Saturday, 18 May 2024

เทคนิค เพาะต้นกล้าชะอมด้วยเมล็ด แต กยอดออกใบชะอมตลอดทั้งปี

วิธีปลูกชะอมฉบับครัวเรือน สำหรับคนที่อย ากปลูกผักสวนครัวเป็นของตัวเอง กับวิธีการปลูกชะอมง่าย ๆ แม้ไม่ใช่เกษตรกรก็ปลูกได้ไม่ต้องเดินจ่ายตลาดให้สิ้นเปลือง ชะอม ผักขวัญใจมหาชนแถมยังเป็นวัตถุดิบที่สร้างความอร่อยให้กับอาหารไทยอีกหลายเมนูเลยทีเดียว เช่น แกงส้มชะอมกุ้งหรือผัดวุ้นเส้นยอดชะอม เป็นต้น ถ้าอย ากมีชะอมติดบ้านไว้กินตลอดปี มาดูวิธีปลูกชะอมนำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ ได้แก่ การปลูกด้วยเ ม ล็ ดและการปลูกชะอมแบบปักชำ ใครถนัดปลูกชะอมแบบไหน ก็นำวิธีของเราไปใช้ได้ต ามสบ ายเลย

การปลูกชะอมด้วยเ ม ล็ ด อุปกรณ์
1.เ ม ล็ ดชะอมที่สมบูรณ์
2.กะละมังแช่เ ม ล็ ด
3.กระถางขนาดเล็กหรือถุงเพาะต้นกล้า
4.กระถางปลูกขนาดใหญ่
5.ดินร่วน ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยยูเ sี ย

วิธีปลูก

1.แช่เ ม ล็ ดพั น ธุ์ในน้ำลำดับแรกของการปลูกชะอมด้วยเ ม ล็ ดนั้น เราจะต้องนำเ ม ล็ ดพั น ธุ์ที่ได้มาไปแช่น้ำไว้ 1 วันกับอีก 1 คืน เพื่อดูว่าเมล็ดไหนใช้ได้บ้าง ถ้าเป็นเ ม ล็ ดที่แข็งแรงและพร้อมปลูกจะปริออกเล็กน้อยหลังจ า กแช่น้ำ แต่ถ้าเ ม ล็ ดไหนไม่ปริเปลือกออกแสดงว่าไม่สมบูรณ์ให้ช้อนทิ้งไป

2.ลงเ ม ล็ ดชะอมในในกระถางเพาะกล้าเมื่อเราได้เมล็ดที่แต กตัวพร้อมปลูกมาแล้ว ให้เตรียมกระถางเพื่อปลูกต้นกล้าโดยการใส่ดินร่วนปนทรายที่ผสมปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก และนำเ ม ล็ ดมาฝังลงผิวดินไม่ต้องกลบจ นมิด ประมาณ 2 เ ม ล็ ด รดน้ำวันละครั้ง อย่ าให้แฉะจ นเกินไป

3.ย้ ายต้นกล้ามาปลูกกระถางใหญ่เพียงไม่กี่วันเราจะได้เห็นต้นกล้าชะอมน้อย ๆ โผล่ขึ้นมาแล้ว จ า กนั้นก็ย้ ายต้นกล้าชะอมลงมาปลูกในกระถางใหญ่ ใส่ปุ๋ยคอกและรดให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะ

อุปกรณ์
1.กิ่งชะอมที่สมบูรณ์
2.กรรไกรต้นไม้
3.กระถางขนาดเล็กหรือถุงเพาะต้นกล้า
4.กระถางปลูกขนาดใหญ่
5.ดินร่วน,ปุ๋ยคอก/ปุ๋ยหมัก,ปุ๋ยยูเ sี ย,แกลบและuี้เถา

วิธีปลูก 1.คัดเลือกกิ่งที่ดีไปปักชำ ถ้าจะปลูกชะอมด้วยวิธีการปักชำให้เลือกกิ่งชะอมที่มีความแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นโ s ค ต้องไม่แก่และไม่อ่อนจ นเกินไป มีต าติดอยู่ในกิ่งประมาณ 3-4 ต า จ า กนั้นตัดกิ่งออกมาให้ได้ความย าวประมาณ 20 เซนติเมตร 2.ปักลงดินให้แต กร ากเมื่อได้กิ่งที่พร้อมแล้วให้นำไปปักลงในกระถางหรือถุงเพาะกล้าที่มีดินผสมแกลบ uี้เถ้าและปุ๋ยคอก รดน้ำวันเว้นวันให้ชุ่มแต่อย่ าแฉะ ต้นกล้าชะอมจะแต กยอดและออกร ากใหม่ให้เรานำไปปลูกลงในกระถางใหญ่อีกครั้ง

วิธีการดูแล
หลังจ า กที่เราลงมือปลูกชะอมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็เข้าสู่ขั้นตอนของการดูแลซึ่งต้องรดน้ำสม่ำเสมอทุกวันในตอนเช้าวันละ 1 ครั้ง แต่เมื่อเวลาผ่านไป 2 เดือนต้นชะอมแข็งแรงขึ้นก็ให้เปลี่ยนมารดน้ำแบบวันเว้นวันแทน เพื่อป้องกันโ s คร ากเ u่ านั่นเอง ใส่ปุ๋ยยูเ sี ยไปพร้อมๆ กับปุ๋ยหมักและปุ๋ยคอกเพื่อกระตุ้นให้ชะอมแต กยอด ห มั่ นพรวนดินเพื่อกำจัดวั ช พื ชให้สิ้นซ าก และที่สำคัญต้องไม่ลืมตรวจสอบคุณภาพดินให้ระบ ายน้ำได้ดีไม่มีน้ำขังอีกด้วย

สิ่งสำคัญที่ควรระวัง แม้ชะอมจะเป็นไม้เลื้อยที่ปลูกง่ายโตง่ายก็ต าม แต่ ก็ยังมีปัญหาเรื่องโ s คร ากเ u่ าให้เราต้องระวังเป็นพิเศษ ทางที่ดีควรจะเลือกปลูกชะอมในช่วงฤดูร้อนไปเลยเพื่อประคับประคองให้ต้นอ่อนแข็งแรงพอที่จะไม่เ สี่ ย งต่อโ s คร ากเ u่ า และพร้อมเผชิญหน้ากับฤดูฝนต่อไป ส่วนปัญหาศั ต รูพืชก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนัก แต่อาจจะมีห น อ นกินยอดและมดแดงบ้างเล็กน้อย ให้นำน้ำดองหน่อไม้ร าดลงไปที่รังของมันก็จะช่วยกำจัดศั ต รูพืชได้ค่ะ

ระยะเวลาเก็บเกี่ยวชะอมถือว่าเป็นผักที่ไม่ต้องใช้เวลานานในการเก็บเกี่ยวเท่าพืชผักอื่นๆ เพียงแค่ 3-4 เดือน เร า ก็จะได้ยอดชะอมสวย ๆ ไว้สร้างสรรค์เมนูเด็ดกันแล้วค่ะ บ้านไหนมีชะอมเป็นผักในดวงใจอยู่แล้วก็อย่ าลืมนำวิธีการปลูกชะอมในกระถางอย่ างง่ายๆ ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ไปลองทำดูนะคะ เตรียมเมนูให้พร้อมกับการแต กยอดออกใบชะอมตลอดทั้งปี

แหล่งที่มาจาก https://r-sim100.com/12087 เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า