Monday, 15 April 2024

แนะนำ 10 อาชีพ ต้นทุนน้อย กำไรงาม ลงทุนเพียง 3,000 บ าท

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน หากมีเงิ นอยู่ติดกระเป๋า 3,000 บ าท “ข า ยอะไรดี” อย า กจะมีเงิ น มากกว่านี้สัก 2- 3 เท่าตัว จริงๆแล้วมันไม่ใช่เ รื่ อ งย ากอะไรเลยเราได้รวบรวมอาชีพทั้ง10 อย่าง ที่สามารถทำกำไรได้อย่างเท่าตัว และแน่นอนว่าหากใครมีความสามารถก็สามารถนำไปขย ายและเปิดเป็นธุรกิจของตัวเองได้เลย อาชีพบ างอย่างอาจจะมีความยุ่งย ากและซับซ้อนใดบ้าง แต่ถ้าเอาเข้าจริงแล้วก็หากคุณไม่มีความขยันอดทนและยอ มแพ้ตั้งแต่เริ่มต้น คุณก็จะเป็นผู้แพ้อยู่อย่างนั้นตลอดไป อาชีพแต่ละอาชีพเราไม่ได้ถนัดและอาจไม่เคยทำมาก่อน เราจะต้องยอ มรับความ เ สี่ ย ง ในเ รื่ อ งนี้ให้ได้

แรกๆที่เราทำอาจจะยังไม่ลงตัวอาจจะยังไม่ชำนาญ ยังทำไม่ได้ ยังท้อแท้อยู่ อย า กให้ตั้งเป้าหมายก่อนที่จะทำอะไร แล้วลุยกับมันให้เต็มที่ อย่าเพิ่งยอ มแพ้กับมันง่าย ทำไปเถอะสักวันจะประสบความสำเร็จเองไม่มีใครคนไหนประสบความสำเร็จตั้งแต่วันแรก ไม่มีใครคนไหนที่จะได้กำไรในทุ กวัน คนเรานั้น มีขึ้น มีลง วันนี้อาจจะดีมีเงิ น มากมายเข้ามา วันพรุ่งนี้อาจจะไม่มีเลยก็ได้ ดังนั้นแล้วอย า กให้ทุ กคนอย่าหมดหวังในชีวิตอย่าหมดหวังในอาชีพของตัวเอง ความทะเยอทะย านและความอดทนไม่เคยทำร้ า ยใคร ลุยกับมันให้เต็มที่ครับ ลองดูอาชีพที่ผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้ดู

1. ข า ยไข่เจียว หากคุณมีเงิ น 3,000 บ าท สามารถนำไปข า ยไข่เจียวให้ประสบความสำเร็จได้ อย่างแรกนั่นก็คือ คุณต้องหาแหล่งซื้อวัตถุดิบราคาถูก มีคุณภาพ ข้าวสวย น้ำมัน ผัก เนื้อสัตว์ อุปกรณ์ปรุงรส ทุ กสิ่งทุ กอย่างที่จำเป็นต้องใช้ ต้องศึกษ าตลาดและกลไกในการข า ย ทำเลที่ตั้งเรียนรู้ในการทอดไข่เจียวหลากหล า ยรูปแบบ ซึ่งในแต่ละแบบมันแตกต่างกัน อย่างเช่นการทอดไข่เจียวห มู สับ จะต้องใช้ไฟแรงในจังหวะใด การทอดไข่เจียวรวมมิตรผัก จะต้องทำให้ผักสุกก่อนหรือเปล่า ทุ กสิ่งทุ กอย่างมีแบบฉบับและวิ ธีการของมัน หากศึกษ ามาดีแล้วนั้น คุณก็สามารถทำมันได้อย่างมั่นใจ หากลุ่มเป้าหมาย ราคาที่เราจะข า ย เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายของเราหรือเปล่า อย่างเช่น เราข า ยตอนเย็นที่ตลาดนัด ข า ยให้กับใคร เราต้องดูตรงนี้ด้วย ถ้าข า ยให้กับคนทำงานโรงงาน จะต้องดูสถานภาพการเงิ น ว่าเข านั้น มีกำลังในการซื้อหรือไม่

เทคนิคการข า ย : ให้เลือ กตลาดที่ติดกับโรงเรียน ชุมชน โรงงาน และบริษัทห้างร้านต่าง เลือ กเวลาข า ยในช่วงกลางวัน หลังเลิกงาน และกลางดึก เพราะเป็นเวลาที่กลุ่มลูกค้ามักหาข้าวกิน ส่วนเงิ นลงทุนพันกว่าบ าทก็อยู่แล้ว แต่คุณต้องคำนวณค่าใช้จ่าย+แหล่งตลาดที่ซื้อวัตถุดิบก่อนจับจ่ายสินค้าเสมอ ถ้าคุณข า ยเข้าไข่เจียวในราคา 20-25 บ าท สามารถข า ยได้ 100 จาน เป็นเงิ น 2,500 บ าท แต่เชื่อเถอะข า ยได้มากกว่า 100 จานชัวร์

2. ข า ยสลัดมีเงิ น 3,000 บ าท ข า ยสลัดให้ประสบความสำเร็จ 1.เรียนรู้การทำสลัด ทั้งวิ ธีการล้างผัก การเลือ กวัตถุดิบ และการทำน้ำสลัด 2.ศึกษ าตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 3.มีแหล่งซื้อสินค้าที่ดี มีคุณภาพ 4.วัตถุดิบทุ กอย่างต้องสะอาด ไม่เป็นอันต ร า ยต่อสุขภาพ 5.หาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสม เช่น ตลาดนัด/หน้าโรงงาน/โรงเรียน/หอพัก เป็นต้น เทคนิคการข า ย : เมื่อคุณมีสูต รน้ำสลัดที่อร่อย เหมาะแก่กลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ซึ่งส่วนใหญ่กลุ่มผู้หญิงกว่า 80% เป็นลูกค้าของคุณ ไม่ว่าจะวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ ดังนั้น ผัก ผลไม้ ต่าง สำหรับการทำสลัดต้องสะอาดด้วยการล้างน้ำให้สะอาดทุ กครั้งก่อนนำมาข า ย ส่วนต้นทุนใช้ไม่มาก ผัก ผลไม้ วัตถุดิบทำน้ำสลัด เป็นต้น อีกทั้ง ร า ยได้ คุณสามารถทำข า ยเป็นชุดละ 20-30 บ าท หรือข า ยแบบชั่งกิโลก็ได้ พอเมื่อพูดถึงร า ยได้ มีมากกว่าเงิ นลงทุนหล า ยเท่าตัวแน่นอน เพราะจำนวนกลุ่มลูกค้าที่รักสุขภาพ ณ ปัจจุบันนี้มีมากขึ้นเรื่อย

3 .ข า ยไก่ทอดมีเงิน 3,000 บาทข า ยไก่ทอดให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ดี ราคาถูก 2.เรียนรู้การทอดไก่แบบไม่อ มน้ำมัน และทำให้เหลืองกรอบ 3.เรียนรู้การทำสูต รแป้งสำหรับทอดไก่

4. ลงทุนทำโจ๊กทรงเครื่องมีเงิน 3,000 บาท ข า ยโจ๊กทรงเครื่อง ให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งตลาดซื้อสินค้า 2.เรียนรู้การทำโจ๊กทรงเครื่อง ให้อร่อย 3.ศึกษ าตลาดและความต้องการของลูกค้า 4.หาแหล่งข า ยสินค้า เช่น หน้าโรงงาน/บริษัท /โรงเรียน/หอพัก เป็นต้น เทคนิคการข า ย : ต้องคำนวณต้นทุนก่อนลงทุนทุกครั้ง ด้วยการตั้งงบประมาณเอาไว้ ห้ามข า ด ห้ามเกิน ส่วนอุปกรณ์การทำสามารถใช้เครื่องครัวที่มีอยู่ได้ ดังนั้น ถ้าคุณข า ยทำโจ๊กทรงเครื่อง ในราคาถุงละ 30 บาท วันหนึ่งข า ยได้ 100 ถุง เป็นเงิน 3,000 บาท แต่ถ้าคุณรับข า ยต ามงานเลี้ยง งาน มงคล งานวัด รับรองร า ยได้เป็นหมื่นๆ ชัวร์

5. ข า ย กล้วยทอด มันทอด เผือ กทอดมีเงิ น 3,000 บ าท ข า ยกล้วยทอด มัดทอด เผือ กทอด ให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ดี 2.เรียนรู้สูต รการทำกล้วยทอด มันทอด เผือ กทอดให้อร่อย 3.ศึกษ าตลาด และความต้องการของลูกค้า 4.หาทำเลค้าข า ย เช่น หน้าโรงพย าบ าล/โรงเรียน/มหาวิทย าลัย/หน้าหมู่บ้าน เป็นต้นเทคนิคการทำกล้วยทอด มันทอด เผือ กทอด ให้อร่อย ต้องอร่อยที่ตัวแป้ง และต้องไม่ติดน้ำมัน มากจนเกินไป อีกทั้งต้นทุนที่ใช้ก็ไม่สูงมาก ถ้าเริ่มเปิดร้านแรก ๆ ไม่ต้องมีขนาดใหญ่โตให้คำนวณต้นทุนและสัดส่วนสินค้าที่คุณจะข า ยให้ดี และเรื่องของร า ยได้ต่อวัน 4-5 พันบ าทชัวร์ เพราะกล้วยทอด มันทอด เผือ กทอด ถือเป็นทั้งอาหารว่าง และของทานเล่นที่หล า ยคนนิยมหาทาน

6 .ข า ยขน มจีนน้ำย ามีเงิ น 3,000 บ าท ข า ยขน มจีนน้ำย าให้ประสบความสำเร็จ 1.มีความรู้เ รื่ อ งการทำน้ำย าขน มจีนหล า ย แบบ 2.ถ้ามีความรู้เ รื่ อ งการทำเส้นขน มจีนด้วยได้ยิ่งดี 3.ศึกษ าตลาด และกลุ่มเป้าหมาย 4.หาแหล่งข า ยสินค้า เช่น หน้าโรงงาน/บริษัท/โรงเรียน/แหล่งชุมชน เป็นต้น เทคนิคการข า ย : ให้คุณเลือ กแหล่งที่มีคนพลุกพล่านจำนวน มาก อย่างหน้าโรงงาน โรงพย าบ าล และช่วงเวลาที่คนนิยมทานกัน มากที่สุดตั้งแต่ 10-00-20.00 น. เป็นต้นไป อีกทั้ง ต้องมีเครื่องเครียง เช่นผักสด ผักดอง เป็นต้น ส่วนต้นทุนใช้ไม่เกิน 3,000 แน่นอน รวมไปถึงอุปกรณ์เครื่องครัวก็เอาจากที่บ้านได้ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม และร า ยได้ถ้าคนเข้ามาทานจำนวน มาก มีสิทธิ์ถึงหลักหมื่นต่อวันเลยทีเดียว

7. ลงทุนผัดมาม่าข า ยมีเงิ น 3,000 บ าท ลงทุนผัดมาม่าข า ยให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบ 2.ศึกษ าตลาดและความต้องการของลูกค้า 3.เรียนรู้การทำผัดมาม่าที่อร่อย 4.หาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสม เช่น ตลาดนัดตอนเย็น/หน้าโรงงาน/บริษัท เป็นต้น เทคนิคการข า ย : การทำมาม่าผัดคุณสามารถข า ยได้ในราคาห่อละ 10-15 บ าท และถ้าคุณสามารถผัดได้หลากหล า ยเมนู เช่น เส้นหมี่ข าว หมี่เหลือง เส้นใหญ่ เป็นต้น ได้ก็ยิ่งดี เพื่อเพิ่มทางเลือ กให้มากขึ้นส่วนวัตถุดิบเครื่องเคียงเป็นผักและลูกชิ้น ฯลฯ โดยต้นทุนใช้ไม่มาก 1,000 บ าทก็เอาอยู่แล้ว ดังนั้น ถ้าคุณข า ยได้ 500 ห่อในราคา 10 บ าท เป็นจำนวนเงิ น 5,000 บ าท แต่ถ้าขย ายสาข าเป็น 2 สาข า ร า ยได้หลักหมื่นชัวร์

8 .ข า ยแซนวิสใส้ต่างมีเงิ น 3,000 บ าท ข า ยแซนวิสให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งซื้อวัตถุดิบทั้งขน มปัง ผัก แฮม เนื้อสัตว์ ไข่ เป็นต้น 2.เรียนรู้การทำแซนวิสที่หลากหล า ยรูปแบบ 3. ศึกษ าตลาดและกลุ่มเป้าหมาย 4.หาแหล่งข า ยแซนวิส เช่น หน้าโรงเรียน/โรงงาน/บริษัท/ป้ายรถเมล์/ใต้บีทีเอส เป็นต้น เทคนิคการข า ย : เมื่อคุณเรียนรู้วิ ธีการทำแซนวิสหล า ยหน้า หล า ยรูปแบบ ให้ตั้งราคาต ามคุณภาพและขนาดของแซนวิส พร้อ มทั้งต้องตั้งราคามากกว่าต้นทุน 5-10 บ าท อาจจะข า ยในราคาชิ้นละ 15 บ าท 20 บ าท เป็นต้น ดังนั้นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การข า ยมากที่สุดคือ ช่วงเช้า และตอนเย็น ส่วนต้นทุนนั้นไม่มาก ลงทุน 1,500 บ าทก็เอาอยู่ ถ้าคุณข า ยได้ 500 ชิ้น/วัน จะเป็นจำนวนเงิ น 7,500 บ าท แต่ถ้าคุณสามารถข า ยส่งต ามโรงเรียนและสถานที่ทำงานได้ ออร์เดอร์วัน หนึ่ง ทำร า ยได้ให้คุณเหยียบหมื่นชัวร์

9 .ข า ยน้ำแข็งใสมีเงิ น 3,000 บ าทข า ยน้ำแข็งใสให้ประสบความสำเร็จ 1.มีแหล่งซื้อวัตถุดิบที่ดี ราคาถูก 2.ศึกษ าตลาด 3.หาแหล่งข า ยสินค้าที่อยู่ในย่านชุมชน หรือที่มีคนพลุกพล่าน 4.มีท็อปปิ้งหล า ยอย่าง เทคนิคการข า ย : ต้องมีน้ำหวานให้เลือ กหล า ยสี มีท็อปปิ้งหล า ยอย่าง ที่สำคัญต้องสะอาด ภาชนะที่ใส่ต้องได้มาตรฐาน โดยส่วนใหญ่กลุ่มลูกค้าที่สนใจมักอยู่ในวัยเด็ก-วัยผู้ใหญ่เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่เลยทีเดียว ดังนั้น การลงทุนใช้ 1,000 บ าทก็เอาอยู่ แต่คุณต้องหาแหล่งข า ยสินค้าที่เหมาะสมด้วย ไม่ใช่ว่าข า ยหน้าบ้านแหละดีที่สุด ถ้าอย า กได้ร า ยได้ 2 เท่าจากเงิ นลงทุน ต้องศึกษ าตลาดและความเป็นไปได้ควบคู่กันไป

10. ข า ยส้มตำมีเงิ น 3,000 บ าทข า ยส้มตำให้ประสบความสำเร็จ 1.หาแหล่งตลาดซื้อวัตถุดิบที่ดี 2.เรียนรู้เ รื่ อ งการตำส้มตำหล า ย ประเภท 3.ศึกษ ากลุ่มเป้าหมาย และความต้องการของลูกค้า 4.สินค้าต้องสะอาด ไม่เป็นอันต ร า ยต่อสุขภาพ 5.หาแหล่งข า ยสินค้าที่มีคนพลุกพล่าน เช่น หอพักคนงาน/หอพักนักศึกษ า/หน้าโรงงาน/บริษัท/แหล่งชุมชน เป็นต้น
เทคนิคการข า ย : รสชาติต้องอร่อย สะอาด ไม่เป็นอันต ร า ยต่อสุขภาพ ซึ่งเมนูส้มตำเป็นเมนูที่หล า ยคนชื่นชอบ ส่วนใหญ่มักทานกันในช่วงเวลากลางวัน-ตอนเย็น ถ้าพูดถึงต้นทุนให้ไม่เกิน 2,000 บ าทแน่นอนยกแว้นแต่จะมีไก่ย่าง หรือเครื่องเคียงอื่น เข้ามาร่วมด้วย ส่วนร า ยได้การันตีได้เลยว่า คุ้มยิ่งกว่าคุ้มอีก บ างวันถ้าลูกค้าเยอะ ร า ยได้มีมากถึงหลักหมื่นเลยทีเดียว

อย่าหมดหวังในอาชีพของตัวเอง ความทะเยอทะย านและความอดทนไม่เคยทำร้ า ยใคร ขอให้อดทนและตั้งใจจริง /เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า