เทคนิค ปลูก “ถั่วพู” ไว้กินเอง ใช้เวลาไม่นาน ก็เก็บได้แถมประโยชน์เพี๊ยบ!

พืชผักสวนครัวอย่าง ถั่วพู เป็นผักที่เราสามารถปลูกไว้เก็บกินได้ตลอดทั้งปีสำหรับประกอบอาหารเป็นผักแนมก็ได้ หรือจะต้ม ผัด แกง ทอด ก็ดีในยุคที่ผักตามท้องตลาดเต็มไปด้วยสารเคมี จะดีแค่ไหน ถ้าเราจะปลูกผักไว้กินเองในรั้วบ้านบ้าง

ขั้นตอน การเตรียมต้นกล้าถั่วพู
การปลูกถั่วพู เริ่มต้นโดยผสมดินปุ๋ย คอกอย่างละเท่า ๆ กัน เนื่องจากถั่วพูเป็นเมล็ดที่แข็ง จึงต้องนำไปแช่ในน้ำอุ่นที่อุณหภูมิที่สามารถนำมือไปแช่ในน้ำได้นาน กรอกถุงเพาะหยอดเ ม ล็ ด ถั่วพูถุงละเมล็ด รดน้ำให้ชุ่มทุกวันเมื่อต้นถั่วมีใบจริง 2-3 ใบ ก็นำไปปลูกได้

เตรียมดินปลูกถั่วพู
เมื่อพรวนยกร่องแล้วใส่ ปุ๋ ย ค อ ก มารองพื้นในหลุมที่จะปลูก ระยะห่างระหว่าง แถวควรให้ห่างประมาณ 2 เมตรและต้น ควรจะห่างประมาณ 1 เมตร ถั่วพลู การเตรียมดินไถลึกประมาณ 25-30 เซนติเมตร จากดินไว้ประมาณ 7 วัน ใส่ปุ๋ ย ค อ กพรวนดินให้ละเอียดแล้วยกร่องแปลงให้มีทางเดินและทางสำหรับรดน้ำบ้างค่ะ

การเตรียมหลุม และ ค้างปลูกถั่วพูดังนี้
1.ควรปลูกหลุมละ 1 ต้น ห่างกัน 2 x 2 เมตร
2.รองก้นหลุมด้วยปุ๋ ย ค อ ก 1/2 กก/หลุม

ขั้นตอนการปลูกถั่วพูง่ายๆดังนี้
1.การปลูกใช้ระยะปลูกระหว่างต้น 60 เซนติเมตร และระยะ ระหว่างแถว 100 เซนติเมตร ถั่วพูนิยม ปลูกด้วยเมล็ด หลังจากเตรียมดินเสร็จแล้ว ให้ขุดหลุมปลูกตามระยะปลูก
2.หยอดเมล็ดลง หลุมๆละ 5 เมล็ด ลึกประมาณ 2 เซ็นติเมตร กลบด้วยดินบางๆ คลุมด้วยฟางข้าว รดน้ำให้ชุ่มชื่น หลังจากเมล็ดงอก ประมาณ 1-2 สัปดาห์ให้ถอน แล้ว แ ย ก เหลือหลุมละ 3 เมล็ด

การดูแลถั่วพู
1.ปลูกต้นกล้าและรดน้ำให้ชุ่มทุกวัน
2.ใช้เชือกกล้วยผูกพันหลักค้าง
3.ควรเติมปุ๋ ยคอก 100 กรัมต่อต้น ทุกๆ 15 วัน

การทำค้างถั่วพู
โดยมีวิธีทำหลาย หลายวิธี หลานแบบ อย่าง เช่น ค้างเดียวปักตรงหลุมละ 1 หลัก โดยใช้ไม้ลวดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว หรือค้างแบบคู่ คือปักค้างตรงทุกร่อง และรวม ป ล า ยเป็นคู่ๆไป หรือใช้ตาข่ายขึงเป็นร่องๆ แต่ต้องมีหลักไม้ปักทุกหลุมเพื่อคอย พั น ห ลั ก เถาถั่วพูและพันหลักด้วยจะช่วยให้เต็มค้างได้ไวขึ้น

การรดน้ำและใส่ปุ๋ ย ถั่วพู
ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เพียงพอต่ อ ความต้องการของพื ช ที่ปลูกควรรดน้ำทุกวันเช้าและเย็น ใส่ปุ๋ ย ค อ กแต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับความอุดมสมบูรณ์ของดินให้เริ่มใส่ปุ๋ ย หลังจากที่ปลูกได้ประมาณ 30 วัน

การเก็บเกี่ยวถั่วพู
การปลูกถั่วพูด้วยเมล็ด ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือน จึงจะออกด อ ก และให้ผักโตให้ได้ขนาด จึงเก็บไปขายห รื อ บริโภคได้ ในการเก็บเกี่ยวถั่วพู ควรเก็บเกี่ยวในตอนเช้าและตอนเย็นเท่านั้น เพราะกลีบถั่วพูเป็นกลีบที่บาง หากเก็บเกี่ยวในตอนสายหรือช่วงที่แดดร้อนมากๆจะทำให้กลีบถั่วพูช้ำและไม่สวยงาม (ถั่วพูกินกับอะไรก็อร่อย)