Monday, 15 April 2024

เผยเหตุผล ทายาทมหาเศรษฐี ทิ้งมรดก 2 แสนล้าน ละทางโลก บวชไม่สึก

หากกล่าวถึงพระชาวมๅเลเซียรูปหนึ่งที่รู้สึกซาบซึ้งในรสพระธรรม ถึงขนาดยอมทิ้ง ท รั พ ย์ ส ม บั ติ ม ห า ศ า ล ถึง 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ราว 2.85 แสนล้านบาท) เพื่อขอบวชศึกษาพระธรรมภายใต้ร่มกาสาวพัสตร์

สำหรับพระสงฆ์ชาวมๅเลเซียรูปนี้ คือ “ พ ร ะ อ า จ า ร ย์ สิ ริ ปั ญ โ ญ (Ajahn Siripanyo)” ชื่อเดิม คือ “เว็น สิริปัญโญ (Ven Siripanyo)” ลูกชๅยคนเดียวของมหาเศรษฐี ที. อนันดา กริชนัน (Tan Sri Ananda Krishnan) ซึ่งเป็นมหาเศรษฐีผู้ใจบุญสุนทานชาวศรีลังกาเชื้อสายทมิฬ มหาเศรษฐีผู้นี้ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารฟอร์บส์ว่ารวยเป็นอันดับ 2 ของมาเลเซียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้

“อ า จ า ร ย์ สิ ริ ปั น โ น ” จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและสามารถพูดได้ถึง 8 ภาษา โดยเมื่อประมาณเกือบ 18 ปีที่แล้ว ท่านได้เลือกที่จะอุปสมบทเป็นพระภิกษุ โดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

และท่านไม่เคยมองย้อนกลับไป อยากใช้ชีวิตฆราวาสอีก ท่านปฏิเสธโอกาสที่จะทำงานเพื่อเข้ามาดูแลและขยายอาณาจักรทางธุรกิจของบิดา รวมถึงมรดกซึ่งมูลค่าราว 9.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ เพื่อเลือกเดินบนเส้นทางของการเจริญสมาธิภาวนาตามแนวปฏิบัติสายพระป่าของไทย

ในขณะเดียวกันเฟซบุ๊กนาม “สาขาวัดหนองป่าพง” ได้เผยแพร่ข้อมูลของ พ ร ะ อ า จ า ร ย์ สิ ริ ปั น โ น พร้อมรูปถ่ายยืนยัน และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า “ปัจจุบันท่านจำพรรษาอยู่ที่สำนักสงฆ์เต่าดำ จังหวัดกาญจนบุรี อันเป็นสาขาของวัดป่านานาชาติ”

มีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขในธรรม สงบเย็น และสามารถแสดงธรรมได้เป็นอย่างดี โดยเป็นลูกศิษย์สายพระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) แห่งวัดหนองป่าพง ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี

กราบสาธุในการดำรงสืบต่อของ พ ร ะ พุ ท ธ ศ ๅ ส น า ทรัพย์คือสิ่งภายนอกที่จับต้องได้ในชาตินี้ แต่บุญกุศลจับต้องได้ในทุกๆชาติไป ขอเป็นกำลังใจให้ทุกๆท่านที่ร่วมกันปฏิบัติธรรม ขอให้ได้พบถึงธรรมชั้นสูง ขอให้เข้าถึงนิพพานทุกท่านด้วยเทอญ

ชีวิตของคนเรามีทั้งด้านดีและด้านเสีย แต่โดยพื้นเพแล้ว ทุกคนเป้นคนดี แต่บางครั้งอาจมีช่วงเวลาที่ฟ้ากลั่นแกล้งบ้าง แต่คนเราก็สามารถเอาชนะชะตาที่ไม่ได้ดั่งใจด้วยจิตใตที่เข้มแข็ง การจะมีจิตใจที่เข้มแข็ง เริ่มแรกก็ต้องมีสิ่งจูงใจ โดยคุณสามารถใช้คำคมสอนใจเหล่านี้ชี้แนวทางที่ถูกที่ควรให้คุณได้

เรียบเรียงโดย เกาตรก้าวหน้า