ามาเป็นของคุณ และเมื่อมีสิ่งที่ดีเข้ามาแล้วก็อย่าลืมรู้จักวิธีที่จะรักษามันเอาไว้อย่างดีด้วยนะ