Friday, 14 June 2024

โดม ปกรณ์ ลัม”บริจาค 1 ล้านให้กับมูลนิธิรามาธิบดี เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วย ทา รัส ซีเ มี ย

ทุกการบริจาคคือโอกาสในการรักษาและมอบชีวิตใหม่ให้ผู้ป่วย ร่วมบริจาคสมทบทุน มูลนิธิรามาธิบดีฯ สนับสนุนโครงการเสริมสร้างสุขภาพที่ดีของคนไทย ซึ่งเรื่องราวที่ทางเราจะนำมาเสนอ

เป็นเรื่องราวดีๆของหนุ่ม “โดม ปกรณ์ ลัม”ล่าสุดเจ้าตัวได้นำเงินจำนวน 1ล้านบาท ไปบริจาคให้กับมูลนิธิรามาธิบดี โดยเจ้าตัวโพสต์ข้อความว่า…ปีที่แล้วผมได้มีโอกาสทำโปรเจ็คการกุศลที่ตัวผมตั้งใจเป็นอย่างมาก Picture Perfectคือโปรเจคการถ่ายภาพ conceptก็คือการที่ผมนำกล้อง

ขนาด Film โบราณ 4 × 5ออกไปถ่ายภาพ Portraitของบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วนำไปประมูล เพื่อนำเงินไปช่วยผู้ป่ วย ที่เป็นโร ค ท า ลั สซิเมี ยที่เป็นผู้ป่ ว ยอยู่ในการดูแลของโsงพยาบาลรามาธิบดี ผลลัพธ์ออกมาได้เงินไปร่วม1 ล้านบาท

ปีนี้ผมอยากกลับมาทำโปรเจ็คนี้อีกตอนนี้กำลังคิดถึงว่าเงิuที่ได้จะนำไปสนับสนุนเรื่องไหนดีตอนแรกตั้งใจอยากจะสนับสนุนเรื่องการศึกษาเพราะถ้ามองในระยะยาว มันคือโครงสร้างพื้นฐานของชีวิตและของสังคม

แต่ตอนนี้ดูเหมือนสถานการณ์ปัจจุบันหนักกว่า หรือจะนำไปช่วยเรื่องสถานการณ์ปัจจุบันก่อนดี ขอคนละความคิดเห็นครับการเป็นผู้ให้เราจะรู้สึกสุขใจและไม่หวังผลตอบแทน ถ้าคุณไม่สามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ได้ให้ทำเรื่องเล็กๆ ที่พอทำได้ในด้านดีๆการพอ

ขออนุโมทนาบุญในครั้งด้วยนะครับ สาธุ สาธุ สาธุ

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า