Friday, 23 February 2024

โชคดีที่เกิดมาในครอบครัวที่ยากจน เพราะคนรวยทุกๆคนต้องมีเรื่องเล่า

โชคดีที่เกิดเป็นลูกคนจน ทำให้ฉันแข็งแกร่งขึ้น มีแรงสู้ในทุกๆวัน

ไม่มีความสำเร็จใด ปราศจากความพยายาม และความอดทน

เมื่อเกิดมายากจน ก็ต้องดิ้นรนด้วยตัวเอง ปากกัดตีนถีบ อดๆอยากๆ
ทำให้เกิดความต้านทาน ของอุปสรรคที่เข้ามาถาถม ทำให้รู้จักคุณค่าของเงินที่หามาได้
และทำให้รู้จักชีวิตทีลำเคน ว่ามันเป็นอย่างไร แล้วทำให้มีอันจะกินขึ้นมาได้ ถ้าไม่เกิดมายากจน ก็คงไม่รู้ ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดี..

แม้เราจะเกิดมาจน ต้นทุนไม่เท่าคนอื่น แต่ที่เรามีเท่าคนอื่นคือเวลา วันละ 24 ชั่ วโมง และเวลานี่เองคือสิ่งที่ยุติธรรมที่สุด เพราะฉะนั้นอ ย่ าอ้างว่าไม่มีเวลา ซึ่งเราสามารถทำให้ตัวเองประสบความสำเร็จได้เช่นกัน วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่า ก า ร ที่เราเกิดเป็นลูกคนจนนั้น มัน มีข้ อ ดีอ ย่ างไรบ้าง จนเราอาจจะคิดว่าโชคดีแล้วที่เกิดมาเป็นคนจน

1. ต้องเรียนรู้การ ทำทุกอย่างด้วย ต น เ อ ง ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก
ไม่ว่าจะเป็นงานบ้าน งานเรือน หรือแม้แต่การ ทำอะไรเล็กๆ น้อยด้วยตัวเองมาตั้งแต่เด็ก เชื่อว่าเด็กบางคนที่บ้านรวยอาจจะไม่เคยขึ้นรถเมล์ไป รร. ด้วยตนเองมาก่อน บางคนพ่อแม่ไปส่ง บ้างก็คนขับรถไปส่ง แต่พวกเราคนจน เคยสัมผัสและลิ้มลองชีวิตที่เหมือนต้องวิ่งแข่งกับอะไรทุกวันอยู่ตลอดเวลา เมื่อชีวิตเราไม่ค่อยง่าย พอโตขึ้น เรื่องเหล่านั้นก็ดูเป็นเรื่องปกติสำหรับเรา

2. เราจนเราเลยเข้าถึง ค น ไ ด้ ทุ ก ป ร ะ เ ภ ท
เพราะมันทำให้คุณสามารถเข้ากับคนได้ทุกประเภท ไม่ว่าจะดีจะรวย แค่ไหนก็เข้าได้ โดยที่ไม่เเบ่งเเยกชั้นชน เนื่องจากเราตัวเล็กมากๆ ในสังคมอทำให้เรามองเห็นคนหลายระดับและได้สัมผัสการ ใช้ชีวิตในทุกรูปแบบ

3. เวลาของพังรู้จักการ ซ่ อ ม มากกว่าการ ซื้ อ ใ ห ม่
ของบางอย่างพังแล้ว มันซ่อมได้ไม่จำเป็นต้องซื้อใหม่เสมอไปหรอก แต่เด็กสมัยนี้ ที่ฐานะทางบ้านค่อนข้างจะดีหน่อย หลายคนเลย ไม่ค่อยซ่อมของที่พัง แต่จะซื้อใหม่เลยเพราะครอบครัวมีกำลังในการ จับจ่ายของชิ้นใหม่ให้ บางคนไม่รู้คุณค่าของเงินด้วยซ้ำ

4. อยู่ที่ไหนก็ได้ กินอะไรก็ได้ มี ภู มิ ต้ า น ท า น ค ว า ม ลำ บ า ก
ค น จ น มีความอดทนต่อเเรงกดดันสูงกว่าคนส่วนใหญ่ และไม่กลัวว่าชีวิตจะเจอความยากลำบากเเค่ไหน เพราะเราต้องกัดฟันสู้แบบเดินหน้า ไ ม่ ท้ อ ถ อ ย ม า ตั้ ง แ ต่ เ ด็ ก คนแบบนี้เเหละน่าประทับใจและน่าเกรงขามที่สุดในทุกวงการ

5. มีแรงผลักดันตนเองให้ออกไป จ า ก ค ว า ม จ น
ทำให้คุณมีเเรงผลักดันในการ ไล่ล่าเป้าหมายและพัฒนาตนเอง เพราะด้วย ต้ น ทุ น ใ น ชี วิ ต ที่ต่ำกว่าคนอื่น จึงทำให้ต้องกระตือรือร้นแทบทุกอย่าง เสมือนเป็น การสร้างแรงผลักดันให้เราประสบความสำเร็จด้วยตัวเอง

6. มีเหตุผลในการ ซื้ อ สิ่ ง ข อ ง เ ส ม อ
เวลาจะซื้ออะไรคิดแล้วคิดอีก ทำให้เป็นคนประหยัดโดยอัตโนมัติ และ รู้ จั ก ค่ า ข อ ง เ งิ น ทุ ก บ า ท ทุ ก ส ต า ง ค์

7. รู้จักหิว และเห็น คุ ณ ค่ า ใ น ทุ ก สิ่ ง
เพราะความหิวเป็นบ่อเกิดแห่งความพยายาม ทำให้ไม่อยากกลับไปจนอีก ความจนนี้จะหล่อหลอมเราให้กลายเป็นคนที่กระตือรือร้น และอยากถีบตัวเองเพื่อให้มีชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน

8. ไม่เคยหยุด พั ฒ น า ตั ว เ อ ง
คนจนต้องดิ้นรนทุกวิถีทางเพื่อเอาตัวรอดจาก ค ว า ม ย า ก ลำ บ า ก แล้ววันหนึ่งเมื่อความพยายาม ผลิดอก ออกผล คนแบบนี้จะไม่มีวันกลับไปจนอีก ถ้าเป็นคนจนที่คิดได้และเดินถูกทาง ไม่ว่าจะมีอุปสรรคอะไรก็จะก้าวข้ามไปได้เสมอ อยากให้คนเราเห็นคุณค่าของความยากจน แล้วใช้มันเป็นพลังในการ สู้ ชี วิ ต ต่ อ ไ ป

ไม่มีใครอยาก เ กิ ด ม า จ น แต่คนจนไม่ใช่คนไม่ดี คนจนเป็นแค่คนด้อยโอกาส ถ้าโอกาสมาถึง ค น จ น ก็ ร ว ย ไ ด้ ยิ่งยากจนกว่าคนอื่นก็ยิ่งต้องมีความมานะบากบั่นและอดทน มากกว่าคนอื่น ขอให้ทุกคนสู้ต่อไป สั ก วั น จ ะ เ ป็ น วั น ข อ ง เ ร า เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนก้าวผ่านไปให้ได้จ้า

ที่มา sabuyjaijung