Monday, 20 May 2024

เปลี่ยนแกลบใหม่ เป็นแกลบเก่า สำหรับการเพาะปลูก ก่อนนำไปใช้งาน

การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า จะช่วยให้ปลูกต้นไม้ พืชผักให้ได้ผลผลิตที่ดี และวันนี้เราก็มีเทคนิค การเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า แบบง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน จะทำยังไง ตามไปดูกันเลยทำไมต้องทำแกลบใหม่ ให้เป็นแกลบเก่า??

เนื่องจากว่าแกลบใหม่นั้น จะยังไม่มีประโยชน์ให้กับพืชเท่าที่ควร แกลบใหม่จะดึงไนโตรเจนออกไปจากพืช ดังนั้นหากเราทำการหมักแกลบให้เป็บแกลบเก่า จะทำให้แกลบมีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยที่ดีต่อพืชเมื่อนำไปปลูกพืชจะช่วยให้ดินร่วนซุยมีการระบายน้ำที่ดี โครงสร้างของดินโปร่ง อีกทั้งยังเป็นที่ซ่อนของ จุ ลิ น ท รี ย์ ที่ดี และยังทำให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นอีกด้วย

กรรมวิธีการเปลี่ยนแกลบใหม่ให้เป็นแกลบเก่า เหตุผลทำไม่ต้องเปลี่ยนให้เป็นแกลบเก่าเพราะว่าแกลบใหม่ยังไม่มีประโยชน์กับพืชเพราะจะดึงไนโตรเจนออกไปจากพืช จึงจำเป็นที่จะต้องทำให้ให้แกลบมีคุณสมบัติเป็น ปุ๋ ย เมื่อนำไปผ ส มกับดินจะทำให้ดินร่วนซุย ดินมีน้ำหนักเบา ทำให้รากพืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี มาเริ่มศึกษาขั้นตอนการทำด้วยกันเลย

สิ่งที่ต้องเตรียม

1.แกลบใหม่ประมาณ 1 ถัง
2.ปุ๋ ย ยู เรี ย 1 ถ้วยตวง
3.น้ำ 10 ลิตร
4.กะละมัง

ขั้นตอนการทำ

1.ทำการเทแกลบที่ได้มาลงในกะละมัง
2.จากนั้นน้ำปุ๋ยยู เรี ย 1 ถ้วยตวงผสมกับน้ำ 10 ลิตร กวนจนปุ๋ยละลายเข้ากันในน้ำจนหมด ไม่ให้เป็นเม็ดปุ๋ยเหลืออยู่
3.ทำการเทน้ำปุ๋ยที่ผสมแล้วเทลงคลุกเคล้าให้เข้ากันกับแกลบที่เตรียมไว้โดยขั้นตอนการผสมคือไม่ต้องเทน้ำปุ๋ยจนหมดถังแต่ให้ค่อยๆ เท พร้อมกับผสมให้เข้ากันไปด้วยเพื่อตรวจสอบว่าแกลบอุ้มน้ำจนเปียกให้ทั่วถึงแล้วหรือไม่

4.หลังจากนั้นน้ำวัสดุอะไรก็ได้ที่สามารถคลุม เช่น ถุงปุ๋ ย พลาสติกดำ เพื่อไม่ให้แสงแดดเข้าถึง หมักทิ้งไว้ประมาณ 2 สัปดาห์ ก็จะสามารถนำมาใช้ผสมกับดินใช้ประโยชน์สำหรับปลูกพืชผักที่เราต้องการได้ครั

เรีบบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า