เทคนิค ปลูกผักหวาน ให้โตไว ด้วยวิธีธรรมชาติ

ผักหวาน เป็นพืชผักที่โดยปกติธรรมชาติแล้วจะเกิดขึ้นเองในป่า แ ละก็นิยมปลูกกันเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเพราะว่าผักหวานเป็นผักที่มีรสชาติอร่อยนำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายแบบหลายชนิด แ กง ก็อร่อยไม่ว่าจะแกงแบบลาวอิสานหรือแกงแบบไทยๆ หรือแล้วแต่ ภาคไหนจะนำไปปรุงกับวัตถุดิบของแต่ละพื้นที่

การปลูกผักหวาน ให้รอดนั้นไม่ง่ายนัก หาก แ ต่ต้อ งมีเท ค นิค ในก า รปลูกและก็มีกิ่งพันธ์ุที่สมบูรณ์และแข็งแรง ราคา ขายข องกิ่งพันธ์ของผักหวานก็ขึ้นอยู่กับขนาดอายุของกิ่งตอนและความสมบูรณ์ กิ่งตอนที่พร้อมลงปลูกตามตลาดต้นไม้หรือว่าตามสวนต่างๆที่ มีการตอนกิ่งขายก็จะอยู่ที่ประมาณกิ่งละ200 บาทขึ้น ซึ่งหากนำมาปลูกเพื่อจำหน่ายแล้วก็เป็น อา ชีพที่น่าสนใจทีเดียวค่ะ ส่งผลในระ ย ะ ย าวสามารถขายได้ทั้ง แบบเก็บ ยอดผักหวานขาย และก็สามารถตอนกิ่งพันธ์ุเพื่อ จำ ห น่ า ยก็ถือว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามากเลยค่ะ

เทคนิคการปลูกผักหวานด้วยวิธีธรรมชาติ

หาพืชพี่เลี้ยงให้กับ ต้ น ผัก ห ว านก่อนปลูก เช่นพืชตระกูลถั่ว โดยเฉพาะต้นแคจะเป็นพืชพี่เลี้ยงให้กับต้นผักหวานได้เป็นอย่างดีก่อนปลูกเมื่อได้กิ่งพันธ์ุมาแล้วให้ตัดกิ่งให้สั้นเหลือประมาณ 45-50 ซม.ขุดหลุมใกล้กับพืชพี่เลี้ยงเช่นต้นแค,ต้นชะอม,ต้นตะขบ,ต้นมะขามเ ท ศ ประมาณ 1 ศอกห รือ 3 0 เซนติเมตร ขุดหลุมให้มีขนาดความกว้างประมาณ 1 ฟุตเศษๆ

1.พรวนดินที่ก้นหลุมให้ร่วนซุย
2.ผสมปุ๋ยคอกกับดินให้เข้ากันแล้วนำกิ่งพันธ์ุผักหวานมาตัดถุงปักชำแบบเบามือหรือแค่ใช้คัตเตอร์กรีดถุงให้ฉีกก็พอเพื่อป้องกันไม่รากขาด วางกิ่งผักหวานตรงกลางก้นหลุมแล้วใช้ดินกลบพอหลวมๆให้พอดีกับปากหลุม
3.นำไม้ไผ่หรือไม้ที่แข็งแรงมามัดกิ่งไม่ให้โยกรากของผักหวานจะได้ไม่ขาดเชือกฟางมัดกิ่งผักหวานไม่ให้โยก เศษกิ่งมะพร้าวเพื่อเป็นร่มเงาไม่ให้ต้นผักหวานเจอกับแสงแดดจัด
4.รดน้ำพอให้ชุ่มพอไม่ให้ขาดน้ำแต่อย่าให้น้ำขัง หญ้าแห้งเศษใบไม้แห้งมากลบปากหลุมได้ก็จะเป็นการดีเพื่อเป็นการสร้างปุ๋ยไปในตั

ที นี้ ก็รอผลผลิตจากผักหวานได้แล้วค่ะ ผักหวานไม่ชอบแสงแดดจัดหากสวนไหนมีต้นแคอยู่ก่อนแล้วหรือว่าจะปลูกไว้ก่อนที่จะลงกิ่งผักหวานยิ่งเป็นการดีต่อกา ร ป ลู ก ผั กหวา น ม า ก เพราะว่าในรากของต้นแคมีการผลิตปุ๋ยโฟมโดยธรรมชาติของเค้าเอง นอก จาก ต้ น แ ค จะเป็นร่มเงาให้กับต้นผักหวานแล้ว ยังสามารถสร้างปุ๋ยและเลี้ยงต้นผักหวานให้เจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีโดยธรรมชาติซึ่งจะประหยัดในการให้ปุ๋ยและรดน้ำอีกด้วยค่ะ

ผักหวานทานแล้วดีต่อสุขภาพ ปลูกขายก็เป็นอาชีพที่น่าลงทุนเก็บเกี่ยวได้ตลอด ระยะเวลาปลูกประมาณ1ปีก็สามารถเก็บมาทานหรือจำหน่าย ได้แล้วล่ะค่ะ ต้นแข็งแรงพอที่จะตอนกิ่งได้ก็ยิ่งสร้างได้เพิ่มขึ้นมาอีก เลือกหากิ่งพันธ์ุที่สมบูรณ์สวนที่จำหน่ายกิ่งพันธ์ุต้นผักหวาน มี จำ ห น่ า ยอยู่ทั่วไปเลือกซื้อมาปลูกกันเลยค่ะ รับรองไม่ผิดหวังต่อการลงทุน