Saturday, 20 July 2024

เส้นทางชีวิต! คุณสายชล จากครอบครัวยากคน ลบคำดูถูก สู่เศรษฐีโรงงานมะพร้าว พันล้าน

“วันนี้มะพร้าวของคนบ้าอย่างผม งอกงามผลิใบสีเขียวชอุ่ม ใช้เวลาเพียงสองปีเศษก็ออกผลแล้ว ดังนั้นทฤษฏีเก่าๆใช้ไม่ได้แล้ว เราต้องคิดใหม่ทำใหม่ และมะพร้าวสามารถออกผลได้ทุกสถานที่ ขึ้นอยู่ที่เราว่าใส่ใจกับเขามากน้อยแค่ไหน”

“นายสายชล จ้อยร่อย” อายุ 50 ปี เจ้าของโรงงานมะพร้าว ผู้รับซื้อมะพร้าวรายใหญ่ที่สุดของประเทศ และส่งออกมะพร้าวขาวมากที่สุดในประเทศ เล่าประสบการณ์ก่อนที่จะประสบความสำเร็จให้ฟังว่า ปัจจุบันมีสวนมะพร้าวกว่า 3,000 ไร่ และมีชาวสวนมะพร้าวจำนวนมากขายผลผลิตเพื่อนำมาทำมะพร้าวขาวส่งโรงงานผลิตน้ำกะทิบรรจุกล่อง เปิดเผยว่า ตนเติบโตมาจากครอบครัวที่ยากจน เรียนจบแค่ชั้น ป.5 จำต้องออกกลางคันเพราะต้องหาเงินเลี้ยงพ่อแม่ รับจ้างทำงานสารพัด ยกเว้นไม่ได้ลงเรือตังเกเท่านั้น ส่วนมากเป็นงานก่อสร้างได้ค่าแรงแค่ร้อยกว่าบาท แต่ภายหลังก็เปลี่ยนอาชีพใหม่ เพราะเห็นว่าทำยังไงก็เป็นได้แค่ลูกจ้าง จึงดิ้นรนที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจคุณสายชล

เปิดเรื่องราวชี วิ ตของ คุณสายชล จ้อยร่อย เจ้าธุรกิจโรงงานนิลทองแท้โคโคนัทจำกัด ที่กลายเป็นผู้รับซื้อมะพร้าวรายใหญ่ของประเทศไทยในตอนนี้ คุณสายชลเล่าเรื่องราวชี วิ ตไว้ว่า ตอนนี้มีสวนมะพร้าวกว่า 3,000 ไร่ ตนเติบโตมาจ า กครอบครัวย ากจ นได้เรียนถึงชั้น ป.5 เท่ๅนั้น เพราะพ่อแม่ไม่มีเ งิ น ตนจึงเริ่มหันมารับซื้อมะพร้าวส่งโรงงาน แม้ไม่มีรถยนต์ก็เหมารถเพื่อนบ้านไปซื้อ จ นผู้ใจบุญที่เป็นเจ้าของโรงงานผลิตมะพร้าว ซื้อรถให้ผ่อนต่อ โดยไม่คิดดอกเบี้ย

ต่อมาตนได้ชวนเพื่อบ้านปลูกมะพร้าว ส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเ ชื่ อเนื่องจ า กคุณสายชลมีความรู้น้อย แต่คุณสายชลก็กว้านซื้อที่ดินเพื่อปลูกมะพร้าว จ นมีเป็นพันไร่ พร้อมตั้งโรงงานเป็นของตัวเองคุณสายชลเล่าว่าตนใช้ความรู้เท่าที่มีค่อยๆ พัฒนาจ นมีสวนมะพร้าวจำนวนมาก ตอนนี้มะพร้าวในเมืองไทยข า ดแคลนมาก ต้องหันไปซื้อมะพร้าวมาจ า กประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งการปลูกมะพร้าวจึงมีโอกาสทางการขๅยมา

นอกจากนี้ นายสายชล ยังเล่าว่า มีที่ดินเป็นเนินสูง เจ้าของเดิมปลูกอะไรก็ไม่ได้ผล ตนเห็นถูกปล่อยรกร้างเพราะเป็นดินลูกรังจึงติดต่อขอซื้อจำนวน 250 ไร่ เริ่มบุกเบิกลงมะพร้าวพันธุ์ชุมพร 2 คนผ่านไปมาต่างบอกว่ามีแต่คนบ้าเท่านั้น ที่ปลูกมะพร้าวบนที่สูงแถมเป็นดินลูกรังอีก ตนไม่สนใจคำพูดเดินหน้าปรับดินให้เป็นคล้ายขั้นบันได ใช้รถแบคโฮขุดเป็นหลุมสำหรับเก็บน้ำใกล้ๆกับต้นมะพร้าว

เมื่อฝนตกลงมาก็จะเก็บกักน้ำไว้ในหลุม เป็นการชะลอน้ำไม่ให้ไหลลงที่ต่ำหมด ขณะเดียวกันตนก็ขุดสระน้ำไว้ด้านพื้นราบ เพื่อรองรับนำที่ไหลมาจากเนิน วางท่อพีวีซีพาดผ่านต้นมะพร้าวทุกต้น ถ้าไม่มีฝนตกลงมาก็สูบน้ำจากสระมารดต้นมะพร้าว

ขณะเดียวกัน คณะรอง ผวจ.นครพนม ได้เดินทางมาศึกษาดูงานจาก นายสายชล และถ่ายทอดความรู้ให้เพื่อที่จะนำไปถ่ายทอดให้กับเกษตรกรในพื้นที่ จ.นครพนมต่อไป และจะเดินทางไปเป็นวิทยากรให้ถึงที่หากเกษตรกรสามารถปลูกได้ ถ้าไม่มีแหล่งรับซื้อตนจะขอซื้อเองทั้งหมด

เพราะทุกวันนี้มะพร้าวในเมืองไทยขาดแคลนมาก ต้องหันไปซื้อมะพร้าวมาจากประเทศอินโดนีเซียมาป้อนโรงงาน และตนเพิ่งไปปลูกมะพร้าวประมาณร้อยกว่าไร่ ให้พี่เขยที่จังหวัดอุบลราชธานี ยืนยันว่าพื้นที่อีสานมีความพร้อมทุกอย่างทั้งน้ำและดิน ขากเพียงแต่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชแบบเดิมๆหรือไม่เท่านั้น

แหล่งที่มา : banmuang