Thursday, 20 June 2024

เทคนิคเลี้ยงเป็ดไข่ ให้ไข่แดง ไข่สด เก็บผลผลิตได้ทุกวัน สร้างรายได้ดี

การเลี้ยงเป็ดไข่เป็นการเลี้ยงที่คล้ายๆกับเป็ดเนื้อทั่วไป แต่อาจจะต้องมีการดูแลที่ดี เนื่องจากจะส่งผลถึงคุณภาพของไข่ด้วย สามารถเลี้ยงได้ทุกครัวเรือนหรืออาจเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาชีพเสริมก็ได้

เนื่องจากสามารถเก็บผลผลิตได้ในทุกวัน ทำให้มีรายได้อีกทางหนึ่ง วิธีการเลี้ยงโดยใช้เปลือกกุ้งเป็นอาหารสำหรับเป็ด เพราะนอกจากทำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องอาหารแล้วการให้เปลือกกุ้งเป็นอาหารสำหรับเป็ดไข่นั้นทำให้เพิ่มความแดงของไข่เป็ดได้

วัสดุ-อุปกรณ์
1.โรงเรือน ต้องมีขนาดที่พอเหมาะกับจำนวนของเป็ดไข่ที่เลี้ยง ไม่กว้างหรือแคบจนเกินไป ยกหลังคาสูงเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้สะดวก
2.ภาชนะใส่น้ำและอาหาร
3.หลอดไฟ

ขั้นตอนการเลี้ยงและการดูแลเป็ด
เลี้ยงคล้ายๆ กับเป็ดเนื้อทั่วไป แต่จะต้องมีการดูแลที่ดีกว่า เพราะไข่เป็ดจะมีคุณภาพดีหรือไม่ จะขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงและวิธีการเลี้ยง ต้องคอยสังเกตอาการของเป็ด หากwบว่าเป็ดผิดปกติ ก็ไปหาซื้อยาที่ตรงกับอาการของเป็ดได้ตามร้านขายอาหารสัnว์ทั่วไป

การให้อาหารเป็ด
1.ช่วงเช้า จะให้อาหารเป็ดแบบเม็ดผสมกับข้าวเปลือก (นิยมให้แบบคารางเนื่องจากถ้าเป็ดหิวก็สามารถกินได้เลย)
2.ช่วงสาย บ่าย จะให้เป็ดกินเปลือกกุ้ง เพื่อช่วยให้ไข่แดงมีสีแดงสด ไข่แดงมีขนาดใหญ่และช่วยลดต้นทุนในการซื้ออาหารด้วย
3.เปลือกหอยหรือที่ชาวบ้านชาวแหลมสิงห์ เรียกว่าซ้าหอยจะช่วยให้ไข่เป็ดมีเปลือกหนา ไม่แตกง่าย โดยจะเทไว้ก้นเล้าเพื่อให้เป็ดกินได้ตลอด

การเก็บไข่เป็ด
จะทำการเก็บไข่เป็ดในทุกๆเช้าเนื่องจากเป็ดจะออกไข่ในช่วงเช้ามืด เวลาประมาณ 02.00-06.00 น. เมื่อเก็บเสร็จแล้วนำมาแช่ในน้ำที่มีผงซักฟอกผสมอยู่ ประมาณ 5 นาที แล้วถูด้วยฟองน้ำ เพื่อล้างเอาเศษดินและเศษขี้เป็ดออกจากเปลือกไข่

เทคนิคการเลี้ยงเป็ดไข่
1. ต้องหมั่นเปลี่ยนถ่ายน้ำที่ให้เป็ดกินอยู่เสมอ จะทำให้ไข่ลูกใหญ่ คุณภาพดีและไข่ดก
2. เมื่อเป็ดมีจำนวนของไข่ลดลง ก็จะนำเป็ดมาทำการแปรรูปเป็นเป็ดสดและทำการรับซื้อลูกเป็ดไข่ชุดใหม่ต่อไป
3. กลางคืนต้องเปิดไฟให้สว่าง เนื่องจากจะให้เป็ดกินอาหารได้เต็มที่และป้องกันเป็ดตกใจ เwราะถ้าเป็ดตกใจจะทำให้ปริมาณไข่ลดลงด้วย

แหล่งที่มา รักบ้านเกิด