Saturday, 20 July 2024

เป็นการใช้ชีวิต ในโลกแห่งความจริง เขียนเตือนสติได้ดีมาก

ศึกษาเอาไว้ เป็น ปริญญาชีวิต อย่ าไปกังวลว่า..ถ้าคุณจากไป อะไรจะเกิดขึ้น เพราะเมื่อกลายเป็นผงธุลีไปแล้วใครเขาจะยกย่องชื่นชม หรือตำหนิประณ ามอย่างไร“คุณจะไปรู้สึกรู้สา อะไรได้ จริงไหม!!”ลูกของคุณเขาจะเป็นอย่างไร ก็อย่าเป็นห่วงให้มากนัก พวกเขาต่างก็มีจุดหมาย และ หนทางชีวิตของเขาเอง

เมื่อล่วงลับ ลาจากไปแล้ว คุณก็ยังจะไม่เลิกเป็นท า ส ของลูกๆ อีกหรอ อย่ าคาดหวังอะไຣมากจากเด็กๆต่อให้คุณชุบเลี้ยงใครไว้ดูแลคุณยามแก่เ ฒ่ า เขาก็ต้องวุ่นวายกับการงาน และภาระผูกพันต่างๆ เกินกว่าจะมีเวลามาช่วยเหลือดูแลอะไຣคุณได้มากนักส่วนลูกจริงๆ นั้น ก็อาจจะกำลังทะเ ลาะกัน เพื่อแย่ง ทรัพย์สมบัติของคุณอยู่ ทั้งๆที่คุณยังมีชีวิตอยู่ก็ได้

ดีขึ้นมาหน่อย ก็อาจจะแค่แอบภาวนา ให้คุณอย่ าใช้เงินให้มากและรีบจากไปเสีย เร็วๆ อย่างนี้ก็มีให้เห็นอยู่ถมไปคุณไม่รู้หรอกหรือว่าบรรดาลูกๆ เขาถือว่าทรัพย์สมบัติของคุณ เป็นสิ ท ธิ์ ข าดของเขาไปแล้วคุณจึงไม่มีสิทธิ์จะไปกำหนดอะไรได้เลยในเงินที่เป็นของเขาเข้าใจไหม? คนอายุเกิน ๕๐ อย่างคุณ ต้องเลิกเอาสุ ขภาพ ไปแลกกับความร่ำรวยได้แล้ว

“มีเงินเท่าไร ก็ซื้อสุขภ าพคืนมาไม่ได้”คุณตอบได้ไหมว่า.. จะหยุดหาเงินเมื่อใด เท่าไหร่คุณถึงจะบอกว่าพอแล้ว“ร้อย พัน หมื่น ล้าน สิบล้าน พอรึยัง”ต่อให้คุณมีที่ดินไร่นา เป็นพันไร่ คุณก็กินข้าวได้แค่วันละ3จานและแม้มีคฤหาสน์นับพันหลัง คุณก็ต้องการพื้นที่หลับนอนย ามค่ำคืนได้แค่ 8 ตาร า ง เ มตร ดังนั้น

ตร าบใดที่คุณยังมี ข้าวปลาอาหารกินอย่างเพียงพอ มีเงินพอใช้สอยได้ทุกวัน เพียงเท่านี้ก็ดีเหลือหลายแล้วอายุเท่านี้แล้ว คุณควรอยู่อย่างเป็นสุข ทุกบ้านต่างก็มีปัญหาของตนเอง อย่ ามัวไปคิดเปรียบเทียบ แก่งแย่งแข่งดีกันไม่ว่าชื่อเสียง ฐานะในสังคม หรือความก้าวหน้าของลูกๆ

สิ่งที่ควรจะแข่งกันทำกันจริงๆ นั้น คือ แข่งกันมีความสุข แข่งกันมีสุขภาพดี และอายุยืนนานส่วนอะไร ที่เราเปลี่ยนมันไม่ได้ก็อย่ าไปฝังอกฝังใจให้ป่ ว ยการและทำล า ยสุขภาพตัวเองเลยอายุป่านนี้แล้วก็ยังเปลี่ยนมันไม่ได้เลยหลังอายุ ๕๐ แล้วอย่างนี้ คุณต้องค้ นหาหนทางของคุณเอง ที่จะสร้างชีวิตที่เป็นอยู่ดีๆและสุขสดใสขึ้นมาให้ได้ ตราบใดที่มันทำให้คุณอารมณ์ดี คิดถึงแต่สิ่งที่ทำให้เป็นสุขทำอะไຣก็สุขสนุกกับมันอยู่ทุกวันนั่นก็ หมายความว่า. คุณได้ผ่านวันเวลาอย่างเป็นสุขแล้ว

ทุกวันวานที่ผ่านไป คุณจะสูญเสียไป 1 วัน แต่ถ้ามันผ่านไปอย่างเป็นสุข วันนั้นคือกำไรชัดๆ เลย“จิตใจที่ดีจะช่วยรักษาโ ร ค ภั ยได้ถ้าจิตใจเป็นสุข โ ร คก็จะหายเร็วขึ้น”แต่ถ้าจิตใจทั้งดี ทั้งเป็นสุขด้วยแล้วล่ะก็..ความเจ็ บป่ วยจะไม่มีทางมาแผ้วพานได้ ด้วยอาຣมณ์ที่ดีแจ่มใสอยู่เป็นนิจ ออกกำลังกายให้เพียงพออยู่กลางแจ้งบ่อยๆ กินอาหารให้ครบหมู่ ได้วิต ามิuและแร่ธ าตุอย่างเพียงพอ เพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าชีวิตที่เป็นสุข อีก 20 หรือ 3๐ ปีจะเป็นของคุณแน่นอนเหนือสิ่งอื่นใด คุณต้องรู้จักบ่มเพาะและเก็บเกี่ยวความสุขดีๆ จากกาຣได้อยู่ ได้เที่ยว ได้คุยกับเพื่อนๆ เพราะเขาเหล่านี้จะช่วยให้คุณรู้สึกเย าว์วัยและมีความหมายอยู่เสมอขาดพวกเขาเมื่อใดคุณจะต้องรู้สึกสูญเสี ย อย่างแน่นอนครับ..อ่ านแล้วเห็น เฉลียงชีวิต ในวัยชรากันบ้างมั้ย”

7 ข้อคิด เตือนใจ รู้จักใช้ชีวิตให้มีความสุข

1 ไม่ใช่ความทุ กข์ที่ทำให้เราคิดมาก แต่เป็นเพราะ เราคิดมากทำให้เกิดความทุ กข์
2 ละได้ใจก็สะอาด วางได้ใจก็โล่ง ปลงได้ใจก็เย็น อภั ยได้ใจก็สงบ
3 ความสบายใจไม่ได้เกิดจากทำทุ กสิ่งให้ได้ดั่งใจ แต่เกิดจากใจที่ยอมรับว่า.. ไม่มีอะไรที่จะได้ดั่งใจเราไปทั้งหมด
4 รู้จักให้ รู้จักรับ รู้จักปรับ รู้จักให้อภั ย รู้จักแบ่ง รู้จักได้ รู้จักแข็ง รู้จักคลาย ชีวิตจะเบาสบายและมีความสุข
5 ต่างคน ต่างความคิด ต่างจิต ต่างใจ อย่ าดูถู กความคิดใคร ถ้าความคิดต่าง
6 เมื่อมีจงรู้จักให้ เมื่อได้จงรู้จักพอ เมื่อขอจงรู้คุณค่า คนเราเกิดมาถึงเวลาก็ต้องจากไป
7 เงาจันทร์เกิดจากความนิ่งของน้ำฉันใด ปัญญาเกิดจากความนิ่งของใจฉันนั้น

“สิ่งที่หนีไม่ได้ คือ การจากโลกนี้ไปสิ่งที่ซื้อไม่ได้ คือ สุ ขภาพชีวิตสิ่งที่มองไม่เห็น คือ ใจคนสิ่งที่ต้องอดทน คือ ใจตัวเอง”

แหล่งที่มา fakhaikid เรียบเรียงโโย ธรรมะเกษตรก้าวหน้า