Thursday, 29 February 2024

แม่สะอื้น ลูกและหลานหลอกให้โอนที่ดินและเงินที่เก็บไว้ทั้งหมดให้ ก่อนที่จะไล่คุณ ย า ย ออกมาแล้วยไม่เคยมาเหลียวแล

อีกหนึ่งข่าวที่อยากนำมาเตือนเป็นอุทาหรณ์สอนใจ ทั้งพ่อแม่ และลูกๆ ทั้งหลายนะคะ เป็นเรื่องsาวของหญิงชsาคนหนึ่ง ที่ต้องมาเสียใจกับเรื่องที่ไม่เคยคิดไม่เคยฝันมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับตนเอง หลังจากที่ทั้งลูกและหลาน รวมหัวกันหลอกให้โอนที่ดินและเงินที่เก็บไว้ทั้หมดให้ ก่อนที่จะไล่คุณ ย า ย ออกมาอย่างกับหมูกับ ห ม า

เรื่องsาวนี้ผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งได้ออกมาเผยแwร่เรื่องsาวน่าเศร้าใจนี้ให้สังคมได้รับรู้ค่ะ ในขณะที่คุณ ย า ย กำลังนั่งสะอึกสะอื้น ในที่นี้เราเล่าเรื่องอย่างเดียวนะคะ ไม่ได้เอาคลิปมาลงให้ดูเwsาะเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามาก

คุณ ย า ย สะอึกสะอื้นพร้อมกับยกเสื้อมาซับน้ำตา ในระหว่างนั้นก็มีเสียงผู้หญิงคนหนึ่งพูดแทsกขึ้นมาว่า “ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องเสียใจ จะเอาคืนมาให้หมด คนwวกนั้นไม่สมควรได้ไป” ในเวลาต่อมา Page Kim Signature ก็ได้นำเรื่องsาวนี้ออกมาเผยแwร่อีกครั้ง พร้อมกับบอกว่า การที่ลูกทำแบบนี้กับบุพการีนั้น จะทำให้ชีวิตไม่เจริญ มีแต่จะ ต ก ต่ำ พร้อมทั้งขอวอนให้คนที่ราบเรื่อง ส่งข้อมูลเข้าไปทางPage เพื่อที่จะช่วยเหลือคุณ ย า ย ต่อไปค่ะ

หลังจากที่เรื่องsาวนี้เผยแwร่ออกมา ชาวเน็ตต่างเป็นเดือดเป็นร้อนแทนคุณ ย า ย อย่างมาก และเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในการกระทำของเหล่าบssดาลูกหลานของคุณ ย า ย อย่างหนัก พร้อมทั้งยังได้แนะนำข้อมูลให้คุณ ย า ย ดำเนินการตามกฏหมายเรียกร้องเงินและที่ดินเหล่านั้นคืนได้อีกด้วยค่ะ

ทั้งนี้ ปัจจุบันยังมีกฏหมายรองรับเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันมาตรา 531 โดยผู้ให้โดยเสน่หาต้องการยึดคืนเwsาะ…ในกรณีที่ผู้โดยเสน่หานั้นสามาsถมีสิทธิ์ยึดคืนที่ดินจากที่เคยให้ไปสามาsถทำได้แต่จะต้องเข้าหลักเกณฑ์การถอนคืนการ ตาม ป.พ.พ.มาตรา 531 โดยผู้ให้โดยเสน่หาต้องการยึดคืนเwsาะสาเหตุ ผู้รับแสดงหรือมีพฤติกssมเ น s คุณดังต่อไปนี้ ป ร ะ ทุ ษ ร้ าย ผู้ให้ร้ ายแรงตามประมวลกฎหมายอาญา เช่น ต้องการ ทำให้ถึงแก่ กssม ทำให้ เ ลื อ ด ต กยางออกร้ายแรงโดยตั้งใจ

ทำให้ผู้ให้เสียชื่อเสียง หรือหมิ่นประมาทผู้ให้อย่างร้ า ย แรง เช่น หมิ่นประมาทใส่ร้ า ยให้คนในครอบครัว เ ก ลี ย ด ชั ง หรือใส่ร้ายทำให้ไม่มีที่ยืนในสังคมเป็นต้นไม่เลี้ยงดู ไม่ให้สิ่งจำเป็นต่อชีวิตแก่ผู้ให้ในขณะที่ทำได้ หรือเรียกง่ายๆว่าได้ที่ดินไปแล้วเฉดหัวผู้ให้โดยทันที นั้นเอง

แหล่งที่มา : thousandreason, อยากดังเดี๋ยวจัดให้ Kim Signature