Monday, 24 June 2024

เปิดอาณาจักร 100 ไร่ของพี่เบิร์ด ธงไชย กับวิถีชีวิตเกษตรพอเพียง

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ ซูเปอร์สตาร์ที่ไม่ได้มีความสามารถแค่การร้องเพลง การเอนเตอร์เทนและมอบความสุขให้กับแฟนเพลงชาวไทย ตลอดช่วงเวลาที่ผู้ชายคนนี้อยู่ในวงการเขาเป็นต้นแบบที่ดีให้เหล่าบรรดาแฟนคลับ ทั้งการวางตัว การทำงาน และเป็นที่ทราบกันว่า พี่เบิร์ดยังตั้งใจดำเนินชีวิตตามพระราช ดำรั สใ น ห ลว งรั ช ก า ล ที่ 9 อย่างบ้านไร่อุดมสุข

บ้านไร่อุดมสุขจังหวัดเชียงราย เบิร์ดธงไชย คนที่ใช้พลังงานไฟฟ้าจากโซล่าเซลล์เป็นระยะเวลากว่า 20 ปีแล้วที่บ้านไร่อุดมสุขอาณาจักรแห่งความพอเพียงบนพื้นที่กว่า 100 ไร่ในจังหวัดเชียงราย

โดยพี่เบิร์ดธงไชยได้ออกแบบร่วมกับพี่ชายที่เป็นสถาปนิกโดยการน้อมนำพ ร ะ รา ช ดำ ริ ของในหลวง รั ช กา ล ที่ 9 มาคิดวิเคราะห์ริเริ่มโครงการเกษตรแบบผสมผสานเพื่อเป็นตัวอย่างให้กับชาวบ้านได้ศึกษาและนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาที่ดินทำกินให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อีกทั้งยังช่วยเลี้ยงดูครอบครัวได้อย่างมีความสุขและยังสามารถพัฒนาชุมชนได้อย่างยั่งยืนตามวิถีความพอเพียง

ที่มาของบ้านไร่อุดมสุข สำหรับชื่อ ‘บ้านไร่อุดมสุข’ นั้น เป็นชื่อที่คุณแม่ของเบิร์ดตั้งให้ ภายในแบ่งออกเป็นบ้านพักแสนอบอุ่นที่อยู่ร่วมกับครอบครัว ผืนนาสำหรับปลูกข้าว และพื้นที่สำหรับเพาะปลูกพืชผลต่างๆ เช่น โรงเพาะเห็ด ไร่องุ่น สวนพริก

และพืชพรรณอีกมากมายรวมถึงยังได้มีการขุดบ่อเลี้ยงปลาและทำน้ำพุเพื่อเพิ่มปริมาณออ ก ซิเ จ น ให้กับน้ำเป็นป ร ะ โ ยช น์ ต่อภาคเกษตรนอกจากจะเป็นพื้นที่เปรียบเสมือนโรงครัวขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพืชผักผลไม้ทุกชนิด ได้ถูกรวบรวมอยู่ในพื้นที่ไร่แห่งนี้อีกทั้งการจัดทำโครงการดังกล่าวยังช่วยกระจายรายได้ให้กับคนในพื้นที่โดยพี่เบิร์ดได้สร้างโรงอบขึ้น

เพื่อให้ชาวบ้านในละแวกนั้นได้นำผลผลิตมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้ารวมถึงทำหน้าที่เป็นตลาดกลางรับซื้อผลผลิตจากชาวบ้านอีกด้วยนอกจากจะเป็นความตั้งใจที่จะสร้างอาณาจักรบ้านไร่อุดมสุขแห่งนี้กลายเป็นตัวอย่างของการดำเนินชีวิตแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงแล้วเบิร์ดธงไชยอย่างตั้งใจให้บ้านไร่อุดมสุขเป็นตัวอย่างของการนำพลังงานไฟฟ้าจากแสงแดดเข้ามาใช้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของไร่ด้วย

โดยเริ่มจากการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านติดตั้งตามรั้วอาณาเขตของไร่เพื่อ ใช้เสาไฟสนาม และดวงไฟกว่า 80 ดวงสามารถส่องสว่างยามค่ำคืนรวมถึงติดตั้งตามพื้นนาท้องไร่เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น รดน้ำลำไยรดน้ำมะนาวหรือสูบน้ำเข้ามา

ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ชาวบ้านไร่อุดมสุขสามารถประหยัดค่าไฟและค่าน้ำมันในการสูบน้ำได้ปีละหลายหมื่นบาทแต่ยังทำให้ที่ นี่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับชาวบ้านในการหันมาใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์อีกด้วย

ขอบคุณข้อมูล : darafollow.com เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า