Sunday, 14 April 2024

เพียงวันละ 5 นาที บทสวดมนต์ก่อนนอนทุกวัน ตื่นขึ้นมาคุณจะโชคดี

การสวดมนต์มีมานานมากแล้ว ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ และเป็นกิจกรรมที่ดีที่พุทธศาสนิกชนควรปฏิบัติ วันนี้เราจะมาพูดถึงอานิสงส์ที่ได้จากการสวดมนต์ผู้ที่นิยมสวดมนต์ ไหว้พระ นั่งสมาธิสม่ำเสมอจะก่อให้เกิดผลดีต่อจิตยิ่ง ทำให้อารมณ์ผ่องใส ไม่โกรธง่าย ไม่เครียด และทางการแพทย์สมัยใหม่รับรองแล้วว่า การสวดมนต์ทำให้เกิดความสุขได้จริงในจิตใจแม้ถ้าจะต้องใช้ความคิดก็จะคิดแบบมีเหตุมีผล ส่งผลให้ร่างกายสร้างและหลั่งฮอร์โมนในร่างกายให้เป็นปกติ ทำให้ร่างกายสมดุล เมื่อร่ายกายสมดุลบุคคลนั้นจะอายุยืน คนที่มีอารมณ์ดี ไม่เครียด จะอายุยืนยาว

วันนี้ทีมข่าวสยามนิวส์ ได้หาสิ่งดีๆมาฝากกัน สำหรับใครที่ต้องการที่จะนอนหลับพักผ่อน นอนหลับฝันดี บทสวดมนต์ก่อนนอน แบบสั้น พร้อมคำแปล ที่เรานำมาฝากในวันนี้ บอกเลยว่าตอบโจทย์เลยทีเดียว เชื่อว่าชาวพุทธหลายคน โดยปกติแล้วนิยมสวดมนต์ก่อนนอน แน่นอนว่าหากคุณแบ่งเวลาสัก 5 นาที แล้วสวดมนต์บทนี้ ชีวิตของคุณจะเปลี่ยน ด้วยจิตใจที่เป็นกุศลผลบุญ แล้วชีวิตจะเจริญขึ้นแน่นอนจ้า

คำบูชาพระรัตนตรัยอิมินา สักกาเรนะ พุทธัง อะภิปูชะยามะอิมินา สักกาเรนะ ธัมมัง อะภิปูชะยามะอิมินา สักกาเรนะ สังฆัง อะภิปูชะยามะ

คำกราบพระอะระหัง สัมมา สัมพุทโธ ภะคะวา พุทธัง ภะคะวันตัง อะภิวาเทมิ (กราบ 1 ครั้ง)สะวากขาโต ภะคะวะตา ธัมโม ธัมมัง นะมัสสามิ (กราบ 1 ครั้ง)สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ สังฆัง นะมามิ (กราบ 1 ครั้ง)พุทธะบูชา มะหาเตชะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธ ขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะธัมมะบูชา มะหาปัญญะวันโต ข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรม ขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่สังฆะบูชา มะหาโภคะวะโห ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถัง ระตะนัตตะยัง อะภิปูชะยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)วันทามิเจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเน สุปติฏฐิตัง สารีริกะธาตุ ขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่าง ๆมะหาโพธิง ชินะโยจะ พุทธะรูปัง สะกะลังสะทา ขอกราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้หากคุณยังมีเวลาสวดมนต์ต่อได้อีกสักนิด ก็ขอแนะนำว่าให้สวดแผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเพิ่มเติมตามคาถาด้านล่างนี้ เพื่อเป็นการเสริมสิริมงคลให้กับตัวเอง ลดทอนผลก ร ร ม ส่งผลให้ชีวิตดีขึ้นในทุกด้าน

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาแก่ตนเอง(กราบครั้งที่ ๑ กราบพระพุทธ)(กราบครั้งที่ ๒ กราบพระธรรม)(กราบครั้งที่ ๓ กราบพระสงฆ์)อะหัง สุขิโต โหมิ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขอะหัง นิททุกโข โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์อะหัง อะเวโร โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากเวรอะหัง อัพยาปัชโฌ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากอุปสรรคทั้งปวงอะหัง อะนีโฆ โหมิ ขอให้ข้าพเจ้าปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขี อัตตานัง ปะริหะรามิ มีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์สัพเพ สัตตา สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์ เกิดแก่เจ็บจากไป ด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอะเวรา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพะยาปัชฌา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอะนีฆา โหนตุ จงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กาย ทุกข์ใจเลยสุขี อัตตานัง ปะริหะรันตุ จงมีความสุขกาย สุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์ บทแผ่ส่วนกุศลอิทัง เม มาตาปิตูนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ มาตาปิตะโร : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่บิดามารดาของข้าพเจ้า ขอให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัง เม ญาตีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ ญาตะโย : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า ขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัง เม คุรูปัชฌายาจริยานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ คุรูปัชฌายาจริยา : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอิทัง สัพพะเทวะตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เทวา : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทัง สัพพะเปตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เปตา : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงมีความสุข

อิทัง สัพพะเวรีนัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ เวรี : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวง ขอให้เจ้าก ร ร มนายเวรทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขอิทัง สัพพะสัตตานัง โหตุ สุขิตา โหนตุ สัพเพ สัตตา : ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้ากันเทอญเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วให้นั่งสมาธิสัก 5 นาที เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีตลอดทั้งวันที่ทำมา นึกถึงสิ่งที่เราทำไม่ดีมา พร้อมที่จะเริ่มต้นในเช้าวันใหม่พรุ่งนี้ที่ดีกว่า ทำแล้วชีวิตจะดีเป็นยังไงกันบ้างค่ะ สำหรับเรื่องราวดีๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ ขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีกันนะค่ะ

ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจาก
https://bit.ly/2RfoWVd