Wednesday, 6 December 2023

เทคนิคเลี้ยงปูนิ่มในบ่อซีเมนต์ 40 วัน สร้างกำไรหลักแสน

นายปรีชา อุ่นภิรมย์ เกษตรกรบ้านทุ่งมะขาม เป็นอีกคนหนึ่งที่มีเทคนิคและวิธีการเลี้ยงปูทะเลในบ่อซีเมนต์เพื่อจำหน่ายในรูปของปูนิ่ม มานำเสนอ การทำแพ : ตะกร้าที่ใช้จะเป็นตะกร้าพลาสติกขนาดประมาณ 40 x 60 x 15 ซม. สำหรับแพใช้ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว เป็นทุ่นรองรับพอดีกับตะกร้าเช่นเดียวกัน ซึ่งโดยทั่วไปใช้ตะกร้าครอบอีกใบหนึ่งเพื่อป้องกันแสงและความร้อน

เทคนิคการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อซีเมนต์วัสดุ/อุปกรณ์ :
1. บ่อซีเมนต์ขนาด 1.2 x 8 เมตร สูง 1.5 เมตร
2.เครื่องให้ออกซิเจน
3. ตะกร้าพลาสติก
4. ท่อ PVC ขนาด 2 นิ้ว สำหรับทำแพ
5 .พันธุ์ปูทะเลขนาด 8 ตัวต่อกิโลกรัม (ซื้อได้จากชาวประมงพื้นบ้านในร าคา กก.ละ 100 บาท)

การเลี้ยง :

1. ใส่น้ำในบ่อซีเมนต์ ให้เต็มบ่อแล้วนำต้นกล้วยมาตั ดเป็นท่อนๆ จากนั้นก็นำไปแช่ในบ่อไว้ 15 วัน (สองครั้ง) เพื่อเป็นการล ดความเป็นก ร ด-ด่ า งของบ่อซีเมนต์ (บ่อใหม่)
2. นำต้นกล้วยออกทิ้งแล้วถ่ายน้ำออกจากนั้นก็ต ากบ่อไว้ 7 วัน เพื่อขจัดเ ชื้ อโ ร ค
3. จากนั้นก็นำน้ำมาใส่บ่อให้สูงประมาณ 1 เมตร (ให้ออกซิเจนไว้ประมาณ 1 อาทิตย์ ก่อนนำปูลงเลี้ยง)
4. นำท่อ PVC ที่เตรียมไว้มาประกอบเป็นแพใส่ในบ่อ
5. นำปูทะเลที่เตรียมไว้มาใส่ในตะกร้าจำนวน1 ตัวต่อ 1 ตะกร้า จากนั้นก็นำไปวางไว้ในแพ

การเร่งให้ปูลอกคราบทำได้โดยเลือกปูตัวที่สมบูรณ์ได้ขนาดตัวละ 2 ขีด มาทำการตั ดขาและก้ามออกให้หมดให้เหลือแต่กรรเชียงทั้งสองข้างเพื่อเป็นการเร่งให้ปูลอกคราบเร็วขึ้น โดยหลังจากตั ดขาแล้วประมาณ 20-25 วัน ปูก็จะลอกคราบ

การให้อาหาร :นำปลาสีกุนหรือปลาไก่ มาสับเป็นชิ้นเล็กๆ โดยให้อาหารปู วันเว้นวัน ในตอนเช้า การดูแลรักษา :
1. ถ่ายน้ำเดือนละ 2 ครั้ง หรือเมื่อน้ำเริ่มเสี ย
2. นำหอยแมลงภู่มาใส่ไว้ที่พื้นบ่อเพื่อให้หอยเป็นเครื่องกรองน้ำตามธรรมชาติ
3. คอยตรวจเช็คทุก 3 ชั่วโมง เพื่อดูว่าปูลอกคราบหรือไม่ สังเกตได้โดยการจะมีกระดองปู 2 กระดอง

ใน 1 ตะกร้า แสดงว่ามีการลอกคราบก็จะได้ปูนิ่ม ซึ่งปูจะแข็งตัวภายใน 3 ชั่วโมง จะต้องรีบจับปูนิ่มขึ้นมา แล้วนำไปใส่ในถังน้ำจืด อย่างน้อย 2 ชั่วโมง เพื่อให้คลายความเค็มเพื่อชะลอการแข็งตัวของกระดอง นำปูนิ่มไปทำการคัดขนาดแล้วนำไปแช่ในตู้แช่แข็ง ก่อนส่งจำหน่ายต่อไป การจำหน่าย :จะจำหน่ายที่บ้านโดยเลือกตัวที่นิ่มโตและได้ขนาดแล้ว จำหน่ายในร า ค ากิโลกรัมละ 250 บาท

ข้อดีของการเลี้ยงปูนิ่มในบ่อซีเมนต์ :
1.ขั้นตอนการเลี้ยงไม่ยุ่งยาก
2.เป็นอาชีพเสริมที่ดีอีกอาชีพหนึ่งเพราะมีต้นทุนต่ำ

แหล่งข้อมูลอ้างอิงliekr.com เรียบเรียงโดยเพจธรรมะเกษตรก้าวหน้า