Saturday, 20 July 2024

โครงการดีๆของพระองค์ภาฯ เปลี่ยน “กล่องนม” ให้กลายเป็นหลังคา ช่วยเหลือผู้ด้อ ยโอกา สและข าดแคลน

โครงการดีๆของพระองค์ภาฯ เปลี่ยน “กล่องนม” ให้กลายเป็นหลังคา นำไปช่วยเหลือผู้ด้อ ยโอกา สและข าดแคลนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย ามย าก สภากาชาดไทย ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยร่วมส่งกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้วไปรีไซเคิล เป็น หลังคา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยและชุมชนที่ต้องการทั่วประเทศ

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย ามย าก สภากาชาดไทย ได้ริเริ่มดำเนินโครงการ “หลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย ามย าก” ในพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ และพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติย าภา ตั้งแต่ปี 2553 และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2558 ได้จัดตั้งโครงการพิเศษ ภายใต้ชื่อ “หลังคาเขียว เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) เทิดพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สย ามบรมราชกุมารี”

โครงการหลังคาเขียวเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย ามย าก เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี 2553 ถึงปี 2557 โดยสามารถรับบริจาคกล่องเครื่องดื่มได้ 89.6 ล้านกล่อง (ปี 2553 ได้ 7.2 ล้านกล่อง, ปี 2554 ได้ 20.8 ล้านกล่อง, 2555 ได้ 721.5 ล้านกล่อง, 2556 ได้ 20.8 ล้านกล่อง, 2557 ได้ 19.3 ล้านกล่อง) และสามารถรีไซเคิลเป็นหลังคาเขียวได้มากถึง 44,830 แผ่น ซึ่งได้นำไปสร้างบ้านแก่ผู้ประสบภัยได้มากมาย

หลังคาเขียวคืออะไรแผ่นหลังคาที่ได้จากการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่มใช้แล้ว โดยทำจากเศษพลาสติกและฟอยล์ที่เหลือจากการแยกเยื่อกระดาษในการรีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดยกล่องเครื่องดื่มที่ใช้แล้ว ประมาณ 2,000 กล่อง จะสามารถนำไปผลิตแผ่นหลังคาขนาด 0.90 x 2.40 เมตร ได้ 1 แผ่น

คุณสมบัติของหลังคาเขียวแผ่นหลังคาเขียวมีคุณสมบัติที่โดดเด่น น้ำหนักเบ าและทนทานกว่ากระเบื้องหลังคาทั่วไป ผลิตจากกล่องเครื่องดื่มที่บริโภคแล้วโดยไม่ต้องมีการใช้สารเคมีประกอบในกระบวนการผลิตริเริ่มผลิตขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ไม่แตกง่าย ทนไฟ ไม่ต้องใช้โครงสร้างหนัก (เนื่องจากไม่ซึมซับน้ำ) ไม่ดูดซับแสงแดด หรือความร้อน ช่วยประหยัดพลังงาน ปลอดจากเชื้อรา ซ่อมแซมง่าย (ด้วยการใช้ความร้อนเชื่อมประสาน)

ขั้นตอนการจัดเก็บกล่องเครื่องดื่ม UHT เพื่อนำมารีไซเคิลหลังจากที่เราดื่มเครื่องดื่มหมดแล้ว สิ่งที่ควรทำมีทั้งหมด 3 ขั้นตอนก็คือ แกะ – ล้าง – เก็บ

3 วิธีนี้จะช่วยให้สามารถเก็บกล่องเครื่องดื่มไว้ได้นานและไม่เกิดกลิ่นรบกวน ควรพับกล่องให้แบน เพื่อไม่ให้มีเครื่องดื่มตกค้าง ทำความสะอาด กล่องเครื่องดื่มทันทีที่ดื่มหมด เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็นหรือเกิดคราบเชื้อรา นอกจากนี้ ยังทำให้สะดวกต่อการจัดเก็บ นั้นเองครับ

ทั้งนี้โครงการฯ จะมอบแผ่นหลังคาให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย ามย าก สภากาชาดไทย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยธรรมชาติ เช่น โครงการบ้านชีวิตใหม่เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) บ้านถาวรสำหรับผู้ประสบภัย

สำหรับใครที่อย ากเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสร้างแผ่นหลังคาเขียว สามารถนำส่งกล่องเครื่องดื่มยูเอชที ประเภทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกล่องนม นมถั่วเหลือง น้ำผลไม้ ชากาแฟ และ กล่องน้ำดื่ม ได้ที่จุดรับกล่องเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ทั้ง 107 สาข าทั่วประเทศ หรือ จัดส่งทางไปรษณีย์มาที่ ศูนย์รีไซเคิลกล่องเครื่องดื่ม โดย บริษัท ไฟเบอร์พัฒน์ จำกัด เลขที่ 30/11 หมู่11 ถ.บ างนา-ตราด กม.23 ต.บ างเสาธง อ.บ างเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

สนใจข้อมูลโครงการหลังคาเขียวฯ ติดต่อศูนย์ข้อมูลโครงการ โทร 02 – 747 – 8881มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ย ามย าก สภากาชาดไทยเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

เรียบเรียงโดย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า