Monday, 27 May 2024

เมื่อรู้สึกเหนื่อย หรือ ถ้อ ให้นึกถึง 8 คำสอนของแม่ไว้นะลูก

1.การมีเพื่อน
เรื่องเพื่อนนั้นคือเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุดเลยลูก จงเลือกคบแต่เพื่อนที่ดี ๆจงระลึกไว้เสมอนะ ว่าเพื่อนนั้น มีหลายประเภทได้ เพื่อนดี ก็จะนำพากันไปในทางที่ควร
2.ของขวัญให้แม่ ไม่ว่าจะเทศกาลใดก็แล้ว แต่แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใด นอกจากลูก แต่หากลูก อยากจะให้อะไรแม่แม่ก็จะไม่ขออะไรมาก นอกจากขอให้ลูก ออกห่างจากอบายมุข อย่าขับรถประมาทอย่าสร้างความ เดือดร้อนให้ใครเ ขาและจงใส่ใจ ครอบครัวให้มาก

3.มีธรรมะ ธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูก รับรู้เฉยๆ หากลูกไม่ปฎิบัติธรรมแล้ว ลูกจะเข้าใจธรรมได้ อย่างไรกันล่ะ
4.ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟังนะ แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกหรอก นอกจากความรู้ ที่แม่มีและความดีจงจำไว้


เถิดว่าสิ่งเหล่านี้นี่ มันจะคอยอยู่ติดตัว ลูกของแม่ไปตลอด
5.ใจเขาใจเรา จงอย่าเห็นความทุกข์ของใคร เป็นเรื่องตลก ถ้าเขาเดือดร้อน ก็ให้ความช่วยเหลือเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้เขาจงอย่าซ้ำเติมหากเขาทำผิดให้ระลึกเสมอว่า ใจเขาใจเราถ้าวันนึงวันใดลูกเดือดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้อง อยู่คนเดียวไง

6.อย่าเป็นคนลืมตน ถ้าวันหนึ่งในอนาคตลูกโตไป เป็นผู้ใหญ่แล้วที่ประสบความสำเร็จ มากมายและมีชื่อเสียงเงินทองมากมายอยากให้ จำเอาไว้นะลูกว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่าลืมดินที่เราเหยียบ มาเชียวนะ

7.ต่างคนก็ต่างความคิดทุกๆคนต่างมีความคิดเป็นของตัวเองมีความต้องกา รที่ต่างกันฉะนั้นลูกอย่าพยายามบังคับให้ใครเ ขาทำตามใจ ของลูก โดยไม่รับฟังใคร

8.การอ่อนน้อมถ่อมตน

จงจำไว้สองมือของลูกนั้นไม่ได้มีไว้ แค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของ แค่นั้น แต่มือของลูกนั้นเสมือนพลังแห่ง ความรักแห่งความ เมตตาจงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใค รก็ต้องยกมือไหว้ คนเขาจะได้รักจะได้เอ็นดู