Saturday, 20 July 2024

“เลี้ยงปลาสวยงาม ส่งออกขาย” สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ…

ปลาสวยงาม (Ornamental Fish) ในสิงคโปร์

สิงคโปร์ถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศที่มีข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ในการทำเกษตรรวมถึงการทำฟาร์มเลี้ยงปลา แต่สิงคโปร์ก็ได้รับการยกย่องว่า เป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมปลาสวยงาม สืบเนื่องจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ของประเทศ ที่ตั้งอยู่ศูนย์กลางของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีสภาพภูมิอากาศเขตร้อน มีอุณหภูมิสูง และมีฝนตกตลอดทั้งปี อีกทั้งระบบการขนส่งทางอากาศของสิงคโปร์ที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สิงคโปร์กลายเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยง ปลาเขตร้อนเป็นอย่างดี ทั้งนี้ ในปี 2559 สิงคโปร์เป็นผู้ส่งออกปลาสวยงามอันดับที่ 1 ของโลก โดยเป็นการส่งออกปลาสวยงามกว่า 1,000 สายพันธุ์ ไปยัง 80 กว่าประเทศทั่วโลก มีมูลค่ากว่า 43 ล้าน เหรียญสหรัฐฯ

อุตสาหกรรมปลาสวยงามในสิงคโปร์ แบ่งออกเป็นการเลี้ยงปลาและการส่งออก โดยผู้ประกอบฟาร์ม ปลาสวยงามจะการผลิตปลาสวยงามที่มีคุณภาพสูง รวมทั้งการพัฒนาสายพันธุ์ใหม่ และจำหน่ายให้กับผู้ส่งออก หรือผู้ประกอบการค้าส่งภายในประเทศ และผู้ส่งออกหรือผู้ประกอบการค้าส่งจึงส่งออกต่อไปยังประเทศต่างๆ

ในปัจจุบันผู้ประกอบปลาสวยงามในสิงคโปร์ 5 ราย ได้รับการรับรองระบบการจัดการคุณภาพ (Quality Management System Certificate) ISO 9002 และการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environment Management Systems Certificate) ISO 14001

สายพันธุ์ปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออกในสิงคโปร์
หน่วยงาน Animal & Veterinary Service (AVS) ซึ่งเป็นหน่วยงานย่อยใน The National Parks Board (NParks) เป็นหน่วยงานควบคุมการนำเข้า-ส่งออกปลาสวยงามในสิงคโปร์ ทั้งนี้ ผู้ประกอบการปลาสวยงามในสิงคโปร์จะต้องมีใบอนุญาตการนำเข้า-ส่งออก จากหน่วยงาน AVS เท่านั้น

หน่วยงาน AVS ได้กำหนดสายพันธุ์และประเภท ของปลาสวยงาม (Ornamental Fish) ในสิงคโปร์ 1) พันธุ์ไม้ประดับจากทะเล 2) ปลาน้ำกร่อยหรือปลาน้ำจืด 3) Crustacea 4) หอยน้ำ 5) เต่า 6) ฟองน้ำทะเล 7) ปลิงทะเล 8) สัตว์น้ำรูปแบบอื่นๆ รวมถึงตัวอ่อนและไข่ แต่ ไม่รวมปลาที่มีไว้เพื่อการบริโภคของมนุษย์

สายพันธุ์ปลาสวยงามที่เพาะเลี้ยงเพื่อการส่งออกในสิงคโปร์ ปัจจุบันมีมากกว่า 1,000 สายพันธุ์ ประมาณ 90% เป็นปลาสายพันธุ์น้ำจืด ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธุ์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ อาทิ ไทย อินโดนีเซีย มาเลเซีย และประเทศอื่นๆ ส่วนปลาที่อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำจืดของสิงคโปร์มีอยู่ประมาณ 135 สายพันธุ์เท่านั้น