เผยเส้นทางความสำเร็จ ของน้องวี ดช. วัย 18 ปี จาก อดีตรปภ. สู่นักเรียนทุน จุฬาฯ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์

ความ พยา ย า ม คือความจดจ่อกับสิ่งหนึ่งสิ่งใด ถ้าจดจ่อได้เป็นระยะเวลานาน เป็นเดือน เป็นปี นั่นเรียกว่าความ พยายามภาษาชาวบ้านเรียกว่า ทำแล้วกัดไม่ปล่อย

ไม่มีถอยไม่มีเลิก ดังนั้น อีกชื่อหนึ่งของความ พย า ย า ม ก็คือ “สมาธิ” ความ พย า ย า ม และสมาธิคือสิ่งเดียวกัน โดยสมาธิคือเหตุที่ทำให้เกิดความ พย า ย า มโอกาสที่เราจะบรรลุเป้าหมายความสำเร็จในชีวิต ขึ้นอยู่กับปริมาณของความพย า ย า ม หรือสมาธิ

หากพูดถึงความวิริยะอุตสาหะ หนึ่งในนั้นก็คงจะเป็นน้องวีอดีต รปภ. วัย 18 ปี เด็กเก่งที่เพิ่งจบชั้นมปลายจากโรงเรียนท่าวังผาพิทยาคมจังหวัดน่าน ที่สามารถสอบติดคณะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุฬาฯ ในปีการศึกษา 2562 ได้ ร้อมเปิดใจ ทำตามความฝันจนสำเร็จตั้งแต่เกิดมาน้องวีไม่เคยเรียนพิเศษจน ม 5 ได้ทุนมูลนิธิ จุ ฬ า ภ ร ณ์ จึงได้มีโอกาสได้เรียนเพิ่มก่อนที่จะสอบติด คณะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุฬาลงกรณ์

นายวีระพงษ์แซ่หาญหรือน้องวีเด็ก อายุ 18 ปีอดีต รปภ. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางเข้ามาราย ง า น ตัวที่คณะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ จุฬาฯ เมื่อวันที่ 22 พ.ค. 2562 สร้างความชื่นชมในหมู่ผู้ใช้ ง า น Social อย่างเป็นจำนวนมาก โดยน้องวี ได้ทำการเปิด เ ผ ย ว่าตนได้รับทุนจุฬาฯ ชนบทประเภทกซึ่งมี คชจ. ในชีวิตประจำวันค่าชุดนิสิตนักศึกษาค่าเทอมค่า พ ย า บ า ล และค่าหอพักในระหว่างที่กำลังศึกษา

น้องวีได้เปิด เ ผ ย อีกว่าตนมีความสนใจและตั้งใจที่จะเข้าเรียนคณะ แ พ ท ย์ คณะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์ เพียงคณะเดียวเท่านั้นเนื่องจากว่าน้องวีนั้นเป็นคนรัก สั ต ว์เนื่องจากที่บ้านมี สั ต ว์ อยู่จำนวนมากเช่น สุนัขหมูไก่มีความฝันอยากที่จะเป็น สั ต ว แ พ ท ย์ หากสอบติดในปีนี้ปีหน้าก็จะตั้งใจสอบใหม่จนกว่าจะติด และเมื่อน้องวีมีความฝันแล้ว ก็ตั้งใจตั้งแต่เด็กๆ เริ่มประกวดโครง ง า น วิทยาศาสตร์ด้านชีวภาพใช้ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบกราฟิกการ์ตูนอนิเมชั่นจนได้รางวัลเหรียญทองในระดับประเทศ

ตั้งแต่เด็กๆจนไม่เคยได้เรียนพิเศษเหมือนเพื่อนคนอื่นเลยเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี เพิ่งจะมาได้เรียนพิเศษก็ตอนอยู่ม 5 หลังจากได้ทุนจากมูลนิธิ จุ ฬ า ภ ร ณ์ แล้ว ทั้งนี้ทำให้ตนมีความพร้อมจนสามารถสอบชิงทุนได้มากขึ้น

ตั้งแต่เด็กๆจนไม่เคยได้เรียนพิเศษเหมือนเพื่อนคนอื่นเลยเนื่องจากฐานะทางบ้านไม่ค่อยดี เพิ่งจะมาได้เรียนพิเศษก็ตอนอยู่ม 5 หลังจากได้ทุนจากมูลนิธิ จุ ฬ า ภ ร ณ์ แล้ว ทั้งนี้ทำให้ตนมีความพร้อมจนสามารถสอบชิงทุนได้มากขึ้น

เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นนานมาแล้ว แต่ที่เรานำมา เ ผ ย แพร่ก็เพื่อให้ทุกคนเห็นว่าทุกความสำเร็จจะต้องมีความ พยายาม เป็นส่วนประกอบอย่าถามหาความสำเร็จใดๆ ในอนาคต แต่จงถามหาควา