Saturday, 20 July 2024

เปลี่ยนเปลือกข้าวโพดให้เป็นปุ๋ยหมัก ช่วยบำรุงดินได้ดี ลดการสร้างหมอกควัน

การเปลี่ยนเปลือกเป็นปุ๋ย คือ การเปลี่ยนเปลือกข้าวโพดที่มีมากในบางพื้นที่ให้เป็นปุ๋ยหมัก เพื่อทำให้เกิดประโยชน์ในการบำรุงดิน และยังลดการเผาตอซังข้าวโพดที่สร้างมลพิษและหมอกควันมากมาย สำหรับสูตรนี้จะใช้น้ำหมักรสจืด เพื่อชะล้างสารที่มีมากในพื้นที่ปลูกข้าวโพดเนื่องจากการใช้สาร

ส่วนผสม
1.เปลือกข้าวโพด 10 ส่วน
2.ขี้วัว1 ส่วน
3.น้ำหมักรสจืด 1/2 ส่วน (ผสมน้ำหมัก 1 ส่วน : น้ำ 10 ส่วน)

วิธีทำ
1.ทำคอกด้วยวัสดุที่มีในพื้นที่ เช่น ไม้ไผ่

2.ใส่เปลือกข้าวโพดลงไปในชั้นแรก ให้มีความหนา 50 เซนติเมตร
3.ใส่ขี้วัว


4.รดด้วยน้ำหมักรสจืดผสมน้ำ

5.ทำแบบนี้ไปหลายๆ ชั้น จนเต็ม เช่นเดียวกับการทำแซนวิชปลา
6.หมักทิ้งไว้ 3 เดือน (ควรคลุมผ้าใบ พลิกกลับกองและรดน้ำเป็นครั้งคราว เพื่อให้ย่อยสลายได้เร็วขึ้น)

อัตราการใช้
1.นาข้าว 200 กิโลกรัม : 1 ไร่
2.พืชไร่/ผัก 2 กำมือ : 2 ตารางเมตร
3.ไม้ยืนต้นพืชสวน 1 กิโลกรัม : 1 ตารางเมตร

แหล่งที่มา https://krukorat.com