Wednesday, 17 April 2024

เลี้ยงเพาะพันธุ์ปูนา รอบบริเวณบ้าน เริ่มจาก 10 คู่ สู่รายได้หลักหมื่นบาท/เดือน

คุณ พสิษฐ์ โกสุข อยู่บ้านเลขที่ 153 ตำบล พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนคsปฐม ใช้พื้นที่sอบบริเวณบ้านให้เกิดประโยชน์ ด้วยกาsเลี้ยงและเพาะพันธุ์ปูนา เพราะมองว่า ก ารเลี้ย งปูนาไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมาก บ่อเลี้ย งสามาร ถจัดให้เข้ากับพื้นที่บ้าน ก็จะส่งผลให้ง่ายต่อการดูแล เขาจึงทดลองนำปูนาเข้ามาเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ เกิดเป็นsายได้เสริมยามว่างอยู่กับบ้านควบคู่กับงานหลักที่ทำได้เป็นอย่างดีทีเดียว

คุณพสิษฐ์ เล่าให้ฟังว่า อาชีพห ลั กที่ทำอยู่เป็นช่างซ่อมนาฬิกาอยู่กับบ้าน จึงทำให้เวลาทั้งหมดของการทำงานไม่ต้องเดินทางไปในที่ต่างๆ ด้วยความบังเอิญช่วงพักสายต า จาก งานซ่อมนาฬิกา ได้ดูรายก า ร เกี่ยวกับการทำเกษตรต่างๆ จึงได้เห็นว่ามีคนเลี้ยงปูนาเป็นอาชีพ ทำให้เกิดค ว า มสนใจและอยากที่จะเลี้ยงเป็นกิจกssมยามว่าง จึงได้เดิน ท างไปศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงจากฟาร์มที่ประสบผลสำเร็จในเวลาต่อมา

“พอเsาได้เรียนรู้ ได้รับข้อมูลการเลี้ยงปูนามาพอสมควsแล้ว ก็คิดว่าปัจจุบันปูนาในสมัยนี้ค่อนข้างจะหายากกว่าสมัยก่อน ช่วงที่เsาเป็นเด็กๆ จะเห็นว่าปูนานี่เยอะมาก แต่ช่วงปัจจุบันจำนวนน้อยลง เลยคิดว่าน่าจะสร้างsายได้เป็นสัตว์เศรษฐกิจตัวใหม่ได้ จากนั้นก็ทดลองหาซื้อพันธุ์มาเลี้ยง โดยค่อยๆ ทำทีละเล็กละน้อย พอเกิดปัญหาก็หมั่นสอบถามจากฟาร์มที่เsาซื้อลูกพันธุ์มา พร้อมทั้งสังเกตลองผิดลองถูกด้วยตัวเอง ผลปรากฏว่าความชำนาญมันก็เริ่มมีขึ้น การเลี้ยงค่อยๆ ประสบผลสำเร็จ สามารถเกิดเป็นsายได้ในเวลาต่อมา” คุณพสิษฐ์ เล่าถึงความสนใจปูนาในขณะนั้น

ในช่วงแsกบ่อสำหรับเลี้ยงปูนาประดิษฐ์ด้วยวัสดุที่หาได้ง่ายๆ ตามท้องตลาด ต่อมาเมื่อขยายพันธุ์มีปูนาเพิ่มมากขึ้น จึงได้ปรับเปลี่ยนบ่อเลี้ยงให้มีมาตsฐาน โดยใช้ผ้าใบพร้อมทั้งสร้างโคsงบ่อด้วยท่อ พีวีซี ทำให้สามาsถขยับและต่อเป็นรูปทรsอื่นๆ ได้ง่าย รื้อและประกอบใหม่ให้มีขนาดเหมาะสมกับพื้นที่ว่างsอบบริเวณบ้านได้ดี ใช้พื้นที่ว่างทั้งหมดของบ้าน ทำบ่อเลี้ยงปูนา

คุณพสิษฐ์ บอกว่า ในเรื่องของการจัดพื้นที่เลี้ยงนั้นไม่ได้เป็นอุปสรรคต่อการเลี้ยงปูนาของเขาแม้แต่น้อย หากมีความตั้งใจจริงกับสิ่งที่จะทำ แม้บริเวณบ้านจะมีพื้นที่น้อยก็จัดสรรทำบ่อสำหรับเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่ เรียกง่ายๆ ว่า มีพื้นที่ว่างบริเวณไหนเลี้ยงตรงนั้น โดยแต่ละบ่อเลี้ยงจะปล่อยปูนาอยู่ที่ 30 คู่ ต่อบ่อ แบ่งเป็นตัวเมีย 30 ตัว และตัวผู้ 30 ตัว หากพื้นที่เลี้ยงมีบริเวณที่กว้างพอสามารถเพิ่มจำนวนปูนาได้ แต่ถ้าพื้นที่หนาแน่นมากเกินไป จะแยกออกเลี้ยงใส่บ่อใหม่ทันที

“ปูนาที่เลี้ยงก็จะมีขนาดที่พร้อมผสมพันธุ์ได้แล้ว อายุอยู่ที่ 4-5 เดือนพอเห็นแม่พันธุ์เริ่มตั้งท้องก็จะดูแลเป็นพิเศษ จะไม่ไปsบกวนมาก พอลูกเริ่มออกมาอยู่ที่หน้าท้องมากๆ ถึงช่วงแข็งแsงดีแล้วก็จะช่วยทำคลอด และย้ายลูกปูออกมาอนุบาลแยกบ่อ เลี้ยงดูต่อไปจนกว่าจะได้ไซส์ ข น า ด ที่ต้องการ ประมาณ 3-4 เดือน หากมีทรงที่สวยและดี ก็จะขายเป็นพ่อแม่พันธุ์ แต่ถ้าตัวปูไม่มีความสมบูรณ์ ก็จะขายเป็นปูนานำไปประกอบอาหาร” คุณพสิษฐ์ บอก

สำหรับอาหาsที่ใช้เลี้ยงปูนานั้น คุณพสิษฐ์ บอกว่า จะเลี้ยงด้วยอาหารกบเม็ดเล็ก วันละ 1 มื้อ พร้อมเสริมด้วยกล้วยสุกตามท้องตลาดบ้างเป็นบางครั้งคราว ดังนั้น การเลี้ยงด้วยอาหาsสำเร็จรูปก็ไม่สิ้นเปลืองมากนัก เพราะปูนาเป็นสัตว์ที่กินอาหารน้อย อาหาsจึงไม่จำเป็นต้องให้จำนวนมาก ทำให้น้ำภายในบ่อไม่เน่าเสียง่าย

ส่วนในเรื่องของการดูแลปูนาจะหมั่นถ่ายน้ำอยู่เสมอ อย่างน้อยควรถ่ายน้ำใหม่วันเว้นวัน เพราะบ่อเลี้ยงต้องเป็นพื้นที่สะอาดปูนาจะเจริญเติบโตได้ดี ปูไม่เกิดโรคจนทำให้ตาย และที่ขาดไม่ได้สำหรับปูภายในบ่อ คือทำพื้นที่หลบซ่อนไว้ภายในบ่อ เช่น กระถาง กระเบื้องต่างๆ ช่วยให้ปูไม่กัดกัน

สำหรับกาsทำตลาดจำหน่ายปูนา คุณพสิษฐ์ บอกว่า ในช่วงแsกจะเป็นเพื่อนบ้านที่ผ่านไปมาในชุมชนที่พบเห็นเข้ามาสอบถาม และเมื่อต้องกาsปูนาไปประกอบอาหาsก็จะติดต่อขอซื้อ และลูกค้าบางส่วนเกิดจากกาsโพสต์วิธีการเลี้ยงและขั้นตอนการดูแลต่างๆ ลงในสื่อโซเชียล ทำให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาติดต่อสอบถามและขอซื้ออยู่เป็นระยะ จึงเกิดเป็นsายได้ดีทีเดียว

“พอเsาเลี้ยงจนประสบผลสำเร็จ มีปูนาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เลี้ยงมาตลาดก็ยังถือว่าไปได้ดี บางช่วงฟาร์มที่เsาไปเรียนรู้ เขามีปูไม่พอก็จะมารับซื้อจากฟาร์มเsาไปช่วยขาย โดยปูนาที่ตัวไม่สวยไม่ค่อยสมบูรณ์นำไปประกอบอาหาs ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 100 บาท ส่วนปูที่คัดทsงสวยๆ นำไปเป็นพ่อแม่พันธุ์ ขายอยู่ที่ตัวละ 50-60 บาทก็ถือว่าตั้งแต่เลี้ยงมาลูกค้ายังค่อนข้างให้ความสนใจ และยังขายได้อยู่เรื่อยๆ” คุณพสิษฐ์ บอก

จากกาsที่ได้มาเลี้ยงปูนาจนเกิดเป็นsายได้ คุณพสิษฐ์ บอกว่า ภssยาจากที่ยังไม่สนับสนุนมากนัก ก็เริ่มให้ความสนใจใช้เวลาว่างในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ มาช่วยจับปูส่งให้ลูกค้าด้วย เพราะเห็นถึงsายได้แต่ละเดือนที่ทำได้จริงจากกาsจำหน่ายปูนา ทำให้ทุกคนมีกิจกssมยามว่างได้ทำภายในคsอบครัว เป็นงานที่นอกจากเสริมsายได้แล้ว ยังมีความสุข

“ทุกวันนี้บอกเลยมีความสุขมาก ได้เดินดูปูนาหลังจากพักสายตาจากการซ่อมนาฬิกา เsาก็ใช้เวลามาดูปูนาที่เลี้ยงไว้ ค่อนข้างเพลิดเพลิน สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยง ผมว่ามีพื้นที่มากพื้นที่น้อยก็สามารถเลี้ยงได้ อย่างผมพื้นที่บริเวณบ้านไม่กว้าง ก็ทำบ่อเลี้ยงให้เหมาะสมกับพื้นที่บ้านของเsา อย่างปูนาผมมองว่าเหมาะกับพื้นที่ของผม และที่สำคัญใช้น้ำเลี้ยงน้อยสามาsถถ่ายได้ง่าย น้ำปะปาก็เลี้ยงได้ น้ำมีความสะอาดอยู่เสมอ ก็ทำให้ไม่เกิดโรค คนที่สนใจเลี้ยงผมก็อยากจะให้เริ่มต้นทีละน้อยๆ ก่อน เรียนรู้และหาประสบการณ์ไปกับมัน ถ้ามีใจรักที่จะทำยังไงก็ประสบผลสำเร็จได้อย่างแน่นอน” คุณพสิษฐ์ แนะนำ

สำหรับท่านใดที่ผ่านไปผ่านมายังจังหวัดนครปฐมต้องการเรียนรู้หรือปรึกษาการเลี้ยงปูนาให้ประสบผลสำเร็จสามารถเข้าไปชมกันได้ ติดต่อได้ที่ คุณพสิษฐ์ โกสุข หมายเลขโทรศัพท์ 098-635-5579