เปลี่ยนใบไม้แห้ง หล่นตามพื้นดิน ที่คนมองว่าไร้มูลค่าเป็น “เงินสด” ขายได้ทุกอำเภอ

วันนี้เราจะมาพูดถึงโครงการ เปลี่ยนใบใม้ เป็นเงิน เมื่อถึงฤดูร้อนใบไม้เมื่อหลุดออกจากต้นแล้ว ก็จะย่อยสลายลงในดินเป็นแร่ธาตุต่อไป แต่บางพื่นที่อาจจะก่อให้เกิดไฟป่าได้

ทว่าในปัจจุบันเมื่อมีการขยายของชุมชน ทำให้ต้องมีการจัดการขยะใบไม้เหล่านี้ หลายคนเลือกที่จะใช้วิธีเผาเพื่อให้สามารถกำจัดใบไม้ได้อย่างรวดเร็ว แต่มันกลับส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก

นายสมคิด ปัญญาดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงแนวทางการแก้ไขปัญหามลภาวะของจังหวัดมาอย่างต่อเนื่องว่า ในปีนี้นอกจากจะดำเนินการเฝ้าระวังไฟป่าแล้ว อีกอย่างหนึ่งที่ได้รับความสนใจมากคือ ให้ประชาชนเปลี่ยนใบไม้เป็นเงินได้จริง

โดยใบไม้ดังกล่าวเป็นใบไม้ที่ถูกจัดเก็บมาจากทั้งพื้นที่ป่าและพื้นที่เกษตร เช่นสวนลำไย นาข้าวและอื่นๆ เมื่อได้มากตามความต้องการก็จะอัดเป็นก้อน จากนั้นก็จะนำไปยังจุดรับซื้อ โดยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บัญชาการฯ หมายเลขโทรศัพท์ 053-112808 ปัจจุบันได้ดำเนินการนำร่องไปแล้วทั้งหมด 34 หมู่บ้าน ในอำเภอต่างๆ จังหวัดเชียงใหม่

ใบไม้แห้งที่ได้นำไปจำหน่ายมีราคาถึงกิโลกรัมละ 2 บาท และจากการรวมตัว 34 หมู่บ้าน เริ่มดำเนินการมาแล้วตั้งแต่วันที่ 15 – 24 มีนาคม 2564 ได้ใบไม้อัดแท่งแล้ว 16.69 ตัน ซึ่งความต้องการของบริษัทที่รับซื้อมีมากกว่า 50 ตันหรือมากกว่านั้น การรับซื้อใบไม้จึงเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในช่วงนี้

และยังเป็นการลดเชื้อเพลิงที่จะถูกเผาในพื้นที่ป่า ลดเชื้อเพลิงจากพื้นที่การเกษตร และจากการเผาของชาวบ้านในแหล่งชุมชน ที่จะส่งผลทำให้เกิดมลพิษในอากาศ เมื่อสะสมจำนวนมากก็จะทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานด้วย

นอกจาก 34 หมู่บ้านแล้ว ในพื้นที่อื่นๆ ก็สามารถทำได้ โดยแนะนำให้อัดขยะใบไม้ให้เป็นก่อนหรือแท่ง หรือหากไม่มีเครื่องอัดใบไม้ ก็ให้นำใบไม้ใส่กระสอบหรือถุงเอาไว้ แล้วนำไปให้เจ้าหน้าที่ตามจุดต่างๆ โดยปัจจุบันในเชียงใหม่มีเครื่องอัดใบไม้ให้บริการ 2 เครื่อง และจะหมุนเวียนไปแต่ละอำเภอ เมื่อบีบอัดและชั่งน้ำหนักแล้ว ก็จะได้รับเงินตามจำนวนใบไม้ที่ท่านให้มา

เรียบเรียงโดย เกษตรก้าวหน้า