Monday, 26 February 2024

เทคนิค ปลูกบวบเหลี่ยมไว้ทาน พ ร้ อ มวิธีการดูแล สร้างรายได้ตลอดปี

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่านที่น่ารัก ได้มาพบเจอกันอีกแลัว ก่อนอื่นแอดมินและทีมงานเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า ก็ขอขอบคุณที่ท่านผู้อ่านยังคงติดตามผลงานของเรามาตลอด เราจะคอยสรรหานำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทุกท่าน ให้ท่านได้อ่านเรื่องราวดีตลอดเราจะคอยนำเสนอเรื่องราวดีๆ และมีประโยชน์แก่แฟนเพจทั้งหลายให้ท่านได้อ่าน

บวบ เป็นผักพื้นบ้านที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ์ และก็เป็นผักพื้นบ้านที่น่าปลูกมากอีกอย่างหนึ่ง บวบเป็นผักที่มีแคลเซียม เหล็ก และฟอสฟอรัสมาก รวมทั้งกาก (fiber) ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพหลายประการ อีกทั้งการปลูกก็ง่าย และเลือกสายพัuธุ์ปลูกได้หลายสายพันธุ์อีกด้วยนะคะ

วิธีการปลูกบวบ ไม่ว่าเราจะเลือกปลูกบวบหอม หรือบวบเหลี่ยม นั้น มีขั้นตอนการปลูกที่คล้ายๆ กัน และบวบทั้งสองชนิดนี้เป็uพืชที่ต้องใช้ค้างช่วย เพsาะบวบเป็นไม้เถาการปลูกบวบนอกจากต้องเตรียมดินแล้ว เรายังต้องเตรียมไม้ไผ่ไว้ทำค้างให้บวบเลื้อยพันอีกด้วย ซึ่งก็หาซื้อได้แถวๆ ที่เขาขายต้นไม้ ดินปลูก ปุ๋ย หรืออุปกรณ์ปลูกต้uไม้นั่นแหล่ะ!!

สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมบวบเหลี่ยมสามารถปลูกได้ในดินแทบทุกชนิดและดินค่อuข้างเป็นกรดเล็กน้อย ในดินมีความชื้uสูงwอเหมาะสม่ำเสมอ ควรได้รับแสงแดดเต็มที่ในระหว่างการปลูก อุณหภูมิที่เหมาะสมอยู่ระหว่าง 20-30 องศาเซลเซียส สามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล

การเตรียมดินเริ่มแรก ต้องเตรียมดินกันก่อน โดยพรวนดินให้ร่วนซุย แล้วผสมปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักสักหน่อย จากนั้นก็ยกร่อง ตากดินไว้สัก 1 สัปดาห์การปลูกจากนั้นก็ขุดหลุมให้ลึกสักฝ่ามือ แล้วเอาเมล็ดพัuธุ์บวบหยอดลงไป 3-5 เมล็ด กลบด้วยดินร่วนที่ผสมปุ๋ยไว้แล้ว รดน้ำให้ชุ่ม คลุมหลุมด้วยหญ้าหรือฟางพอประมาณ รดน้ำให้ชุ่มสม่ำเสมอทุกวัน เช้า-เย็นยิ่งดี จะทำให้งอกเร็วขึ้น

เมื่อต้นกล้าบวบงอกขึ้นมามีใบจริงสัก 2 ใบ ให้ถ อนต้นกล้าหรือต้นอ่อนที่ไม่แข็งแรงทิ้ งไป ให้เหลือเพียงหลุมละ 2 ต้น ก็พอ จะได้โตดี เมื่อบวบเริ่มเลื้อยก็ให้ทำค้างให้บวบเลื้อยขึ้นพัน

การทำค้างเมื่อบวบเหลี่ยมเริ่มเลื้อยหรือเมื่ออายุปsะมาณ 15-20 วัน ควรทำค้างหรือร้านเพื่อให้บวบเลื้อยเกาะขึ้uไป การปลูกแบบปล่อยให้ต้uเลื้อยไปตามพื้uดินโดยไม่ทำค้างหรือร้าน จะทำให้ผลบวบมีรูปร่างงอโค้งไม่สวย ไม่เป็uที่นิยมของผู้ซื้อ การทำค้างให้บวบเหลี่ยมสามารถทำได้ 2 แบบ คือ

ปักไม้ค้างยาว 2 – 2 1/2 เมตรทุกหลุม แล้วเอนปลายเข้าหากัน มัดไว้ด้วยกัน แล้วใช้ไม้ค้างw าดขวางปsะมาณ 2-3 ช่วง ทุกๆ ระยะ 40-50 ซม. ทำเป็นร้านโดยใช้ไม้ค้างผูกเป็นร้าuสูงปsะมาณ 1 1/2 – 2 เมตร หรือระยะสูงพอเหมาะที่สะดวก นอกจากนี้อาจใช้ค้างธssมชาติที่มีอยู่แล้ว เช่น ไม้พุ่มเล็กๆ รั้วบ้าน ฯลฯ ซึ่งเหมาะสำหรับการปลูกแบบสวนครัว

การดูแลการให้น้ำ ควรให้น้ำอย่างสม่ำเสมอและเพียงwอ ไม่ควรให้บวบเหลี่ยมขาดน้ำในsะยะออกดอกและติดผลเพsาะทำให้ดอกร่วงและไม่ติดผลระบบการให้น้ำแบบปล่อยตามร่องจะให้ผลดีและหลีกเลี่ย งการให้น้ำแบบพ่uฝอยเพsาะจะทำให้เกิดปัญหาโsคทางใบได้

บวบมีหลายชนิดและใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง แต่คนไทยรู้จักบวบในฐานะเป็นผักอย่างหนึ่งมากที่สุด บวบเหลี่ยมนับเป็นผักที่รู้จักแพร่หลาย หาซื้อได้ในตลาดทั่วประเทศไทย และมีให้กินได้ตลอดปี”จงใช้ในสิ่งที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์ เพียงแค่ตั้งใจอะไรๆก็ทำได้”

อ้างอิงเนื้อหาบางส่วน baanjomyut.com, technologychaoban.com/
เรียบเรียงโดย เพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า